Αλεξανδρούπολη: Προχωράει κανονικά ο διαγωνισμός για την κατασκευή της ΜΕΑΑ

Αλεξανδρούπολη: Προχωράει κανονικά ο διαγωνισμός για την κατασκευή της ΜΕΑΑ

Προχωράει κανονικά ο διαγωνισμός για την επιλογή της εταιρείας που θα κατασκευάσει στην Αλεξανδρούπολη την Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28.214.384,16 € (χωρίς ΦΠΑ και προαίρεση), με την συμμετοχή των δύο εταρειών ΘΑΛΗΣ και ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ που κατέθεσαν προσφορές.

Όλα αυτά αφού εκδίθηκε και δημοσιεύθηκε η υπ αριθμόν 452/2018 απόφαση του 2ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  ( Α.Ε.Π.Π. ) που άσκησε η εταιρΊα ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ κατά όρων της με αρ. πρωτ. Περίληψης 7620/05.04.2018 και α.α. ΕΣΗΔΗΣ 72372,1 διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Κατασκευή) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 86 του N. 4412/16 (εφεξής «προσβαλλόμενη διακήρυξη» ή «διακήρυξη»), της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) (εφεξής
«Αναθέτουσα Αρχή»),
Η απόφαση που αποτελείται απο 86 σελίδες απέρριψε και τους 8 λόγους της προσφυγής δεχθείσα μόνο το 6ο λόγο.Ετσι συνεχίζεται ο διαγωνισμός για την επόμενη φάση στην οποία συμμετέχουν οι εταιρίες ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ ΚΑΙ ΘΑΛΗΣ ΑΕ. Να επισημάνουμε ότι η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ είναι η εταιρεία που πρόσφατα υπέγραψε και την σύμβαση κατασκευής του ΧΥΤΥ στην Αλεξανδρούπολη και διαθέτει σημαντική εμπειρία στην κατασκευή παρόμοιων έργων όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΕΑΑ

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*