Με δυο νέους εθελοντές Πυροσβέστες ενισχύθηκε το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φερών

Με δυο νέους εθελοντές Πυροσβέστες ενισχύθηκε το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φερών

Δυο νέοι Εθελοντές Πυροσβέστες προστέθηκαν αυτές τις ημέρες στην δύναμη του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Φερών, η λειτουργία του οποίου έχει προσφέρει σημαντικές υπγρεσίες στην περιοχή και βοήθησε με την άμεση παρέμβαση του σε αρκετές περιπτώσεις. 

Τα δυο νέα στελέχη είναι ο Αναγνώστης Διαμαντόπουλος και η Άννα Μπατσίλα, οι οποίοι μετά την επιτυχή εκπαίδευση τους από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ονομάστηκαν Εθελοντές Πυροσβέστες και εντάχθηκαν στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φερών.

Χθες τους παραδόθηκαν οι στολές τους από τον Αντιδήμαρχο Φερών Νίκο Γκότση, παροσουσία του προϊσταμένου του Κλιμακίουμ, καθώς οι στολές και ο εξοπλισμός , είναι υποχρέωση του Δήμου. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο κ.Γκότσης έχει καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την λειτουργία, τον εξοπλισμό και την επίλυση όλων των προβλημάτων του Πυροσβεστικού Κλιμακίου, προκειμένου να λειτουργεί απρόσκοπτα και να είναι αφοσιωμένο στην εκπλήρωση της αποστολής του.