Δήμος Αλεξανδρούπολης: Δεν κάνει έφεση και θα πληρώσει 47.847 ευρώ στην κόρη της δημοτικής συμβούλου Ε.Ιντζεπελίδου

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Δεν κάνει έφεση και θα πληρώσει 47.847 ευρώ στην κόρη της δημοτικής συμβούλου Ε.Ιντζεπελίδου

Το χρονικό μιας υπόθεσης που ξεκίνησε από το 2015 και δημιούργησε έντονες αντιπαραθέσεις, πολλά και σοβαρά ερωτηματικά για τον τρόπο λειτουργίας της σημερινής δημοτικής αρχής και του δημάρχου Βαγγέλη Λαμπάκη, φαίνεται ότι θα κλείσει με την πρόσφατη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αλεξανδρούοπολης.

Με αυτή κατά πλειοψηφία αποφάσισε να μην ασκήσει έφεση και να πληρώσει 47.847,00 ευρώ στην Βασιλεία Ιντζεπελίδου, κόρη της δημοτικής συμβούλου Ελένης, που ανήκει ως γνωστόν στην παράταξη Λαμπάκη. Πρόκειται δηλαδή για εξωδικαστικό συμβιβασμό μιας υπόθεσης που αφορά σύμβαση προμήθειας δέκα (10) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων(με ενσωματωμένο σκάνερ-εκτυπωτή-φαξ), η οποία περιελάμβανε και την
εγκατάσταση ,μεταφορά και συντήρηση, την προμήθεια ακόμη των ανταλλακτικών για δύο(2)έτη ή 150.000 αντίγραφα ανά μηχάνημα.

Η εταιρεία που επέδωσε στις 3/4/2018 στον δήμο Αλεξανδρούπολης, την υπ΄ αριθ. 113/2018 Απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης που εκδόθηκε έπειτα από την από 12.12.2016 αγωγή της εναντίον του Δήμου, ανήκει στην κόρη της δημοτικής συμβούλου Ελένης Ιντζεπελίδου όπως είπαμε, στην οποία πολλές φορές γίνονται και απ’ ευθείας αναθέσεις εργασιών που αφορούν φωτοτυπικά μηχανήματα.

Με την απόφαση αυτή, υποχρεούται ο Δήμος να καταβάλει στην ως άνω το ποσό των 47.847,00 ευρώ και μάλιστα νομιμότοκα από 3.2.2016 μέχρις εξοφλήσεως με επιτόκιο 6% και 2.000 ευρώ για δικαστική δαπάνη, δυνάμει της υπ΄αριθ.πρωτ.57548/7.10.2015 σύμβασης προμήθειας δέκα (10) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων(με
ενσωματωμένο σκάνερ-εκτυπωτή-φαξ), η οποία περιελάμβανε και την εγκατάσταση ,μεταφορά και συντήρηση, την προμήθεια ακόμη των ανταλλακτικών για δύο(2)έτη ή 150.000 αντίγραφα ανά μηχάνημα, αντί τιμήματος 38.900 ευρώ, πλέον 23%,δηλ.8.947 ευρώ, ήτοι συνολικά 47.847 ευρώ και του υπ΄αριθ.18/3.12.2015 τιμολογίου πώλησης ποσού 47.847 ευρώ με το νόμιμο τόκο 6% , μετά την παρέλευση 60 ημερών από την έκδοσή του, ήτοι από 2-2-2016 και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.

Η Οικονομική επιτροπή με πρόεδρο τον δήμαρχο Βαγγέλη Λαμπάκη, αποδέχθηκε κατά πλειοψηφία τελικά την εισήγηση του νομικού συμβούλου του δήμου, να μην ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης και να υπάρξει εξωδικαστικός συμβιβασμός, ώστε να δοθεί το συγκεκριμένο ποσό στην κ.Βασιλεία Ιντζεπελίδου. Αυτό έγινε με ψήφους 4-1(Λευκό η κ. Τρέλλη Φανή). Από τα 9 μέλη της επιτροπής δηλαδή, η απόφαση “πέρασε” με μόνο 4, αλλά φυσικά είναι νόμιμη αφού υπάρχει πλειοψηφία, γιατί από τους 5 παρόντες ψήφισαν υπέρ οι 4.

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ-ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ

Το φοβερό είναι ότι από τους 4 που ψήφισαν ΥΠΕΡ(Ευάγγελος Λαμπάκης, Χρήστος Γερακόπουλος, Γιώργος Παντελίδης, Βαγγέλης Γουμενίδης), οι τρεις πρώτοι ήταν μέλη και της Οικονομικής επιτροπής που είχε εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία της κόρης της δημοτικής συμβούλου Ελένης Ιντζεπελίδου. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά  οι συγκεκριμένοι είχαν προταθεί και κατέθεσαν ως μάρτυρες υπέρ της κ.Ιντζεπελίδου, η οποία έκανε μήνυση στον υπεύθυνο της ιστοσελίδας pamemprosta.org κ.Δρακόπουλο, ο οποίος παραθέτοντας συγκεκριμένα έγγραφα και στοιχεία από την ΔΙΑΥΓΕΙΑ είχε επισημάνει ότι ο τρόπος που έγινε ο διαγωνισμός είχε στόχο να πάρει την… δουλειά η κόρη της δημοτικής συμβούλου της παράταξης Λαμπάκη.

Πράγματι, αν και είχε δώσει μικρότερη έκπτωση (3,95%) από άλλον υποψήφιο προμηθευτή (4,9%) που μετείχε στον πρώτο διαγωνισμό, ο οποίος όμως ακυρώθηκε με απόφαση Λαμπάκη και οικονομικής επιτροπής και παρότι η Επιτροπή Διαγωνισμού του δήμου είχε εισηγηθεί να μην ανατεθεί η προμήθεια στην εταιρεία της Βασιλείας Ιντζεπελίδου, ο δήμαρχος κ.Λαμπάκης και τα μέλη της τότε Οικονομικής επιτροπής αγνόησαν την αρμόδια επιτροπή του δήμου και έδωσαν την δουλειά στην κόρη της συναδέρφου τους.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ pamemprosta.org. Για να διαπιστώσετε με ποιόν τρόπο λειτουργεί διαχρονικά ο δήμαρχοςε Βαγγέλης Λαμπάκης και μια στενή παρέα δημοτικών του συμβούλων, αδιαφορώντας αν με πράξεις ή αποφάσεις τους προκαλούν έντονα τους δημότες και το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

Χαρακτηρισμούς εισέπραξε η κ. Τρέλλη από το δήμαρχο για την αντίδρασή της σε νέα ανάθεση προμήθειας στην κόρη της κ. Ελένης Ιντζεπελίδου

Μοιραστείτε το άρθρο

Απάντηση