‘ÒÔÏ‹ÊÂÈ ÙÔıÚ ‚·Ï‚·ÍÔ·Ò·„˘„Ô˝Ú ÙÁÚ ‰ıÙÈÍfiÚ »ÂÛÛ·Îfl·Ú, Á ÂÍ Ì›Ôı Â›Î·ÛÁ ÙÔı ´Ò‹ÛÈÌÔı ÛÍÔıÎÁÍÈÔ˝ª. œÈ Ê›ÛÙÂÚ ÙÔı …ÔıÎflÔı Í·È Á ˜ÒfiÛÁ ÈÔ ·ÔÙÂÎÂÛÏ·ÙÈÍ˛Ì ˆıÙÔˆ·ÒÏ‹Í˘Ì - Ï ÙÁÌ Í·Ù¢ ÂÓ·flÒÂÛÁ ‹‰ÂÈ· 120 ÁÏÂÒ˛Ì Ôı ‰¸ËÁÍ Û ͋ÔÈÂÚ ÂÒÈÔ˜›Ú- ˆ·flÌÂÙ·È ¸ÙÈ ‰ÂÌ ÎÂÈÙÔ˝Ò„ÁÛ·Ì ·ÔÙÂÎÂÛÏ·ÙÈÍ‹ „È· Ì· ÎıËÂfl ÙÔ ˆÂÙÈ̸ Ò¸‚ÎÁÏ·. œ ·ÌÂÈË˝ÏÁÙÔÚ ÂÈÛÍ›ÙÁÚ ›˜ÂÈ „flÌÂÈ ÂˆÈ‹ÎÙÁÚ „È· ÙÔıÚ ·Ò·„˘„Ô˝Ú Ôı ΛÔÌ ›˜ÔıÌ ÛÁͲÛÂÈ Ù· ˜›ÒÈ· ¯Á΋. ‘Ô ÛÍÔıÎfiÍÈ ·ˆÔ˝ Í·Ù›ÛÙÒ¯ ‹ÌËÁ Í·È Í·ÒÔ˝Ú Ù˛Ò· Í·Ù·ÙÒ˛ÂÈ Ù· ‚·Ï‚·Í¸ˆıÙ· ÒÔͷβÌÙ·Ú ÔÎÔÍÎÁÒ˘ÙÈÍfi Í·Ù·ÛÙÒÔˆfi.
œÈ ‚·Ï‚·ÍÔ·Ò·„˘„Ôfl Ôı ‚ΛÔıÌ ÙÔıÚ Í¸ÔıÚ ÏÈ·Ú ˜ÒÔÌÈ‹Ú Ì· ˜‹ÌÔÌÙ·È, ÊÁÙÔ˝Ì Ì· Í·Ù·„Ò·ˆÔ˝Ì ÔÈ ÊÁÏÈ›Ú Í·È Ì· ‰ÔËÔ˝Ì ·ÔÊÁÏÈ˛ÛÂÈÚ ÂÌ˛ Â͈ҋÊÔıÌ ˆ¸‚ÔıÚ Í·È „È· ÙÁ Ûı̉‰ÂÏ›ÌÁ ÂÌflÛ˜ıÛÁ Ôı ‰ÈÍ·ÈÔ˝ÌÙ·È ·Ì ‰ÂÌ ·Ì·ÎÁˆËÂfl Ò˘ÙÔ‚ÔıÎfl· „È· ÙÁÌ ‹ÒÛÁ ÙÔı ηˆ¸Ì ·Ò·„˘„fiÚ.
¡Ì ÒÔÛÙÂËÔ˝Ì Í·È ¸Î· Ù· ‹Îη ÒÔ‚ÎfiÏ·Ù· Ôı ·ÌÙÈÏÂÙ˘flÊÔıÌ ÔÈ ·„Ò¸ÙÂÚ (·ıÓÁÏ›ÌÔ Í¸ÛÙÔÚ ·Ò·„˘„fiÚ, ˜·ÏÁÎfi ÙÈÏfi ÛÙÔ ÒÔ˙¸Ì,Í.·), ٸ٠Á Í·Ù‹ÛÙ·ÛÁ ‰È·„Ò‹ˆÂÙ·È ÙÒ·„ÈÍfi.

Έβρος: Σε απόγνωση οι αγρότες. Μετά από πλημμύρες, ξηρασία, το “πράσινο σκουλήκι” καταστρέφει το βαμβάκι

Όλα τα είχαν φέτος οι αγρότες του Έβρου που υπέστησαν πρωτοφανή καταστροφή από τις καιρικές συνθήκες, το “πράσδινο σκουλήκι” στα βαμβάκια τους έλειπε. Ήρθε να τους… αποτελειώσει και να στερήσει μια παραγωγή, απ’ την οποία περίμεναν κάπως να μειώσουν τις ζημιές στη φετινή καλλιεργητική περίοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, σε όλο σχεδόν το νομό και ιδιαίτερα στον βόρειο Έβρο, οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση. Δεν έφτανε η ξηρασία που κατέστρεψε τα σιτηρά και μείωσε δραματικά την στρεμματική απόδοση, τόσο που ούτε τα έξοδα έβγαλαν και παράλληλα δεν επέτρεψε να φυτρώσουν κανονικά ηλίανθοι και βαμβάκια. Οι πλημμύρες που κατέστρεψαν στις παρέβριες περιοχές όσα χωράφια είχαν σπαρθεί και δεν επέτρεψαν στους ιδιοκτήτες άλων να σπείρουν έγκαιρα, το τελευταίο διάστημα διαπιστώθηκε έξαρση του “πράσινου σκουληκιού” στα βαμβάκια.

Οι εκτιμήσεις μιλούν για καταστροφή του 50% και πάνω της παραγωγής και αυτή φαίνεται να είναι η μετριοπαθής εκτίμηση. Όπως λέει ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών της Περιφέρειας ΑΜ-Θ Κώστας Βενετίδης που έχει μιλήσει ήδη με πολλούς καλλιεργητές βαμβακιού: “Οι υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί για το σοβαρό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στα βαμβάκια με το σκουλήκι και θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να καταγραφούν οι ζημιές. Δεν έφταναν στους αγρότες μας όσα υπέστησαν φέτος, ήρθε και αυτό να δημιουργήσει ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα”.

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*