Εγκρίθηκαν 11,5 εκατ. ευρώ για αντιπλημμυρική προστασία Έβρου και Στρυμώνα

Εγκρίθηκαν 11,5 εκατ. ευρώ για αντιπλημμυρική προστασία Έβρου και Στρυμώνα

Ένα από τα σημαντικότερα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 11,5 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά στην αντιπλημμυρική προστασία των ποταμών Έβρου και Στρυμώνα, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», που συνεδρίασε σήμερα στις Σέρρες, παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα. Από τα χρήματα αυτά, για αντιπλημμυρικά στον Έβρο θα δοθούν 4 εκατομμύρια ευρώ.

Το «Flood Protection» είναι ένα στρατηγικό έργο, για την αντιμετώπιση των πλημμυρών στους ποταμούς Στρυμόνα και Έβρο. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 11,5 εκατομμύρια ευρώ, 4,2 εκατομμύρια ευρώ για την πλευρά της Βουλγαρίας και 7,3 εκατομμύρια ευρώ για την πλευρά της Ελλάδας και πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και τεσσάρων Περιφερειών της Βουλγαρίας (Haskovo, Blagoevgrad, Smolyan και Kardzhali).

Όπως τόνισε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, «μέσα από το έργο ‘Flood Protection’ θα γίνουν κοινές και συντονισμένες αναβαθμίσεις των υφιστάμενων, καθώς και κατασκευή νέων προγραμματισμένων υποδομών, στις τρεις λεκάνες απορροής των ποταμών, και στις δύο πλευρές των συνόρων. Ταυτόχρονα, θα προχωρήσουμε και στην ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των επιπτώσεων των μέτρων υποστήριξης».

Ο κ. Τζιτζικώστας περιέγραψε τις πέντε δράσεις που θα υλοποιήσει στο πλαίσιο του έργου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

  1. Τις δραστηριότητες διαχείρισης του έργου και υποβολής των εκθέσεων, όπως και τις δράσεις διάδοσης και ευαισθητοποίησης.
  2. Τη διοργάνωση δύο συναντήσεων στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τη συμμετοχή στις υπόλοιπες έξι που θα πραγματοποιηθούν (δύο στην Ελλάδα και τέσσερις στη Βουλγαρία).
  3. Τη στεγάνωση σε τμήματα του ανατολικού αναχώματος της λίμνης Κερκίνης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
  4. Την ανάπτυξη και εφαρμογή κοινού πλαισίου αξιολόγησης εδαφοϋδατικών χαρακτηριστικών, με σκοπό την δημιουργία ειδικού σχεδίου διαχείρισης της διάβρωσης στη λεκάνη του ποταμού Στρυμόνα, με χρήση ανοικτών δεδομένων παρατήρησης γης.
  5. Την προμήθεια συστήματος αρθρωτής αντιπλημμυρικής προστασίας.