Δεύτερη ακύρωση-χαστούκι της Αποκεντρωμένης κατά δήμου Σαμοθράκης, για παραχώρηση του δημοτικού κάμπινγκ στην ΚΟΙΝΣΕΠ Βαράδες

Δεύτερη ακύρωση-χαστούκι της Αποκεντρωμένης κατά δήμου Σαμοθράκης, για παραχώρηση του δημοτικού κάμπινγκ στην ΚΟΙΝΣΕΠ Βαράδες

-Έκθετος ο δήμαρχος Θανάσης Βίτσας και οι συνεργάτες του, που επιμένουν να παραχωρήσουν με απ’  ευθείας ανάθεση στην συγκεκριμένη ΚΟΙΝΣΕΠ το δημοτικό κάμπινγκ

-Η Αποκεντρωμένη την χαρακτηρίζει ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ και ότι ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΕΙ τις διατάξεις περί εκμισθώσεων των περιουσιακών στοιχείων των δήμων

Δεύτερο “χαστούκι” από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης στον δήμο Σαμοθράκης, αφού ακύρωσε και την δεύτερη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του νησιού, για παραχώρηση του κάμπινγκ στην ΚΟΙΝΣΕΠ Βαράδες.

Όπως εξηγείται μεταξύ άλλων στην απόφαση που υπογράφει ο Γραμματέας της Αποκεντωωμένης Γιάννης Σάββας: “Προϋπόθεση για τη χρήση δωρεάν παραχώρησης δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου είναι αυτά να ασκούν μοναδικώς και κατ’ αποκλειστικότητα, δραστηριότητα που, είτε είναι κοινωφελής,είτε προάγει τα τοπικά συμφέροντα δωρεάν.
Από το καταστατικό της “ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΒΑΡΑΔΕΣ” και τα οριζόμενα στην προγραμματική σύμβαση προκύπτει ότι η εν λόγω ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. έχει εμπορικό και κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τα κέρδη από την εκμετάλλευση του δημοτικού Καμπινγκ διανέμονται κατ΄ ουσίαν στους δυο συμβαλλόμενους με την μορφή ειδικού χρηματικούανταλλάγματος, ήτοι το 60% σε δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα που επιλέγονται από τον δήμο και το υπόλοιπο 40% παραμένει στην “ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΒΑΡΑΔΕΣ”.


Από τα ανωτέρω αναφερόμενα προκύπτει ότι με την σε ορθή επανάληψη αριθμ.56/18 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επιχειρείται απευθείας ανάθεση, σε Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με εμπορικό και κερδοσκοπικό χαρακτήρα, της χρήσης και της εκμετάλλευσης του δημοτικού κάμπινγκ “Βαράδες” μεσώ της εν λόγω προγραμματικής και όχι δια των διαγωνιστικών διαδικασιών του Π.Δ. 270/81 που έχουν εφαρμογή για την παρούσα σύμβαση.
Η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης με το προαναφερόμενο αντικείμενο είναι μη νόμιμη διότι δεν άφορα εκτέλεση προγραμμάτων κοινωνικής ωφέλειας αλλά αποτελεί κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό σύμβαση εκμίσθωσης δημοτικής περιουσίας με παράκαμψη και μη εφαρμογή των κείμενων διατάξεων του Π.Δ. 270/81 περί εκμισθώσεων πραγμάτων των δήμων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Δήμος Σαμοθράκης: Αγνοεί πρόταση επιχειρηματιών του νησιού για αξιοποίηση των κάμπινγκ με σημαντικές επενδύσεις

Αποφασίζουμε
Ακυρώνουμε την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 56/18 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Σαμοθράκης αναφορικά με την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και του Τοπικού Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4430/2016 με την επωνυμία
¨ΚΟΙΣΝΕΠ Βαράδες¨, με σκοπό την ανάπτυξη ήπιου εναλλακτικού τουρισμού στην νήσο Σαμοθράκη μέσω αναβάθμισης υποδομών του κάμπινγκ και επέκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών με την ανάπτυξη δράσεων που θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων και στην επέκταση της περιόδου επισκεψιμότητας του νησιού, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.
Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να προσφύγετε εντός (1) ενός μηνός από την κοινοποίηση αυτής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, που εδρεύει στην οδό Παρασίου 4 Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ

ΒΑΡΑΔΕΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*