Ανάθεση για εργασίες άμεσης αντιμετώπισης φθορών στο στέγαστρο του Τελωνείου Ορμενίου

Ανάθεση για εργασίες άμεσης αντιμετώπισης φθορών στο στέγαστρο του Τελωνείου Ορμενίου

Εργασίες άμεσης αντιμετώπισης φθορών στο στέγαστρο του Τελωνείου Ορμενίου, ανατέθηκαν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα στις εγκαταστάσεις.

Συγκεκριμένα, η απόφαση προβλέπει:
“Την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής του στεγάστρου των εγκαταστάσεων του Συνοριακού Σημείου Διέλευσης Ορμένιο Έβρου, στoν Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Εργολάβο Δημοσίων Έργων, Αντώνη Κ. Γεροντίδη, συνολικού ποσού, δέκα εννέα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (19.600,00€) χωρίς ΦΠΑ, (24.304,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), με ΑΦΜ 029459246, ΔΟΥ Ορεστιάδας και έδρα Εμ. Ρήγα 16 στην Ορεστιάδα.
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τα έσοδα των συνοριακών σταθμών (Ν. 2647/1998 ΦΕΚ Α΄237/1998) που εισπράττονται και κατατίθενται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΡΓΑ ΤΕΛΕΩΝΕΙΟ ΟΡΜΕΝΙΟΥ