ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης: Προλαβαίνετε και σήμερα να ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ τις ΟΦΕΙΛΕΣ σας

ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης: Προλαβαίνετε και σήμερα να ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ τις ΟΦΕΙΛΕΣ σας

Ακόμα και σήμερα, 30 Νοεμβρίου που είναι η τελευταία ημέρα της προθεσμίας, έχουν την δυνατότητα οι πολίτες-καταναλωτές της Αλεξανδρούπολης να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με ευνοϊκούς όρους και να αποφύγουν προσαυξήσεις, διακοπή νερού και άλλες συνέπειες από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης.

Πως μπορεί να γίνει αυτό; Να προσέλθουν έως και σήμερα 30 Νοεμβρίου 2017 στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ και με αίτησή τους να προβούν σε ρύθμιση των βεβαιωμένων  (έως και τις 30/9/207) χρεών τους και την καταβολή των οφειλών σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Με ανακοίνωση της η ΔΕΥΑΑ απευθύνει και πάλι κάλεσμα στους οφειλέτες και αναφέρει:

«Ρύθμιση οφειλών προς την ΔΕΥΑΑ σε εφαρμογή του άρθρου 52 του Ν.4483/17» 

Η ΔΕΥΑΑ παρέχει αδιάλειπτα σε επαρκή ποσότητα και κατάλληλη ποιότητα ασφαλές και καθαρό νερό σε όλους του καταναλωτές, ενώ παράλληλα συλλέγει και επεξεργάζεται τα υγρά αστικά απόβλητα προστατεύοντας το περιβάλλον και διαφυλάττοντας την δημόσια υγεία.

Για να μπορέσει η  ΔΕΥΑΑ να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες της έχει σαν μοναδικό πόρο την εξόφληση των οφειλών από τους καταναλωτές.

Εξ αιτίας όμως της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης αρκετοί συμπολίτες μας έχουν αδυναμία εφ άπαξ εξόφλησης συσσωρευμένων χρεών.

Σε εφαρμογή του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 και της 274/2017 απόφασης του ΔΣ, η ΔΕΥΑΑ αντιλαμβανόμενη τον κοινωνικό της χαρακτήρα και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που της παρέχει η νομοθεσία, καλεί τους πολίτες που έχουν ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές να προσέλθουν έως και τις 30 Νοεμβρίου 2017 στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ και με αίτησή τους να προβούν σε ρύθμιση των βεβαιωμένων  (έως και τις 30/9/207) χρεών τους και την καταβολή των οφειλών σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Με την αποδοχή της ρύθμισης και την τήρησή της:

 Αναστέλλεται η λήψη και εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων που αφορούν τις οφειλές της ρύθμισης

Απαλλάσσεται η βασική οφειλή από περαιτέρω προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η ρύθμιση.

Παρέχεται στον οφειλέτη αναστολή της διαδικασίας διακοπής της υδροδότησης για τη ρυθμισμένη οφειλή

Σε περίπτωση που έχει γίνει διακοπή της υδροδότησης γίνεται επανασύνδεση αυτής κατόπιν υποβολής αιτήσεως

Τα τέλη είναι ανταποδοτικά και επιστρέφουν στους πολίτες μέσω των αναπτυξιακών έργων της ΔΕΥΑΑ.

ΔΕΥΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης, πάντα δίπλα στον δημότη!!