Εγκρίθηκε ο διαγωνισμός για την τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων στο Τελωνείο Κήπων

Εγκρίθηκε ο διαγωνισμός για την τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων στο Τελωνείο Κήπων

Προχωράει έστω και με αργά βήματα ο διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων στο Τελωνείο των Κήπων, κάτι που έπρεπε να είχε γίνει δώ και χρόνια και οι Τούρκοι το έχουν ήδη εγκαταστήσει πολύ νωρίτερα.

Στις 27 Φεβρουαρίου, με απόφαση του επικεφαλής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κ.Σάββα:  1) Δόθηκε η έγκριση του από 14.02.2018 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών που αφορά στον Δημόσιο Ανοικτό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου προμήθειας και εγκατάστασης μεταβλητών ηλεκτρονικών πινακίδων (CPV 48813100-1) στο Συνοριακό Σταθμό Κήπων Έβρου (NUTS EL511), (Διακήρυξη 3/2017 ΑΔΑΜ: 17PROC002252687).


2) Την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης της μειοδότριας εταιρείας Γεώργιος Αγγελής & ΣΙΑ με διακριτικό τίτλο “Ε.Ε.Δ.Τ. QUINCE ELECTRONICS” που συμμετείχε στο διαγωνισμό και πληροί τους όρους της διακήρυξης και την ανακήρυξή του ως οριστικού μειοδότη.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΗΠΩΝ

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*