Απορρίφθηκε η προσφυγή του δήμου Αλεξανδρούπολης κατά της Αποκεντρωμένης για το Κλειστό του Πανεπιστημίου

Απορρίφθηκε η προσφυγή του δήμου Αλεξανδρούπολης κατά της Αποκεντρωμένης για το Κλειστό του Πανεπιστημίου

Απέρριψε η ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ, την προσφυγή που είχε καταθέσει στις 4 Μαίου 2018 ο δήμος Αλεξανδρούπολης, κατά της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Η υπόθεση αφορά την παραχώρηση από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) προς το Δήμο Αλεξανδρούπολης, της χρήσης των εγκαταστάσεων και των λοιπών υποδομών του κλειστού γυμναστηρίου (γνωστό ως Γυμναστήριο Μανέα) που βρίσκεται εντός του χώρου της Πανεπιστημιούπολης της Αλεξανδρούπολης. Αρχικά ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράλης απέριψε στις 10 Απριλίου την συγκεκριμένη συνεργασία και τότε ο δήμος Αλεξανδρούπολης έκανε προσφυγή.

Όμως η Επιτροπή με Πρόεδρο την κ.Όλγα Τσιρκινίδου, αποφάσισε: “Την απόρριψη της από 4-5-2018 προσφυγής του Δήμου Αλεξανδρούπολης κατά της υπ΄ αριθμ. 6914/10-4-2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης σύμφωνα με τις σκέψεις που εκτέθηκαν στην ανωτέρω εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης με το προαναφερόμενο αντικείμενο είναι μη νόμιμη διότι δεν αφορά
απλή παραχώρηση χρήσης εγκαταστάσεων και υποδομών αλλά αποτελεί κατ΄ορθό νομικό χαρακτηρισμό σύμβαση μίσθωσης εγκαταστάσεων και λοιπών υποδομών κλειστού γυμναστηρίου με παράκαμψη και μη εφαρμογή των κείμενων διατάξεων του άρθρου 194 του Ν. 3463/06 και του Π.Δ. 270/81».


6. Επειδή ο Συντονιστής της ΑΔΜΘ δεν έσφαλε κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης δεδομένου ότι η προγραμματική σύμβαση το σχέδιο της οποίας επικυρώθηκε με την υπ΄αριθμ. 26/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξ/πολης αποτελεί κατ΄ουσία σύμβαση μίσθωσης η οποία όμως θα έπρεπε να διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 194 του ν. 3463/2006, γι’ αυτό και απορρίπτεται η προσφυγή του δήμου Αλεξανδρούπολης”.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡ 152-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*