Προκηρύχθηκε από την ΔΕΥΑΑ το έργο 900.000 ευρώ που είναι δωρεά της Coca cola

Προκηρύχθηκε από την ΔΕΥΑΑ το έργο 900.000 ευρώ που είναι δωρεά της Coca cola

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) με απόφαση που υπέγραψε στις 8 Μαρτίου ο Πρόεδρος της Γιώργος Ουζουνίδης, προκήρυξε ανοικτό δημόσιο, διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο στον Ταμιευτήρα του Φράγματος Αισύμης, το οποίο είναι προσφορά της Coca cola.

Συγκεκριμένα, η απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ αφορά την προμήθεια «Προμήθεια – Εγκατάσταση Συστήματος Αύξησης Χωρητικότητας Ταμιευτήρα Φράγματος Διπόταμου – Αισύμης Αλεξανδρούπολης » , προϋπολογισμού 715.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%,

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η Πέμπτη 12 Απριλίου 2018 και ώρα 15:00 σύμφωνα με τα άρθρα 66, 290,292,330,331 του Ν. 4412/2016.

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί όπως τονίσαμε δωρεά της πολυεθνικής εταιρείας αναψυκτικών Coca cola μέσω της ΜΚΟ με την οποία συνεργάζεται για παρόμοια έργα. Ανεξάρτητα από τους μακροπρόθεσμους στόχους και την σκοπιμότητα που μπορεί να κρύβεται πίσω από την συγκεκριμένα δωρεά, το ποσό είναι σίγουρα σημαντικό και θα συμβάλλει στην αύξηση της χωρητικότητας του υδροταμιευτήρα Αισύμης που τροφοδοτεί την πόλη της Αλεξανδρούπολης.

Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση που αφορά το σύστημα αύξησης χωρητικότητας ταμιευτήρα μέσω της
τεχνολογίας ελεύθερων επικαθήμενων θυροφραγμάτων στον υπερχειλιστή του Φράγματος Διπόταμου
Αλεξανδρούπολης. Το σύστημα θα εγκαθίστανται στη στέψη του υπερχειλιστή χωρίς να τροποποιεί τη μορφή
της, θα επιτρέπει την αύξηση χωρητικότητας του ταμιευτήρα του φράγματος από τη στάθμη +160,60 μ. στη
στάθμη +162,20 μ. και θα αντιμετωπίζει με ασφάλεια την Πλημμύρα Σχεδιασμού του φράγματος χωρίς να
υπερβαίνει τη Μέγιστη Στάθμη Πλημμύρας (ΜΣΠ) +163,70 μ. Επομένως δίνεται η δυνατότητα για την επαρκή
κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών των ήδη εξυπηρετούμενων οικισμών αλλά και για την
υλοποίηση του σχεδιασμού της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης για την ύδρευση νέων οικισμών που αντιμετωπίζουν
σοβαρό υδρευτικό πρόβλημα.

Θα πρέπει επίσης να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο θέμα και την δωρεά χειρίστηκε ο πρώην Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Μυτιληνός, σχεψόν αποκλειστικά μόνος του και κατάφερε να το υλοποιήσει λίγο πριν αποχωρήσει στο τέλος του 2017 από την επιχείρηση με απόφαση του δημάρχου Βαγγέλη Λαμπάκη.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ

Μοιραστείτε το άρθρο

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*