Τα παιδιά γνωρίζουν τον Στέφανο Καραθεοδωρή παίζοντας…

Τα παιδιά γνωρίζουν τον Στέφανο Καραθεοδωρή παίζοντας…

Τα παιδιά παίρνουν σειρά αυτή την φορά στις εκδηλώσεις που διεξάγονται φέτος στην Ορεστιάδα στο πλαίσιο της ανακήρυξης από το δήµο της πόλης του 2017 ως «Έτος Στεφάνου Καραθεοδωρή»

Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας
και Περιφέρειας σε συνεργασία µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Στέφανο Καραθεοδωρή Νέας Βύσσας, θα πραγµατοποιήσουν εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε τίτλο: «Γνωρίστε το Στέφανο Καραθεοδωρή παίζοντας…»
Μέσα από το πρόγραµµα τα παιδιά θα γνωρίσουν τη ζωή και το έργο του, µε την συνδροµή οπτικοακουστικών µέσων, διαδραστικών τεχνικών µάθησης, ενεργητικής συµµετοχής των µαθητών και άµεση επαφή µε το µουσειακό υλικό.
Έναρξη προγράµµατος: Τρίτη 9 Μαϊου 2017
Λήξη προγράµµατος: Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017
Ωράριο προγράµµατος: από Τρίτη έως Παρασκευή 10:00 µε 13:00
Τόπος: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας
Οι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν για προγραµµατισµό της συµµετοχής τους:
• Τηλεφωνικά στο 2552028280 (ώρες : 10 – 1 καθηµερινά, εκτός ∆ευτέρας )
• Ηλεκτρονικά στο e-mail : lmusores@otenet.gr