Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α Ευάγγελος Μητιληνός απαντάει στο evros-news.gr: Γράφετε ψέματα. Υπάρχει και το αυτόφωρο

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α Ευάγγελος Μητιληνός απαντάει στο evros-news.gr: Γράφετε ψέματα. Υπάρχει και το αυτόφωρο

 

Απάντηση στο δημοσίευμα του evros-news.gr της 15ης Σεπτεμβρίου 2017 με τίτλο: “Δ.Ε.Υ.Α.Α: «Καπέλο» με συμπληρωματικές συμβάσεις 34.280 ευρώ από χρήματα των δημοτών” δίνει με ανακοίνωση που μας έστειλε ο Πρόεδρος της συγκεκριμένης δημοτικής εταιρείας Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Μυτιληνός. 

ΘΕΜΑ : «Απάντηση σε δημοσίευσή σας στις 15-09-2017»

Το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΝΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ε.Ε.Λ.» είναι προϋπολογισμού 460.000 €. Στις 1 – 08 – 2016 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου ύψους 320.759,51 €, με Ανάδοχο τον Παναγιώτη Παρασκευόπουλο Α.Ε. και ποσοστό έκπτωσης 30,27%. Το εν λόγω έργο εκτελείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. με ιδίους πόρους και ποτέ δεν ήτανε ενταγμένο σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ διότι δεν υπήρξε ανάλογη πρόσκληση στο ΠΕΠ που να χρηματοδοτεί επισκευαστικές εργασίες Ε.Ε.Λ., όπως ψευδώς αναφέρεται στο δημοσίευμα. Δεν είχε και δεν έχει ΦΠΑ επειδή ο λήπτης και κύριος του παρόντος έργου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) αποτελεί αναθέτουσα αρχή του Π.Δ. 59 & 60.2007 και εφαρμόζεται η αντιστροφή της υποχρέωσης απόδοσης ΦΠΑ κατά τις διατάξεις του Ν 2859/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν 4281/2017, οπότε ο εργολάβος δεν χρεώνει ΦΠΑ  στα φορολογικά στοιχεία του προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Α., ενώ ψευδώς αναφέρεται ότι υπάρχει ΦΠΑ.

Η ανάγκη υπογραφής Συμπληρωματικής Σύμβασης προέκυψε διότι μετά την εκκένωση του Αεριοφυλακίου διαπιστώθηκε εκτεταμένη διάβρωση στον πυθμένα του και στα τοιχεία της δεξαμενής του αεριοφυλακίου τα οποία είναι από σκυρόδεμα. Στην αρχική σύμβαση προβλέπονται επισκευαστικές εργασίες στα μεταλλικά στοιχεία (κώδωνα) του αεριοφυλακίου οι οποίες ήταν εμφανείς, ενώ η διάβρωση δεν ήταν εξ αρχής εμφανής.

Η υλοποίηση των εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης κρίνεται απαραίτητη για την ασφαλή λειτουργία του αεριοφυλακίου και γενικότερα του Βιολογικού Σταθμού.

Η εν λόγω Συμπληρωματική Σύμβαση όπως και όλες, προβλέπονται από τον Ν. 4412/16 άρθρο 156 εφ’ όσον συντρέχουν οι λόγοι αναγκαιότητας λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων του έργου (δηλαδή περιστάσεις που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν και επηρεάζουν την τεχνική αρτιότητα του έργου).

Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί ότι πριν την υπογραφή της αρχικής σύμβασης αλλά και πριν την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης απαιτείται ο προσυμβατικός έλεγχος  του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. ως όφειλε, πριν την εισαγωγή ως θέμα στο Δ.Σ. της, εισήγαγε το θέμα στο αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για γνωμοδότηση και αφού έλαβε τη θετική γνωμοδότηση αριθμ. 49/2017, τότε εισήγαγε για έγκριση την Συμπληρωματική Σύμβαση στο Δ.Σ. της. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι η υπογραφή της Σύμβασης με τον ανάδοχο θα γίνει μετά τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Είναι άξιο απορίας ότι ενώ έχετε υπόψη σας (αφού αναφέρεστε σ’ αυτήν στο κείμενό σας) την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. υπ΄αριθ.248/7-9-2017 (την οποία έχετε συνημμένη στο κείμενό σας) η οποία δεν περιέχει ΦΠΑ, εσείς ψευδώς αναφέρεται ΦΠΑ 6.621,00 € !!!

Επίσης ενώ δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο σύμφωνα με την άποψή σας παρόλα αυτά το θεωρείται «καπέλο» χωρίς να εξετάζεται την αναγκαιότητα της Συμπληρωματικής Σύμβασης, η οποία εξηγείται στο πρώτο μέρος της Απόφασής μας.

Προσπαθείτε να μας υποδείξετε να τελειώναμε το έργο χωρίς τη Συμπληρωματική Σύμβαση και ενώ διαπιστώθηκε από τους μηχανικούς μας κατά τη διάρκεια των εργασιών το πρόβλημα που υπήρχε και δεν ήταν εμφανές εξ αρχής, δηλαδή να παραλαμβάναμε το έργο και σ’ ένα μήνα να έπρεπε να ξαναδαπανήσουμε ποσό περίπου 450.000 € για να το ξανακάνουμε.

Δεν γίνονται αυτά στη Δ.Ε.Υ.Α.Α. διότι όλοι, το Δ.Σ. και οι εργαζόμενοι προσπαθούνε για το καλύτερο και ωφελιμότερο της επιχείρησης, δηλαδή των δημοτών, διότι η Δ.Ε.Υ.Α.Α. ανήκει στους δημότες μας.

Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Α. είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μέσα από το νομικό πλαίσιο που τη διέπει και με βάση την ανταποδοτικότητα βελτιώνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες της καθώς και τις κτηριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις της επιχείρησης προς όφελος των καταναλωτών.

Τέλος οι απόντες σύμβουλοι του προκείμενου συμβουλίου ήταν τρεις (κι όχι ένας όπως ψευδώς αναφέρεται) ενώ οι υπόλοιποι αποτελούσαν την πλειοψηφία που απαιτείται προκειμένου να θεωρηθεί στο σύνολό του απαρτία.

Επειδή η μετάδοση ψευδών ειδήσεων αποτελεί ποινικό αδίκημα αυτόφωρης διαδικασίας, επιφυλάσσομαι για τις περαιτέρω ενέργειες από δω και στο εξής, διότι με τις ψευδείς ειδήσεις σας, μειώνεται το κύρος και την ηθική υπόσταση της Δ.Ε.Υ.Α.Α., του Δ.Σ. και των εργαζομένων με απρόβλεπτες συνέπειες για την επιχείρηση, τους εργαζόμενους και τους δημότες μας.

Σας καλώ λοιπόν για οποιαδήποτε πληροφορία για θέματα της Δ.Ε.Υ.Α.Α., να απευθύνεστε στους αρμοδίους υπαλλήλους και όχι σε κάποιους που δήθεν κάτι άκουσαν και δήθεν κάτι είδαν, γιατί με τον τρόπο αυτό θα παρέχεται σωστή και αντικειμενική πληροφόρηση στους επισκέπτες της ιστοσελίδας σας.

Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας και με την παράκληση να δημοσιεύσετε ακριβώς την επιστολή μου για την αντικειμενική ενημέρωση των δημοτών μας και ευχαρίστως θα δεχόμουν τη συγνώμη σας για όσα ψευδώς σας μεταφέρανε και κακώς δημοσιεύσατε χωρίς επαλήθευση,

Ευελπιστώ σε μια ειλικρινή και καλύτερη συνεργασία προς όφελος των δημοτών μας.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ

Μοιραστείτε το άρθρο

Απάντηση