ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΡΓΑ από σήμερα ως 4 Αυγούστου στο τμήμα Αρδάνιο-Πέπλος της εθνικής οδού

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΡΓΑ από σήμερα ως 4 Αυγούστου στο τμήμα Αρδάνιο-Πέπλος της εθνικής οδού

Τα έργα αποκατάστασης του οδοστρώματος που είχε υποστεί φθορές σε διάφορα σημεία του εθνικού δικτύου συνεχίζονται και γι’ αυτό οι οδηγοί ποτυ κινούνται στα συγκεκριμένα σημεία, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Από σήμερα έως τις 4 Αυγούστου, με απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Αλεξανδρούπολης Ταξίαρχου Παναγιώτη Κουτούζου, θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Αρδάνιο-Πέπλος της εθνικής οδού Αλεξανδρούπολης-Κήπων. 

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει: “Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε  :

Άρθρο   1ο

  1. Την προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας, λόγω στένωσης της λωρίδας τμήματος της Εθνικής Οδού Αλεξ/πολης – Κήπων, στο τμήμα Αρδάνιο–Πέπλος ( από την Βόρεια έξοδο του οικισμού Αρδανίου με κατεύθυνση προς Βορά), προκειμένου εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος..
  2. Οι εργασίες θα είναι μικρής διάρκειας και θα πραγματοποιούνται τμηματικά, θα αφορούν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του ανωτέρω τμήματος του Εθνικού Οδικού Δικτύου της εδαφικής μας αρμοδιότητας και θα ισχύουν από την 18-07-2017 μέχρι την 04-08-2017, σύμφωνα και με το ως άνω (3) σχετικό έγγραφο.
  3. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά, στο ημιπλάτος της οδού με προσωρινό αποκλεισμό της αντίστοιχης λωρίδας κυκλοφορίας και η κυκλοφορία των οχημάτων και των δύο κατευθύνσεων θα διοχετεύεται στο εναπομείναν τμήμα της οδού με εναλλάξ κυκλοφορία και των δύο κατευθύνσεων, με την απαραίτητη διάταξη κυκλοφοριακής σήμανσης και σημαιοφόρους σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω 3) σχετική, ενώ κατά την διάρκεια της νύχτας η προσωρινή σήμανση θα απομακρύνεται ώστε το υπό σήμανση τμήμα της οδού να δίνεται κανονικά σε κυκλοφορία.

Άρθρο   2ο

α.     Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από 18-07-2017 έως 04-08-2017 με την δημοσίευση της παρούσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 109 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα  με το άρθ.4 του Ν.3861/2010 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη  της αναδόχου ΜΙΝΣΤΟΥΔΗ Αγοραστής, η οποία επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης..

β.     Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί, σύμφωνα το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα  με το άρθ.4 του Ν.3861/2010.

γ.     Η εφαρμογή της παρούσας Απόφασης ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνομία.

δ.     Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 104 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2, 3 και 93 του Ν. 3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».-

 

Μοιραστείτε το άρθρο

Απάντηση