Προκήρυξη για την πρόσληψη οδηγού στο Παιδικό Χωριό SOS Θράκης

Σε προκήρυξη για την πρόσληψη ενός οδηγού, προχώρησαν τα Παιδικά Χωριά SOS για το παράρτημα τους που βρίσκεταο στην Αλεξανδρούπολη και καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΝ 

Θέση Οδηγού (μερικής απασχόλησης) για το Παιδικό Χωριό SOS Θράκης στην Αλεξανδρούπολη.

Προϋποθέσεις:

  • Κατοχή διπλώματος οδήγησης Δ’ κατηγορίας (λεωφορεία μεταφοράς προσώπων που έχουν περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών εκτός της θέσης του οδηγού) και πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
  • Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία
  • Ευθυκρισία, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην ηλεκτρονική διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00μμ, με την υποχρεωτική αναγραφή «ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS Θράκης».

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.