Ο Χριστόδουλος Μεντίζης και πάλι Πρόεδρος στο Σωματείο Υπαλλήλων του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Ο Χριστόδουλος Μεντίζης και πάλι Πρόεδρος στο Σωματείο Υπαλλήλων του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Ο Χριστόδουλος Μαντίζης συνεχίζει ως Πρόεδρος στο Σωματείο Υπαλλήλων του Πανεπιστημιαού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, μετά την συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από τις εκλογές. Οι συνάδερφοι του άλλωστε τον ανέδειξαν πρώτο σε ψήφους από όλους τους υποψήφιους, επιβραβεύοντας την πολύ καλή δουλειά και την αγωνιστική του παρουσία, με την βοήθεια φυσικά και την συμβολή και των υπόλοιπων μελών της διοίκησης.

Ο κ.Μεντίζης δεν έχει διστάσει να καταγγείλει δημόσια τα προβλήματα λειτουργίας του ΠΓΝΑ, τις ευθύνες του Διοικητή Δημήτρη Αδαμίδη, ακόμα και… ρουσφετολικές παρεμβάσεις από πολιτικούς, που δημιουργούν νέα προβλήματα στην λειτουργία του νοσοκομείου. Οότε η συνέχιση της παρουσίας του στη θέση του Προέδρου, μόνο θετική μπορεί να χαρακτηριστεί για τους συναδέρφους του εργαζόμενους, αλλά και την βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης.

Στο νέο Δ.Σ εκπροσωπούνται και οι τρεις παρατάξεις εργαζομένων που εξέλεξαν από 3 άτομα. Πρόεδρος είναι ο κ.Μεντίζης από την Ενωτική Αγωνιστική Σνεργασία, Αντιπρόεδρος ο Ναλμπάντης Ευάγγελος από την Νοσοκομειακή Ανεξάρτητη Κίνηση (ΝΑΚ), Γενικός Γραμματέας ο Δουλγέρης Σεβαστιανός και Ταμίας η Τσαπάνη Κρυσταλλία και οι δυο από την Ανεξάρτητη Παρέμβαση Εργαζομένων.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Μεντίζης Χριστόδουλος                  Πρόεδρος

Ναλμπάντης Ευάγγελος                   Αντιπρόεδρος

Δουλγέρης Σεβαστιανός                  Γραμματέας

Τσαπάνη Κρυσταλλία                       Ταμίας

Τσολακίδου Ιφιγένεια                      Αναπλ. Γραμματέας

Μπακαλάκη Σταυρούλα                   Αναπλ. Ταμίας

Κουκάκης Δημήτριος                       Μέλος

Στάμου Δήμητρα                               Μέλος

Σταυράκογλου Κων/νος                  Μέλος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 9 & 10 Ιανουαρίου 2018

Ψήφισαν     533  άτομα

Έλαβαν για Δ.Σ:                                                                            ΨΗΦΟΙ

Ενωτική Αγωνιστική Συνεργασία(Ε.Α.Σ):                                           178

Ανεξάρτητη Παρέμβαση Εργαζομένων (Α.Π.Ε)                                148

Nοσοκομειακή  Ανεξάρτητη Κίνηση   (Ν.Α.Κ)                                   135

Δημοκρατική Κίνηση Υγειονομικών (Δ.Κ.Υ)                                      54

Λευκά                                                                                                            3

Άκυρα                                                                                                           15

ΕΔΡΕΣ

Δ.Σ Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν ΑΔΕΔΥ
Ε.Α.Σ 3 4 7
Α.Π.Ε 3 3 6
Ν.Α.Κ 3 3 6
Δ.Κ.Υ 0 1 2

 

Ονόματα που εκλέγονται στο Δ.Σ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  (Ε.Α.Σ)
Μεντίζης Χριστόδουλος
Κουκάκης Δημήτριος
Στάμου Δήμητρα
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ(Α.Π.Ε)
Δουλγέρης Σεβαστιανός
Τσαπάνη Κρυσταλλία
Μπακαλάκη Σταυρούλα
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ν.Α.Κ)
Τσολακίδου Ιφιγένεια
Σταυράκογλου Κωνσταντίνος
Ναλμπάντης Ευάγγελος

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο

Απάντηση