Μόνο μια θέση στον Έβρο για ΑΜΕΑ, Πολύτεκνους, Τρίτεκνους, Τέκνα Αναπήρων Πολέμου, Εθνικής Αντίστασης. Γιατί;

Μόνο μια θέση στον Έβρο για ΑΜΕΑ, Πολύτεκνους, Τρίτεκνους, Τέκνα Αναπήρων Πολέμου, Εθνικής Αντίστασης. Γιατί;

Μόνο μια θέση στους πέντε δήμους του νομού Έβρου, περιλαμβάνεται στις πεντακόσιες πενήντα εννέα (559) που θα προσληφθούν στους ΟΤΑ α’ βαθμού, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998. Γιατί άραγε;

Συγκεκριμένα, στο Νομό Εβρου μόνο στο Δήμο Διδυμοτείχου υπάρχει μια θέση ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Τριτέκνων . Στους υπόλοιπους Δήμους δεν υπάρχει καμία τοποθέτηση. Οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Σουφλίου και Σαμοθράκης  ζήτησαν θέσεις και πόσες και γιατί δεν πήραν καμία τελικά; Οφείλουν να ενημερώσουν τα άτομα που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 2643/98 (δηλαδή ΑΜΕΑ,ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ,ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ,ΤΕΚΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ )

Στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε ( Αριθμ. 4770/ τ.Β΄)29 Δεκεμβρίου 2017 η υπ αριθμ. 59354/985 απόφαση ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με την οποία Καθορίζεται ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας σε ΟΤΑ α’ βαθμού, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε πεντακόσιες πενήντα εννέα (559).

α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο εδάφιο περίπτωσης β΄ της παρ. 1, άρθρου 1, ν.2643/1998) 150
β) Πολύτεκνοι (περίπτωση α΄ της παρ. 1, άρθρου1, ν. 2643/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 100
γ) Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ΄ της παρ. 1,άρθρου 1, ν.2643/1998) 50
δ) Έμμεση ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο περίπτωσης β’ της παρ. 1, άρθρου 1, ν. 2643/1998) 50
ε) Ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους κ.λπ. (περίπτωση δ΄ παρ. 1 άρθρου 1 ν. 2643/1998) 49
στ) Τρίτεκνοι (περίπτωση α΄ της παρ. 1 άρθρου1 ν. 2643/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 160
 Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κατανέμονται θέσεις στους Δήμους Δοξάτου,Καβάλας,Κομοτηνής και Ξάνθης.
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ Ν 2643-1998