SAOS Ferries: Προτείνει νέα λύση για τα σκουπίδια, ζητώντας απ’ τις αρμόδιες υπηρεσίες συγκεκριμένες δεσμεύσεις

SAOS Ferries: Προτείνει νέα λύση για τα σκουπίδια, ζητώντας απ’ τις αρμόδιες υπηρεσίες συγκεκριμένες δεσμεύσεις

Σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση στο εξαιρετικά σοβαρό θέμα της μεταφοράς των σκουπιδιών από την Σαμοθράκη με τα πλοία της, η SAOS Ferries με νέα επιστολή της που υπογράφει ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Φώτης Μανούσης, προτείνει νέα λύση στο σημαντικό πρόβλημα και παράλληλα ζητάει από τις αρμόδιες υπηρεσίες να πάρουν θέση αλλά και συγκεκριμένες γραπτές δεσμεύσεις.

Δείχνοντας διαλλακτικότητα, σε αντίθεση με την πλευρά του δήμου Σαμοθράκης που… οχυρώνεται πίσω από την πρόσφατη τροποποίηση του νόμου, η οποία επιτρέπει να μεταφέρονται με τακτικά δρομολόγια τα απορίμματα, αλλά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες στην περίπτωση της Σαμοθράκης δεν εφαρμόζονται, η SAOS Ferries θέτει προ των ευθυνών τους τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να μην βρεθεί στο τέλος και απολογούμενη, ενώ χρόνια τώρα εξυπηρετεί μια απαράδεκτη κατάσταση, για την οποία υπεύθυνοι είναι άλλοι.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ –ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Προς :

την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης /Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρουπόλεως

Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρουπόλεως

Κοινοποίηση:

Δήμος Σαμοθράκης

Δήμος Αλεξανδρουπόλεως

__________________________________

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την από 18-5-2018 επιστολή της εταιρείας μας προς το Δήμο Σαμοθράκης, διαμαρτυρηθήκαμε για πολλοστή φορά ότι η μεταφορά των απορριμμάτων του νησιού στην Αλεξανδρούπολη, με τα τακτικά, καθημερινά δρομολόγια των πλοίων μας αντιβαίνει στη διάταξη του άρθρου 6 του Νόμου 4316/2014. Και τούτο διότι, ενώ η ως άνω διάταξη επέτρεπε τη μεταφορά απορριμματοφόρων μόνο σε κενά επιβατών – μη τακτικά δρομολόγια, ο Δήμος απαιτεί μέχρι σήμερα την τακτική μεταφορά ενός απορριμματοφόρου σε δρομολόγια με επιβάτες. Παράλληλα, η πρακτική αυτή προκαλεί ποικίλα προβλήματα αυτονόητων κινδύνων για τη δημόσια υγεία, καθώς και υποβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επιβάτες. Για τους λόγους αυτούς και προς το σκοπό της αποφυγής κυρώσεων, γνωστοποιήσαμε ότι είμαστε αναγκασμένοι από την 1η Ιουνίου 2018, να διακόψουμε τη μεταφορά των απορριμματοφόρων, κατά τα τακτικά δρομολόγια των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων μας.

Με λύπη μας διαπιστώσαμε ότι η Δημοτική Αρχή οχυρώθηκε πίσω από την πρόσφατη τροποποίηση της ως άνω διάταξης, επικαλούμενη ότι σύμφωνα με αυτήν πλέον είναι επιτρεπτή η μεταφορά των απορριμματοφόρων του Δήμου, με τακτικά δρομολόγια των πλοίων της εταιρείας μας, εν μέσω επιβατών. Αναγκαστήκαμε να απαντήσουμε, δυνάμει της από 23-5-2018 επιστολής μας, αντιτάσσοντας ότι, ακόμα και αν όντως επιτρέπεται κάτι τέτοιο (πράγμα που προαπαιτεί να πληρούνται εξειδικευμένες τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές τίθενται από την ως άνω διάταξη), με αυτόν τον τρόπο ουδόλως λύνεται το πάγιο πρόβλημα της Σαμοθράκης, αλλά αντίθετα τα πλοία μας καταντούν στην πράξη να γίνονται ο επίσημος και με την «σφραγίδα του κράτους» αποδιοπομπαίος τράγος, δηλαδή το κάθε πλοίο να γίνεται από μόνο του απορριμματοφόρο ! Περαιτέρω, μια τέτοια προβληματική επιλογή όχι μόνο υποσκάπτει την τουριστική ανάπτυξη του νησιού, αλλά πολύ περισσότερο, σε καμία περίπτωση δεν στερεί την αρμοδιότητα των υγειονομικών υπηρεσιών να επέμβουν αυτεπαγγέλτως για να προστατεύσουν τους επιβάτες μας, οι οποίοι κυριολεκτικά δηλητηριάζονται από τις διαχεόμενες στους χώρους των πλοίων οσμές των απορριμματοφόρων. Παράλληλα, χωρίς να έχουμε καμία σχετική υποχρέωση προτείναμε την εφικτή  λύση της προμήθειας από το Δήμο Σαμοθράκης, (με την αποδεδειγμένη και κατά το παρελθόν συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών), δέκα κοντέινερ μεταφοράς απορριμμάτων, ώστε αυτά να μεταφέρονται μαζικά ανά δίμηνο τους χειμερινούς μήνες και ανά μήνα κατά τους θερινούς μήνες, με ειδικό νυχτερινό δρομολόγιο των πλοίων, χωρίς επιβάτες.

Δυστυχώς, έκτοτε «ελάλησαν πολλοί» αυτοεπικαλούμενοι  ειδήμονες, ενώ η παραπάνω λύση που προτείναμε απερρίφθη με επίσημες δηλώσεις του Δημάρχου Σαμοθράκης, με την αιτιολογία του υψηλού κόστους.

Με την παρούσα επιστολή μας επανερχόμαστε, απευθυνόμενοι προς τις Αρχές σας, ως εξής:

Οι όψιμες επικλήσεις της Δημοτικής Αρχής ότι πλέον επιτρέπεται η μεταφορά απορριμματοφόρων με τα τακτικά δρομολόγια των πλοίων μας, εν μέσω επιβατών, συνιστούν μια σαφή ομολογία της ότι τόσα χρόνια, οπότε και κάτι τέτοιο δεν επιτρεπόταν, παρανομούσε συνειδητά, εξαναγκάζοντας και την εταιρεία μας όχι μόνο να ανέχεται, αλλά να συνεργεί στην παρανομία αυτή!

Ωστόσο, οι εύκολες απαντήσεις περί του ότι πλέον επιτρέπεται η θαλάσσια μεταφορά απορριμματοφόρων εν μέσω επιβατών αποκαλύπτονται αβάσιμες! Και τούτο διότι η νέα – τροποποιημένη διάταξη (υποπαρ. ζ’ της παρ. 6 του Νόμου 4316/2014) εξακολουθεί να απαγορεύει τη μεταφορά απορριμματοφόρων σε δρομολόγια επιβατών και επιτρέπει, μόνο κατ’ εξαίρεση, τη μεταφορά αστικών και μόνο απορριμμάτων και μόνο κατηγορίας 20 01, δηλαδή μόνο εκείνων που έχουν υποστεί προηγούμενη διαλογή!! Αφενός τέτοια διαδικασία προηγούμενης διαλογής δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση της Σαμοθράκης, αφετέρου δεν επιτρέπεται η μεταφορά άλλων επικίνδυνων αποβλήτων, όπως νοσοκομειακών (π.χ. από το Κέντρο Υγείας) ή άλλων χημικών ή εν γένει ακατάλληλων (π.χ. από συνεργεία, σφαγεία κλπ).

Η εταιρεία μας, αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά την πραγματική πρόθεσή της να συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος, και χωρίς να έχει πάλι καμία υποχρέωση, προτείνει νέα λύση, αυτήν της δωρεάν παραχώρησης των έξι απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξανδρουπόλεως προς το Δήμο Σαμοθράκης, για μια νύχτα μόνο κάθε μήνα, ώστε απορρίμματα του νησιού να αποκομίζονται καθ’ ολοκληρίαν με ειδικό δρομολόγιο πλοίου, κενού επιβατών.

Φρονούμε ότι είναι πλέον καιρός έργων και πράξεων και όχι απλά λόγων. Στο πλαίσιο αυτό και είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των επιβατών μας, οπότε και σας γνωστοποιούμε ότι εμμένουμε  στη γνωστοποιηθείσα απόφασή μας περί διακοπής της μεταφοράς των απορριμματοφόρων, κατά τα τακτικά δρομολόγια των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων μας την 1η Ιουνίου 2018.

Σε περίπτωση, κατά την οποία οι Υπηρεσίες σας κρίνουν ότι, υπό το νέο νομοθετικό καθεστώς, θεσπίζεται υποχρέωση της εταιρείας μας να ανέχεται την προαναλυθείσα επικίνδυνη πρακτική, μεταφέροντας τα απορριμματοφόρα του Δήμου Σαμοθράκης, εν μέσω επιβατών, σας καλούμε να μας το γνωρίσετε εγγράφως. Και τούτο διότι η συνέχιση της εν λόγω απάνθρωπης πρακτικής και η ευθύνη για τις ενδεχόμενες συνέπειές της δεν μπορεί να βαρύνει την εταιρεία μας, αλλά τις καθ’ ύλην αρμόδιες Αρχές σας, οι οποίες οφείλουν να εφαρμόσουν το νόμο προς πάσα κατεύθυνση, προστατεύοντας πρωτίστως τον πολίτη και τη δημόσια υγεία.

Με τιμή

Για την  SAOS FERRIES

Φώτης Μανούσης

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*