Σε εφαρμογή από σήμερα ο «Τειρεσίας» της κινητής τηλεφωνίας για όσους χρωστούν

Σε εφαρμογή από σήμερα ο «Τειρεσίας» της κινητής τηλεφωνίας για όσους χρωστούν

Σε εφαρμογή από σήμερα, Δευτέρα 24 Ιουλίου, η εφαρμογή του Τηλεγνούς, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιούργησαν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας για όσους χωστούν, σε μια προσπάθεια να διαχειριστούν το πρόβλημα των κακοπληρωτών πελατών τους.
Σκοπός του είναι η σύσταση και λειτουργία κοινού αρχείου με δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς συνδρομητών – πελατών (φυσικών ή νομικών προσώπων) των εταιρειών κινητών επικοινωνιών.
Πηγές των δεδομένων και αποδέκτες της πληροφορίας που θα προκύπτει από το αρχείο θα είναι αποκλειστικά οι εταιρείες κινητών επικοινωνιών, που εκάστοτε συμμετέχουν στο φορέα.
Τα κριτήρια ένταξης στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ είναι τα εξής:
1. Οφειλή ίση ή μεγαλύτερη των διακοσίων (200) ευρώ, η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη για πάνω από ενενήντα (90) ημέρες.
2. Ληξιπρόθεσμη οφειλή συνεπεία μη πληρωμής κανενός λογαριασμού και αποσύνδεση ή μεταφορά σε άλλο δίκτυο μέσω φορητότητας.


Οι εταιρείες κινητών επικοινωνιών θα συμβουλεύονται την πλατφόρμα πριν τη σύναψη σύμβασης με τους νέους πελάτες τους, στο πλαίσιο του προσυμβατικού πιστοληπτικού ελέγχου.
Η μόνη πληροφορία που θα μπορούν να αντλήσουν είναι εάν ο συνδρομητής είναι ενταγμένος στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ ή όχι και εάν ναι, σε ποια από τις δύο παραπάνω κατηγορίες.

Πηγή: zougla.gr

 

Μοιραστείτε το άρθρο

Απάντηση