Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση μελισσοκόμων

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση μελισσοκόμων

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μελισσοκόμων για τη συμμετοχή τους στη Δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και στη Δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», στο πλαίσιο υλοποίησης του μελισσοκομικού προγράμματος για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2017.

Από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, και ειδικότερα από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου και Ορεστιάδας, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελισσοκομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τους μελισσοκομικούς συλλόγους της περιοχής, ανακοινώνεται η έναρξη υποβολής των αιτήσεων για όσους από τους Μελισσοκόμους επιθυμούν την ένταξή τους στις ανωτέρω δράσεις για το έτος 2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ 681/55638/22-05-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΙΑ4653ΠΓ-4ΛΤ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 14-06-2017.

Α. Δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»

1.Ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούριων κυψελών, αξίας μέχρι τριάντα ευρώ(30,00€) ανά κυψέλη, από την 1η Αυγούστου 2016 έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη Δράση (14-06-2017). Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά μελισσοκόμο. Οι κυψέλες αντικατάστασης, των οποίων επιχορηγείται η αγορά, θα φέρουν σε εμφανές σημείο πυροσφράγιση ή αναπόσπαστη μεταλλική ετικέτα με την επιγραφή «Καν.1308/2013, έτος 2017».

2.Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών και να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ(θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Β. Δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

1.Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών για την εκμετάλλευση συγκεκριμένης ανθοφορίας ή μελιτοέκκρισης, από τον μόνιμο τόπο της εκμετάλλευσης σε άλλον κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου 2017 έως και την 30η Ιουνίου 2017. Η δαπάνη είναι επιλέξιμη εφόσον μετακινούνται τουλάχιστον εξήντα (60) παραγωγικές κυψέλες όλες μαζί ή τμηματικά με τη χρήση: α. ιδιόκτητων μελισσοκομικών ή αγροτικών αυτοκινήτων ή β. φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης και γ. οχηματαγωγών πλοίων υπό την προϋπόθεση ότι τα μελισσοσμήνη μετακινούνται τουλάχιστον είκοσι (20) χιλιόμετρα για την περίπτωση των νησιών και τουλάχιστον πενήντα (50) χιλιόμετρα για την περίπτωση της ηπειρωτικής Ελλάδας.

  1. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:

α) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών

β) Η ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής γεωργικής παραγωγής τους να είναι 5.000 € με εξαίρεση τους μελισσοκόμους οι οποίοι υπέβαλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για πρώτη φορά το έτος 2015.

γ) Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.

δ) Να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ(θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ε) Να έχουν υποβάλλει την αίτηση δήλωσης για τη συμμετοχή στη δράση 3.2 στην Υπηρεσία μας.

στ) Ειδικά για τη περίπτωση των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες για μετακινήσεις που πραγματοποιούνται, είτε εντός του ίδιου νησιού είτε σε άλλο μικρό νησί του Αιγαίου Πελάγους.

ζ) Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Διαδικασία συμμετοχής στις Δράσεις 3.1 και 3.2

Η Αίτηση-Δήλωση και για τις δύο δράσεις 3.1 και 3.2 είναι κοινή, θα υποβάλλεται από τους μελισσοκόμους με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, στην Αλεξανδρούπολη επί της Καραολή & Δημητρίου 40 (2ος Όροφος γραφείο 4 και 7), στην Ορεστιάδα επί της Ραιδεστού 9, στα Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας Φερών με τηλέφωνο επικοινωνίας 2555022234, Τυχερού στο 2554041659, Σουφλίου στο 2554022259, Διδυμοτείχου στο 2553351341, καθώς και στην έδρα του Κέντρου Μελισσοκομίας στην οδό Ελ. Φιλιππίδη 13 στην Αλεξανδρούπολη.

Η Αίτηση-Δήλωση θα υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, ή δια αντιπροσώπου με εξουσιοδότηση ή με συστημένη επιστολή.

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*