Σύμβαση δήμου Ορεστιάδας-ΓΓΑ για ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου «Νίκος Σαμαράς»

Σύμβαση δήμου Ορεστιάδας-ΓΓΑ για ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου «Νίκος Σαμαράς»

Στην έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ορεστιάδας και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου «Νίκος Σαμαράς» Δήμου Ορεστιάδας, προχώρησε το δημοτικό συμβούλιο της πόλης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (2.456.234,18 ευρώ).  Το κτήριο πρόκειται να αναβαθμιστεί ενεργειακά με την εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΝΙΚ. ΣΑΜΑΡΑΣ