Στην 2η Τεχνική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CO EVOLVE  η ΑΜ-Θ

Στην 2η Τεχνική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CO EVOLVE η ΑΜ-Θ

Στην 2η Τεχνική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CO EVOLVE που διεξήχθη στο Σπλιτ της Κροατίας στις 10 και 11 Μαΐου, έδωσε το παρόν η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , με επικεφαλής τον Περιφεριακό Σύβουλο Κώστα Εξακουστό, εκπρόσωπο της Περιφέρειας ΑΜΘ στη Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών (CPMR). 

Θέμα της συνάντησης ήταν  η βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων, με βάση τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Ο κ.Εξακουστός μαζί με τους υπηρεσιακούς παράγοντες Χρήστο Πατσιά και Μαρία Χαμιτίδου, παρουσίασαν στοιχεία από τις πιλοτικές περιοχές της Περιφέρειας ΑΜΘ και συγκεκριμένα την Αλεξανδρούπολη και την Κεραμωτή.

Ο περιφερειακός σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με στόχο την προώθηση της διακρατικής, διαπεριφερειακής, διασυνοριακής και εδαφικής συνεργασίας της Περιφέρειας. Ταυτόχρονα, ο κ. Εξακουστός ορίστηκε εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ στη Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών (CPMR).

Τί είναι τοΕυρωπαϊκό  Πρόγραμμα Co-EVOLVE

Η αειφόρος ανάπτυξη των τουριστικών παράκτιων περιοχών, βασιζόμενη στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ)  και του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) είναι ο στόχος του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Co-EVOLVE. Αποτελεί έργο των Μεσογειακών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας (MED INTERREG) και έχει ως αντικείμενο την προώθηση της αρμονικής συνύπαρξης και συν-εξέλιξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών συστημάτων, εκτιμώντας  τις θετικές συνθήκες ανάπτυξης στη Μεσόγειο, τους περιβαλλοντικούς κινδύνους-απειλές όπως η υποβάθμιση του περιβάλλοντος από την αλόγιστη ανθρώπινη χρήση και η κλιματική αλλαγή. Απαραίτητο στοιχείο για την συνεργασία των Μεσογειακών Περιφερειών για την επίτευξη του παραπάνω στόχου αποτελούν οι συνέργειες μεταξύ τους, η ανταλλαγή μεθοδολογίας βασιζόμενης  στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης, η ανάπτυξη κοινών εργαλείων λήψης αποφάσεων.

Στο νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Co EVOLVE  που συντονίζεται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συμμετέχουν φορείς από πέντε χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Κροατία), καθώς και η Συνέλευση των Παράκτιων και Απομακρυσμένων Περιφερειών της Ευρώπης ( Conference of Peripheral Maritime Regions – CPMR) της οποίας την Αντιπροεδρία και επί των θαλασσίων θεμάτων  έχει η Περιφέρεια Κρήτης.

Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή και τις δυο προηγούμενες μέρες στο Σπλιτ της Κροατίας διεξήχθη η 2η Τεχνική Συνάντηση των χωρών και περιοχών που μεττέχουν.

Μοιραστείτε το άρθρο

Απάντηση