Δήμος Ορεστιάδας: Μόνο μια προσφορά στον διαγωνισμό 170.000 ευρώ για εγκατάσταση δικτύου wi-fi

Μόνο μια εταιρεία κατέθεσε προσφορά στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό του δήμου Ορεστιάδας, για την “Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ασύρματου δικτύου ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο (wi-fi δηλαδή)”, έργο αξίας 169.909,76€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Άλλες φορές έχουμε ασκήσει κριτική στον δήμαρχο Βασίλη Μαυρίδη και τους συνεργάτες του για απ’ ευθείας αναθέσεις, που έως 20.000 ευρώ είναι νόμιμες αλλά κάποιες δίνονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα και εταιρείες. Τώρα όμως δεν μπορούμε να τους προσάψουμε το παραμικρό, αφού έγινε ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, το ποσό των περίπου 170.000 ευρώ είναι αρκετά μεγάλο, αλλά όσο και αν φαίνεται απίστευτο, μόνο μια εταιρεία κατέθεσε τελικά προσφορά.
΄Ετσι η Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίαση της 4 Σεπτμεβρίου όπως δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, προχώρησε στην έγκριση του υπ’ αριθμ. 13540/29.08.2018 1ου Πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ασύρματου δικτύου ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο Δήμου Ορεστιάδας” και επίσης αποφάσισε 2. Τη συνέχιση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα με την επωνυμία: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. DOTSOFT Α.Ε.», που προκρίθηκε στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.13540/29.08.2018.
Οπότε θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, η εταιρεία της Θεσσαλονίκης “DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ¨, που βαθμολογήθηκε μάλιστα από την αρμόδια επιτροπή με 100, άριστα δηλαδή όσον αφορά την τεχνική προσφορά, τί ποσόστό έκπτωσης θα δώσει. Ακόμα όμως και… ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ αν δώσει, από την στιγμή που είναι η μοναδική η οποία κατέθεσε προσφορά, τότε θα αναλάβει το έργο των 170.000 ευρώ.
 ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ