Στον Άρειο Πάγο έφτασε ο δήμος Ορεστιάδας για να γλιτώσει κατάσχεση 69.192 ευρώ από ιδιώτη

Στον Άρειο Πάγο έφτασε ο δήμος Ορεστιάδας για να γλιτώσει κατάσχεση 69.192 ευρώ από ιδιώτη

Δεύτερη αίτηση ανακοπής στον Άρειο Πάγο αποφάσισε να καταθέσει ο δήμος Ορεστιάδας κατά ιδιώτη, προκειμένου να γλιτώσει την κατάσχεση από τους λογαριασμούς του σε διάφορες τράπεζες, του ποσού  των 69.192,02 ευρώ, που επιδικάστηκαν στον ιδιώτη στις μέχρι τώρα βαθμίδες της δικαστικής διαδικασίας. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια παλαιότερη της δημαρχίας Βασίλη Μαυρίδη υπόθεση, με την πρώτη δικαόωση του ιδιώτη να έρχεται το 2014 από το Μοπνομελές Πρωτοδικείο Ορεστιάδας, ενώ  στις 18 Μαίου 2018 κοινοποιήθηκε στον Δήμο Ορεστιάδας το από 17.05.2018 κατασχετήριο έγγραφο του Κασπαρίδη Στυλιανού, με το οποίο κατάσχει αναγκαστικά εις χείρας των τραπεζών ως τρίτων κάθε χρηματική απαίτηση που διατηρεί ο Δήμος Ορεστιάδας, γεγενημένη η υπό αίρεση η προθεσμία προερχόμενη από ατομικούς ή κοινούς λογαριασμούς, που διατηρεί ο Δήμος Ορεστιάδας μέχρι του ποσού των 69.192,02 ευρώ μέχρις πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως αυτού.

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ορεστιάδας αποφάσισε τελικά την κατάθεση ανακοπής κατά του από 17.05.2018 κατασχετηρίου (εις χείρας τρίτου) εγγράφου του Κασπαρίδη Στυλιανού προς τις: 1.Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου, 2.Eurobank – Ergasias Α.Ε., 3.Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 4.ALPHA BANK A.E. και 5.Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., για
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 8902/06.06.2018 γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου, σε μια προσπάθεια να σταματήσει η εκτέλεση της κατάσχεσης.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΤΗ