Στις ευφυείς ενεργειακές πόλεις της Ευρώπης η Αλεξανδρούπολη

Στις ευφυείς ενεργειακές πόλεις της Ευρώπης η Αλεξανδρούπολη

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και η δημοτική αρχή τοποθετούν την πόλη της Αλεξανδρούπολης στο χάρτη των ευφυών ενεργειακών πόλεων της Ευρώπης. Με συνεπή στρατηγικό ενεργειακό σχεδιασμό και δέσμευση για την αξιοποίηση των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την έγκριση του έργου με ακρωνύμιο  “IRIS” (Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities), το οποίο αποτελεί το πρώτο εγκεκριμένο έργο του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Η2020) και μαζί με την πόλη της Κοζάνης αποτελούν τις δύο μοναδικές Ελληνικές πόλεις που συμμετέχουν στην θεματική των Ευφυών Πόλεων και Κοινοτήτων (Smart Cities and Communities) του Η2020.

Αποτελεί σημαντική επιτυχία του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ) και το Energy HIVE cluster ενέργειας και φυσικών πόρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο προϋπολογισμός του έργου “IRIS” είναι 17.996.569,05 €. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το έργο “IRIS” έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία κατά την αξιολόγησή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με εκκίνηση τον Οκτώβριο του 2017 το “IRIS” αποτελεί ένα πενταετές χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο που θα προωθήσει την εφαρμογή υπηρεσιών ενέργειας και κινητικότητας που βασίζονται στη ζήτηση από τους χρήστες (user-demand driven), θα ενθαρρύνει περισσότερο συνεργατικό και αποτελεσματικό πολεοδομικό σχεδιασμό και διοίκηση, και θα επικυρώσει επιχειρηματικά μοντέλα και καινοτόμες τεχνολογίες για την προώθηση έξυπνων βιώσιμων πόλεων.

Ως πόλεις «Φάροι» (lighthouse cities) στο έργο συμμετέχουν η Ουτρέχτη (Ολλανδία), το Γκέτεμποργκ (Σουηδία) και η Νίκαια (Γαλλία), ενώ ως πόλεις «Ακόλουθοι» (follower cities) συμμετέχουν η Βάασα (Φιλανδία), η Τενερίφη (Ισπανία), η Φοσκάνη (Ρουμανία) και η Αλεξανδρούπολη (Ελλάδα). Οι πόλεις θα αναπτύξουν συνέργειες μεταξύ τους για την προώθηση των στόχων του έργου με την υποστήριξη από καινοτόμες ΜΜΕ, ερευνητικά ιδρύματα και άλλους συναφείς οργανισμούς. Στόχοι του έργου είναι η αντιμετώπιση πέντε βασικών προκλήσεων που αφορούν την αύξηση της χρήσης Α.Π.Ε., την έξυπνη διαχείριση ενέργειας, την έξυπνη ηλεκτροκίνηση και την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας καινοτόμου πόλης προς όφελος των πολιτών και με επίκεντρο τους πολίτες.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα έχει άμεση πρόσβαση σε καινοτόμες ενεργειακές λύσεις που θα εφαρμοστούν από τις πόλεις «Φάρους» με στόχο την αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής αυτών σε τοπικό επίπεδο. Μέσω του έργου “IRIS” ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα υλοποιήσει μελέτες σκοπιμότητας για την ανάπτυξη ενεργειακά θετικών περιοχών μέσω χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (energy positive districts), την ανάπτυξη δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (V2G solution), την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων κινητικότητας για του πολίτες (όπως car sharing, ηλιακοί σταθμοί φόρτισης, κ.α.), την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την πόλη και τους πολίτες και την περαιτέρω αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας. Από την συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο έργο “IRIS” θα προκύψουν καινοτόμες ενεργειακές λύσεις που θα συμβάλλουν στην μετατροπή της πόλης της Αλεξανδρούπολης σε μία ευφυή ενεργειακά πόλη με τεχνολογίες που εξυπηρετούν τον πολίτη.

Περισσότερες πληροφορίες:Γιάννης Φαλέκας, Αντιδήμαρχος Ενέργειας & Φυσικών Πόρων

falekas2@yahoo.gr

www.irissmartcities.eu / twitter: @IRISsmartcities

Πρόγραμμα της ΕΕ

Το IRIS χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας “Horizon 2020” της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιχορήγησης Νο. 774199.

Ιωάννης Φαλέκας

Αντιδήμαρχος Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Δήμου Αλεξανδρούπολης