Ιατρικός Σύλλογος Έβρου: Κάντε κάτι με τις ελλείψεις στη Σαμοθράκη

Ιατρικός Σύλλογος Έβρου: Κάντε κάτι με τις ελλείψεις στη Σαμοθράκη

Οι ελλείψεις γιατρών που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης και το γεγονός ότι αυτά παραμένουν παρά τις συνεχείς εκκλείσεις, ανάγκσαν τον Ιατρικό Σύλλογο Έβρου να στείλει επιστολή προς τον Διοικητή της 4ης ΥΠΕ κ. Πλωμαρίτη.

Στην επιστολή αναφέρει: “Κύριε Διοικητά, Με το υπ’ αριθμ. 712ΗΥ/29-3-2017 έγγραφό μας, ζητούσαμε την παρέμβασή σας για την υγειονομική κάλυψη της Σαμοθράκης, λόγω έλλειψης γιατρών για να καλύψουν επαρκώς τις εφημερίες του Απριλίου.

Έως σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντησή σας. Επανερχόμαστε όμως, καθώς με νέο έγγραφο του ΚΥ Σαμοθράκης (1141/18-4-2017) και του Δημάρχου Σαμοθράκης (2052/19-4-2017) διαφαίνεται σοβαρότατο πρόβλημα και για τον μήνα Μάιο.

Ευελπιστούμε ότι αυτή τη φορά θα έχουμε αφενός την παρέμβασή σας για την επίλυση του σοβαρότατου αυτού προβλήματος και αφετέρου ότι θα ενημερωθούμε από εσάς για τις ενέργειές σας.

Κύριε Διοικητά,

Σίγουρα το πρόβλημα της υγειονομικής κάλυψης της Σαμοθράκης δεν λύνεται με τις μετακινήσεις ιατρών από άλλες υγειονομικές μονάδες, οι οποίες μόνο προσωρινά μπορούν να γίνουν αποδεκτές, καθώς είναι απόλυτα επιβεβλημένες ως επείγουσες κινήσεις.

Χρειάζεται άμεση προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων του ΚΥ Σαμοθράκης με αυξημένα κίνητρα και ταυτόχρονα προκήρυξη αντίστοιχων θέσεων επικουρικών ιατρών, 3ετούς θητείας, ώστε να καλυφθούν τα κενά μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων.

Επίσης άμεση μετατροπή όλων των θέσεων αγροτικών ιατρών του νησιού σε άγονες.

Είμαστε τέλος βέβαιοι ότι μία στενότερη συνεργασία μεταξύ υμών και ημών είναι προς όφελος όλων και κυρίως του πληθυσμού της ακριτικής περιοχής μας.

Αναμένουμε τις ενέργειές σας με την απαραίτητη ενημέρωσή μας

Για το Δ.Σ του Ι.Σ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                           ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Μοιραστείτε το άρθρο

Απάντηση