Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για πρόσληψη 151 Δασοπυροσβεστών μέσω ΟΑΕΔ στον Έβρο

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για πρόσληψη 151 Δασοπυροσβεστών μέσω ΟΑΕΔ στον Έβρο

Την πρόσληψη 5.066 ανέργων σε πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας για την προληπτική αντιπυρική προστασία των δασών σε όλη την Ελλάδα, από τους οποίους οι 151 προβλέπεται να προσληψθούν στο νομό Έβρου, προβλέπει το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1510 2 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αριθ. 84675 που δημοσιεύθηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πρόκειται για το πρόγραμμα με τίτλο: “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας”.
ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ:
473 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ και από αυτές οι
151 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ 151 ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Κατανομή Προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας