Ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης μεταλλικής γεφυροπλάστιγγας απαραίτητης για το Τελωνείο Ορμενίου

Ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης μεταλλικής γεφυροπλάστιγγας απαραίτητης για το Τελωνείο Ορμενίου

Την ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης υπέργειας μεταλλικής γεφυροπλάστιγγας στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Ορμενίου Έβρου η οποία κρίνεται άκρως απαραίτητη για τη διαπίστωση και βεβαίωση παραβάσεων του Ν. 3446/2006, μετά τη μόνιμη εγκατάσταση κλιμακίου του Τελωνείου Νέας Ορεστιάδας στο Συνοριακό Σταθμό, ενέκρινε η Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.

Η απόφαση που υπογράφει ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Ιωάννης Σάβας, προβλέπει την ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης υπέργειας μεταλλικής γεφυροπλάστιγγας δυναμικότητας 80 τόνων, διαστάσεων 18Χ3 μέτρα, 8 δυναμοκυψελών, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ζυγιστηρίου, του μηχανισμού εκτύπωσης και των απαραίτητων οικοδομικών εργασιών.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τα έσοδα των συνοριακών σταθμών (Ν. 2647/1998 ΦΕΚ Α΄237/1998) που εισπράττονται και κατατίθενται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΟΡΜΕΝΙΟΥ