ΣΟΚ για συνταξιούχους μέσα στις γιορτές. Μόνο 35 ευρώ πλέον το ΕΚΑΣ. Κόπηκε εντελώς σε χιλιάδες

ΣΟΚ για συνταξιούχους μέσα στις γιορτές. Μόνο 35 ευρώ πλέον το ΕΚΑΣ. Κόπηκε εντελώς σε χιλιάδες

ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΟΚ για τους συνταξιούχους μέσα στις γιορτές, αφού τις τελευταίες μέρες που καταβλήθιηκα ν οι συντάξεις Ιανουαρίου, χιλιάδες από αυτούς είδαν ότι κόπηκε το ΕΚΑΣ και όσοι έμειναν ακόμα να το παίρνουν, το ποσό για όλους είναι μόλις… 35 ευρώ τον μήνα.

Είναι άλλο να το διαβάζεις και να το ακούς κι άλλο να το νιώθεις στην τσέπη σου. Η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ είναι γνωστή από τον Αύγουστο του 2015, ωστόσο το σοκ που υπέστησαν οι εναπομείναντες δικαιούχοι παίρνοντας στα χέρια τους τη σύνταξη του Ιανουαρίου, ήταν ισχυρό.
Μόλις 35 ευρώ είναι, πλέον, το ΕΚΑΣ και μάλιστα οριζόντια, χωρίς κλιμάκωση όπως τα προηγούμενα χρόνια, ανάλογα το ύψος του εισοδήματος κι αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι ακόμα και οι χαμηλοσυνταξιούχοι που έπαιρναν πέρσι 115 ευρώ, από τώρα θα μείνουν με 35 ευρώ στα χέρια.
Με βάση τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου, το κονδύλι για το ΕΚΑΣ του 2018 σχεδόν θα μηδενιστεί, με στόχο να εξοικονομηθούν άλλα 240 εκατ. ευρώ. Συνολικά, από το 2016 που έχει ξεκινήσει το «ψαλίδισμα» του, το κέρδος για τον Προϋπολογισμό και η αντίστοιχη απώλεια για τους συνταξιούχους είναι 830 εκατ. ευρώ, ενώ ως το 2020 με την πλήρη εφαρμογή του μέτρου της κατάργησης του ΕΚΑΣ, το δημοσιονομικό όφελος υπολογίζεται στα 910 εκατ. ευρώ.


Η απόφαση για το ΕΚΑΣ του 2018
Άρθρο 1
Προϋποθέσεις χορήγησης Ε.Κ.Α.Σ. 

1. Για την καταβολή του επιδόματος πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας. Σε περίπτωση συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας εντός του 2018, το επίδομα καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα.

β. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (7.720,00) ευρώ. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.

γ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (8.884,00) ευρώ.

δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000,00) ευρώ.

ε. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά το μήνα έκδοσης της παρούσας υπουργικής απόφασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, να μην υπερβαίνει τα εξακόσια σαράντα τρία (643,00) ευρώ.

στ. Τα παραπάνω ποσά, των περιπτώσεων β, γ και δ, αφορούν σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016 και για το λόγο αυτό για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2018 εξετάζεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016.

Άρθρο 2
Ποσά Επιδόματος Ε.Κ.Α.Σ. 

Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (7.720,00) ευρώ, καταβάλλεται επίδομα ποσού τριάντα πέντε (35,00) ευρώ μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2017 

Οι Υπουργοί 

Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πηγή: iefimerida.gr

Μοιραστείτε το άρθρο

Απάντηση