Διδυμότειχο: Λουκέτο η Περιφέρεια και στην εταιρεία διαχείρισης ακινήτων της πρώην Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών

Διδυμότειχο: Λουκέτο η Περιφέρεια και στην εταιρεία διαχείρισης ακινήτων της πρώην Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών

Άλλο ένα επεισόδιο στο σήριαλ της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Διδυμοτείχου, που έχει πλέον πάψει να υφίσταται αφού όσοι διαχειρίστηκαν τις τύχες της διαχρονικά, για το συνεταιριστικό κίνημα μιλάμε, την οδήγησαν στη χρεωκοπία, θα παιχθεί με την «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΔ/ΧΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», την λύση της οποίας αποφάσισε η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, επειδή δεν έχει δημοσιεύσει κανέναν ισολογισμό από το 2010 που ιδρύθηκε.

Η κατάντια του συνεταιριστικού κινήματος φαίνεται λοιπόν και από αυτό, αφού η συγκεκριμένη εταιρεία ιδρύθηκε στις 27/8/2010 με μοναδικό μέτοχο την ΕΑΣ Διδυμοτείχου και μετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ. Από την ίδρυση της μέχρι σήμετα δεν έχει δημοσιεύσει κανέναν ισολογισμό και γι’ αυτό αποφασίστηκε:

ΑΠΟΦΑΣΗ 894: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. Έβρου με το υπ’ αριθμ.257/2017/28-11-2017 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής ταεξής: Έχοντας υπόψη:
Με το ως άνω σχετικό, που διαβιβάσθηκε στη νομική υπηρεσία της ΠΕ Εβρου , επιβάλλεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 2190/1920 να λυθεί η ΑΕ με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΔ/ΧΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ » , το διακριτικό τίτλο «ΔΙΔ/ΧΟ Α.Σ.Ε. » , εδρα το Δήμο Διδυμοτείχου και αριθμό μητρώου 70032/65/Β/10/04 επειδή δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις από την σύσταση της (19-8-2010) έως και σήμερα , όπως είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν. 2190/1920 .
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.ι του ν. 3852/2010 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου μετά από γνωμοδότηση δικηγόρου
Για τους παραπάνω λόγους γνωμοδοτώ και εισηγούμαι για την άσκηση αίτησης λύσης της εν λόγω ΑΕ και ειδικότερα να κατατεθεί ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας απο την ΠΑΜΘ αίτηση λύσης της ως ανω ΑΕ με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΔ/ΧΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ » , το διακριτικό τίτλο «ΔΙΔ/ΧΟ Α.Σ.Ε. » , έδρα το Δήμο Διδυμοτείχου και αριθμό μητρώου 70032/65/Β/10/04 διότι δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές  καταστάσεις
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:από την σύσταση της (19-8-2010) έως και σήμερα , κατά παράβαση του άρθρου 7 α του Κ.Ν. 2190/1920
Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Στάμω Πατσουρίδου Νομική Σύμβουλο της ΠΑΜΘ / Περιφερειακή Ενότητα Έβρου με σχέση έμμισθης εντολής να ασκήσει αίτηση λύσης της ΑΕ και ειδικότερα να κατατεθεί ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας από την ΠΑΜΘ αίτηση λύσης της ως άνω ΑΕ με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΔ/ΧΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ » , το διακριτικό τίτλο «ΔΙΔ/ΧΟ Α.Σ.Ε. » , έδρα το Δήμο Διδυμοτείχου και αριθμό μητρώου 70032/65/Β/10/04 διότι δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσειςαπό την σύσταση της (19-8-2010) έως και σήμερα , κατά παράβαση του άρθρου 7 α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΔΕΙΤΕ την σχετική απόφαση

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Τα ερωτήματα που δημιουργούνται βέβαια είναι αν στην συγκεκριμένη εταιρεία είχε ενταχθεί η αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων όπως τα πρώην γραφεία στον κεντρικό δρόμο της πόλης του Διδυμοτείχου, μαζί με το κατάστημα όπου παλαιότερα ήταν το σούπερ μάρκετ της ΕΑΣ, αλλά και το άλλο κτίριο στον Περιφερειακό, που τώρα έχει ενοικιαστεί ένα μέρος του σε ιδιωτική εταιρεία σούπερ μάρκετ.

Αν όχι, είναι ένα καλό ερώτημα που ανήκουν τα δυο συγκεκριμένα ακίνητα, ποιός τα διαχειρίζεται και εισπράττει τα χρήματα από την ενοικίαση.