Αυτός είναι ο γιατρός του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου που τέθηκε σε αργία γιατί προκάλεσε ζημιά εκατ. ευρώ

Αυτός είναι ο γιατρός του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου που τέθηκε σε αργία γιατί προκάλεσε ζημιά εκατ. ευρώ

Το έγγραφο με το οποίο έθεσε ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης Δημήτρης Αδαμίδης τον γιατρό που τέθηκε σε αργία επειδή από παράνομες συνταγογραφήσεις ζημιώτθηκε ο ΕΟΠΥ και άρα το Δημόσιο με περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ, βγήκε χθες στον “αέρα”.

Σύμφωνα με το faros-24 που δημοίευσε το συγκεκριμένβο έγγραφο, πρόκειται για τον κ. Ευάγγελο Βουδούρη, Διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής του Νοισοκομείου Διδυμοτείχου

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ του κ.ΑΔΑΜΙΗΔ

ΘΕΜΑ :  «Αναστολή άσκησης καθηκόντων του ιατρού κυρίου Ευάγγελου Βουδούρηειδικότητας  Γενικής Παθολογίας  Διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής  του

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου – Νοσηλευτικής Μονάδας Γενικού

Νοσοκομείου Διδυμοτείχου»

Ο Διοικητής  του  Π.Γ.Ν.ΕβρουΈχοντας  Υπόψη

1.  Το  γεγονός  ότι  ο  ιατρός  κύριος  Ευάγγελος  Βουδούρης  ειδικότητας   Παθολογίας

υπηρετεί  ως Διευθυντής της  Παθολογικής  Κλινικής   του Πανεπιστημιακού  ΓενικούΝοσοκομείου Έβρου – Νοσηλευτικής Μονάδας Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου
ης2.  Το  υπ’ αριθμ.  πρωτ. ΕΜΠ  249/16-11-2016 έγγραφο  της 4    ΥΠΕ με  το οποίο  μας
διαβιβάζετε το 3, 4 και 5 σχετικό
3.  Το   υπ’   αριθμ.  πρωτ.   42026/27-10-2016   έγγραφό   του  ΕΟΠΥΥ,   με   το  οποίοδιαβιβάζεται το 4 και 5 σχετικό
4.  Το  υπ’ αριθμ. πρωτ.1061/26-10-2016  έγγραφο του  Αναπληρωτή Υπουργού Υγείαςμε το οποίο διαβιβάζετε το 5 σχετικό
5.  Την από  13/10/2016 καταγγελία της κυρίας Δεληνικόλα Νερατζούλας  του Δημητρίουστην οποία επισυνάπτονται  φωτοτυπία της σελίδας  του βιβλιαρίου της Φρειδερίκης

Παπαχρήστου  με  την  αναληθή  διάγνωση     «δυσαπορρόφηση  από  φλεγμονώδη

νόσο  του  εντέρου»  και  την  υπογραφή  και  σφραγίδα  του  γιατρού  κ.  Ευάγγελου

Βουδούρη και φωτοτυπία  της κάρτας της  εταιρείας καθώς και της  συσκευασίας του

φαρμάκου.

6.  Το   υπ’  αριθμ.   πρωτ.  ΔΒ4Γ/εμπ.277   έγγραφο  του   ΕΟΠΥΥ  με   το  οποίο  μας
την  αναγραφή ψευδούς  διάγνωσης,  καθώς  και  με κατά  συρροή  θεώρηση  συνταγώνΣ.Ε.Δ.  χωρίς  να υπάρχει  η  παραμικρή  τεκμηρίωση  της  διάγνωσης  γεγονός  που

προκάλεσε οικονομική ζημία  στο ΕΟΠΥΥ 9.040 ευρώ   συνεπώς συνολικά προκλήθηκε

ζημία 2.190.392 ευρώ.

ΕΠΕΙΔΗ α)  συντρέχουν  εξαιρετικοί λόγοι  δημόσιου συμφέροντος:  ο ιατρός  εκ  τηςθέσεώς του μπορεί  να συνεχίσει να συνταγογραφεί  παράνομα υποβάλλοντος τον ΕΟΠΥΥ

σε περαιτέρω  οικονομική ζημία,  γεγονός πιθανό αφού  στο παρελθόν  επανειλημμένα κατ’

επάγγελμα και κατά  συνήθεια προέβαινε στην  παράνομη αυτή πρακτική  β) τα πειθαρχικά

αδικήματα για τα οποία  ασκήθηκε ήδη πειθαρχική δίωξη τιμωρούνται  και με την ποινή  της οριστικής παύσης

 

γ)   υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις για την τέλεση των   προαναφερθέντων ανωτέρω πειθαρχικών παραπτωμάτων τα οποία φέρονται ότι επέφεραντεράστια   οικονομική    ζημία   στον    ΕΟΠΥΥ   ύψους    2.190.392    ευρώ   δ)    υφίσταται

κατεπείγουσα   περίπτωση    αποτροπής   τέλεσης    νέων    παραπτωμάτων   και    ανάγκη

προστασίας  του   κύρους   της  υπηρεσίας   και   του  δημοσίου   συμφέροντος   αφού  στο

παρελθόν επανειλημμένα ο  ανωτέρω ιατρός κατ’ επάγγελμα και  κατά συνήθεια προέβαινε

στην παράνομη ανωτέρω περιγραφείσα εκτενώς πρακτική.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣΑΠΟΦΑΣΙΖΩ
Την αναστολή άσκησης καθηκόντων  του ιατρού κυρίου Ευάγγελου Βουδούρη

ειδικότητας Γενικής    Παθολογίας       Διευθυντή   της    Παθολογικής    Κλινικής

Πανεπιστημιακού   Γενικού   Νοσοκομείου    Έβρου   –   Νοσηλευτικής   Μονάδας   ΓενικούΝοσοκομείου Διδυμοτείχου,  σύμφωνα  με τις  διατάξεις του  άρθρου  104 παράγραφος  2

του  νόμου 3528/2007  όπως  τροποποιήθηκε με  το άρθρο  3  του νόμου  4325/2015  και

ισχύει σήμερα.

του

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ
Κοινοποίηση:
Το παρόν να επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή στον ιατρό κύριο Ευάγγελο Βουδούρη ειδικότητας ΠαθολογίαςΔιευθυντή της Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Έβρου – Νοσηλευτικής Μονάδας Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου

Μοιραστείτε το άρθρο

Ένα σχόλιο

  1. Pingback: Έρχονται νέες αποκαλύψεις για γιατρούς που έκαναν παράνομες συνταγογραφήσεις – EVROS NEWS

Απάντηση