ΚΤΕΛ Έβρου: Τα χειμερινά δρομολόγια των Υπεραστικών λεωφορείων σε όλο το νομό. ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΤΕΛ Έβρου: Τα χειμερινά δρομολόγια των Υπεραστικών λεωφορείων σε όλο το νομό. ΠΙΝΑΚΑΣ

Σε καθορισμό των Χειμερινών δρομολογίων των Υπεραστικών Λεωφορείων του ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την χειμερινή  περίοδο από 11 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 26 Ιουνίου 2019, προχώησε η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνικών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Ο Πίνακας χειμερινών δρομολογίων των Υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ Νομού Έβρου ΑΕ ισχύοντα από 11 Σεπτεμβρίου 2018 έως 26 Ιουνίου 2019 περιλαμβάνει:

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Υπερταχέα δρομολόγια: 10.00, 22.00.
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ταχέα δρομολόγια: 5.15 (Εκτός Κυριακής και Αργιών) 8.00 διερχόμενο, 11.00 διερχόμενο, 14.00, 16.30 διερχόμενο, 18.00 μόνο Παρασκευή και Κυριακή, 18.45.
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 18.45 (ταχύ δρομολόγιο) μόνο Παρασκευή.
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ – ΠΛΑΚΑ – ΔΙΚΕΛΑ – ΑΤΑΡΝΗ – ΑΥΡΑ – ΚΟΜΑΡΟΣ – ΠΕΡΑΜΟΣ – ΜΕΣΤΗ– ΒΕΛΚΙΟ –ΑΡΣΑΚΙΟ – ΣΑΠΠΕΣ – ΠΙΣΤΟ – ΛΟΦΑΡΙΟ – ΠΡΩΤΑΤΟ – ΑΡΙΣΒΗ – ΑΡΑΤΟΣ –
ΑΝΘΟΧΩΡΙ – ΘΡΥΛΛΟΡΙΟ – ΡΟΔΙΤΗΣ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 6.30, 9.45, 11.15, 18.30.
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΣΤ. ΔΟΡΙΣΚΟ – ΦΕΡΕΣ – ΑΡΔΑΝΙΟ – ΤΑΥΡΗ –ΘΥΜΑΡΙΑ – ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ – ΣΤ. ΦΥΛΑΚΤΟ – ΛΥΡΑ – ΣΤ. ΛΑΓΥΝΑ – ΛΥΚΟΦΗ –ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ – ΣΟΥΦΛΙ – ΜΑΝΔΡΑ – ΛΑΒΑΡΑ – ΚΙΣΣΑΡΙΟ – ΑΜΟΡΙΟ – ΨΑΘΑΔΕΣ –
ΔΙΔ/ΧΟ – ΘΟΥΡΙΟ – ΧΕΙΜΩΝΙΟ – ΕΡΓ. ΖΑΧΑΡΗΣ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: 4.45, 6.30, 7.45, 8.45, 10.00,11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 20.45.
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΦΕΡΕΣ –ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ – ΤΥΧΕΡΟ – ΦΥΛΑΚΤΟ – ΛΑΓΥΝΑ– ΛΥΚΟΦΗ -ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ – ΣΟΥΦΛΙ – ΜΑΝΔΡΑ – ΛΑΒΑΡΑ – ΚΙΣΣΑΡΙΟ – ΑΜΟΡΙΟ – ΨΑΘΑΔΕΣ –
ΔΙΔ/ΧΟ – ΘΟΥΡΙΟ – ΧΕΙΜΩΝΙΟ – ΕΡΓ. ΖΑΧΑΡΗΣ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: 8.45,11.30, 19.00.


ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΔΟΡΙΣΚΟΣ – ΦΕΡΕΣ – ΑΡΔΑΝΙΟ – ΠΕΠΛΟΣ – ΚΗΠΟΙ –ΓΕΜΙΣΤΗ: 6.40, 11.30 ( με ανταπόκ. Φέρες )13.30, 19.00.
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΣΤ. ΔΟΡΙΣΚΟ – ΦΕΡΕΣ – ΑΡΔΑΝΙΟ – ΤΑΥΡΗ -ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ – ΤΥΧΕΡΟ: 6.30 (με ανταπόκριση Προβατώνα), 8.45, 11.30, 13.30, 19.00.
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ – ΛΕΥΚΙΜΗ: 6.30 (με ανταπόκριση Προβατώνα), 13.30.
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΣΤ. ΔΟΡΙΣΚΟ – ΦΕΡΕΣ – ΑΡΔΑΝΙΟ – ΤΑΥΡΗ –ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ – ΤΥΧΕΡΟ – ΛΑΓΥΝΑ – ΣΟΥΦΛΙ: 6.30 (με ανταπόκριση Προβατώνα), 8.45, 11.30, 19.00.
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ – ΙΤΕΑ – ΤΡΙΦΥΛΛΙ: 6.30 (με ανταπόκριση Στ. Τριφυλλίου), 13.30.
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΔΟΡΙΣΚΟ: 6.40, 7.45, 13.30, 19.00.
ΦΕΡΕΣ – ΑΡΔΑΝΙΟ – ΤΑΥΡΗ – ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ – ΦΥΛΑΚΤΟ – ΛΥΡΑ – ΛΑΓΥΝΑ – ΛΥΚΟΦΗ– ΔΑΔΙΑ – ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ – ΣΟΥΦΛΙ – ΜΑΝΔΡΑ – ΛΑΒΑΡΑ – ΚΙΣΣΑΡΙΟ – ΑΜΟΡΙΟ –ΨΑΘΑΔΕΣ – ΔΙΔ/ΧΟ – ΘΥΡΕΑ – ΑΣΗΜΕΝΙΟ – ΣΟΦΙΚΟ – ΘΟΥΡΙΟ – ΧΕΙΜΩΝΙΟ –ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: 5.10, 7.00, 8.15, 9.15, 10.30, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.30, 19.30, 21.10.
ΦΕΡΕΣ – ΑΡΔΑΝΙΟ – ΠΕΠΛΟΣ – ΚΗΠΟΙ – ΓΕΜΙΣΤΗ: 7.10, 8.30(Δευτέρα), 10.00 (Δευτέρα),11.55, 14.00, 19.25.
ΦΕΡΕΣ – ΚΑΒΥΣΟΣ: (Δευτέρα) 7.30, 12.30.
ΦΕΡΕΣ – ΠΥΛΑΙΑ – ΜΕΛΙΑ: (Δευτέρα) 7.30, 12.30.
ΦΕΡΕΣ – ΤΥΧΕΡΟ: 6.55 (με ανταπόκριση Προβατώνα), 9.15, 12.00, 14.00, 19.25.
ΦΕΡΕΣ – ΛΕΥΚΙΜΗ: 6.55 (με ανταπόκριση Προβατώνα), 14.00.
ΦΕΡΕΣ – ΙΤΕΑ – ΤΡΙΦΥΛΛΙ: 6.35 (Μόνο Δευτέρα) 6.55 (με ανταπόκριση Προβατώνα), , 11.00(Μόνο Δευτέρα), 14.00.
ΦΕΡΕΣ – ΠΟΡΟΣ: (Δευτέρα) 8.30, 12.00.
ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ – ΛΕΥΚΙΜΗ: 6.55, 13.45.
ΤΥΧΕΡΟ – ΣΟΥΦΛΙ: 7.20, 9.30, 12.15, 19.45.
ΤΥΧΕΡΟ – ΣΟΥΦΛΙ – ΔΙΔ/ΧΟ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: 7.20, 9.25, 19.40.
ΣΟΥΦΛΙ – ΜΑΝΔΡΑ – ΛΑΒΑΡΑ – ΚΙΣΣΑΡΙΟ – ΑΜΟΡΙΟ – ΨΑΘΑΔΕΣ – ΔΙΔ/ΧΟ – ΘΟΥΡΙΟ –ΧΕΙΜΩΝΙΟ – ΕΡΓ. ΖΑΧΑΡΗΣ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: 5.45, 7.20, 8.15, 8.45, 9.55, 11.00, 12.30, 13.30,
15.30, 16.30, 18.00, 20.00, 21.30.


ΣΟΥΦΛΙ – ΜΑΝΔΡΑ – ΑΓΡΙΑΝΗ – ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ – ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ – ΚΟΡΥΜΒΟ: 12.00(μόνο Παρασκευή), 14.30.
ΣΟΥΦΛΙ – ΜΑΝΔΡΑ – ΑΓΡΙΑΝΗ – ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ – ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ – ΚΥΡΙΑΚΗ – ΜΙΚ.ΔΕΡΕΙΟ: 11.30, 14.30.
ΣΟΥΦΛΙ – ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ – ΣΙΔΗΡΩ: 6.30, 14.30.
ΣΟΥΦΛΙ – ΡΟΥΣΣΑ – ΓΟΝΙΚΟ : 14.30.
ΣΟΥΦΛΙ – ΜΕΓ. ΔΕΡΕΙΟ: 11.30 (μόνο Παρασκευή), 14.30.
ΣΟΥΦΛΙ – ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ – ΔΑΔΙΑ: 7.20, 11.30, 14.00.
ΣΟΥΦΛΙ – ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ – ΛΥΚΟΦΗ – ΛΑΓΥΝΑ – ΦΥΛΑΚΤΟ – ΤΥΧΕΡΟ – ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ:7.50, 9.20 (Παρασκευή), 9.35, 11.00 (Παρασκευή), 11.20, 14.20, 16.30, 18.50.
ΣΟΥΦΛΙ – ΛΑΓΥΝΑ – ΤΥΧΕΡΟ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ: 7.50, 9.35, 11.20, 14.20, 16.30, 18.50.
ΔΙΔ/ΧΟ – ΘΟΥΡΙΟ – ΧΕΙΜΩΝΙΟ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: 6.40, 8.00, 9.20, 10.30, 11.40, 12.50, 14.00,15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.30, 22.00.
ΔΙΔ/ΧΟ – ΙΣΑΑΚΙΟ – ΠΡΑΓΓΙ – ΠΕΤΡΑΔΕΣ – ΠΥΘΙΟ – ΡΗΓΙΟ: 7.15, 10.30, 13.00, 14.30.
ΔΙΔ/ΧΟ – ΑΣΗΜΕΝΙΟ – ΣΟΦΙΚΟ: 7.45, 11.30, 14.30.
ΔΙΔ/ΧΟ – ΘΥΡΕΑ – ΛΑΓΟ: 7.15, 10.30 (Μόνο Θυρέα), 14.30.
ΔΙΔ/ΧΟ – ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ – ΚΑΡΩΤΗ – ΜΑΝΗ – ΣΙΤΑΡΙΑ – ΠΟΙΜΕΝΙΚΟ – ΣΙΤΟΧΩΡΙ: 6.55,11.30, 14.30.
ΔΙΔ/ΧΟ – ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ – ΚΑΡΩΤΗ – ΜΑΝΗ – ΕΥΓΕΝΙΚΟ: 11.30 .
ΔΙΔ/ΧΟ – ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ – ΚΑΡΩΤΗ – ΜΑΝΗ – ΕΥΓΕΝΙΚΟ – ΕΛΑΦΟΧΩΡΙ – ΔΟΞΑ – ΛΑΔΙ– ΠΟΛΙΑ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ: 6.10, 10.30, 13.00, 14.30, 18.00.
ΔΙΔ/ΧΟ – ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ – ΚΥΑΝΗ – ΒΡΥΣΙΚΑ – ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ – ΣΑΥΡΑ – ΙΑΤΡΑΔΕΣ –ΠΑΛΙΟΥΡΙ – ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ: 6.35, 10.30, 13.00, 14.30, 18.00.
ΔΙΔ/ΧΟ – ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ – ΑΣΒΕΣΤΑΔΕΣ: 7.30, 11.30 (Τρίτη & Παρασκευή), 14.30.
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΧΕΙΜΩΝΙΟ – ΘΟΥΡΙΟ – ΣΟΦΙΚΟ – ΔΙΔ/ΧΟ: 9.30, 12.30, 13.30,18.00.
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΧΕΙΜΩΝΙΟ – ΘΟΥΡΙΟ – ΣΟΦΙΚΟ – ΡΗΓΙΟ – ΠΥΘΙΟ – ΠΕΤΡΑΔΕΣ –ΠΡΑΓΓΙ – ΙΣΑΑΚΙΟ – ΔΙΔ/ΧΟ: 14.30.
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΠΥΡΓΟ – ΛΕΠΤΗ – ΝΕΟΧΩΡΙ – ΒΑΛΤΟ – ΦΥΛΑΚΙΟ – ΑΜΜΟΒΟΥΝΟ –ΚΥΠΡΙΝΟ – ΚΟΜΑΡΑ – ΕΛΙΑ – ΠΛΑΤΗ – ΣΠΗΛΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΑ: 6.45, 11.15, 13.30 14.40, (14.40
ΑΡΖΟ – ΚΑΝΑΔΑ).
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΠΥΡΓΟ – ΛΕΠΤΗ – ΝΕΟΧΩΡΙ – ΒΑΛΤΟ – ΦΥΛΑΚΙΟ – ΑΜΜΟΒΟΥΝΟ –ΚΥΠΡΙΝΟ – ΚΟΜΑΡΑ – ΕΛΙΑ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ – ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΜΕΝΙΟ – ΠΤΕΛΕΑ –ΠΑΛΛΗ – ΔΙΚΑΙΑ: 6.45, 14.40.
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΠΥΡΓΟ – ΛΕΠΤΗ – ΝΕΟΧΩΡΙ – ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ – ΠΟΙΜΕΝΙΚΟ: 7.50, 11.30(μόνο Τρίτη), 14.30.
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΠΥΡΓΟ – ΛΕΠΤΗ – ΝΕΟΧΩΡΙ – ΒΑΛΤΟ – ΧΑΝΔΡΑ – ΜΕΓ. ΔΟΞΙΠΑΡΑ -ΜΙΚΡΗ ΔΟΞΙΠΑΡΑ – ΧΕΛΙΔΩΝΑ – ΖΩΝΗ: 6.10, 13.00.
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΠΥΡΓΟ – ΛΕΠΤΗ – ΝΕΟΧΩΡΙ – ΒΑΛΤΟ – ΦΥΛΑΚΙΟ – ΑΜΜΟΒΟΥΝΟ –ΚΥΠΡΙΝΟ – ΚΟΜΑΡΑ: 6.45, 11.15, 13.30, 14.40, 17.30.
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ – ΡΙΖΙΑ – ΚΕΡΑΜΟ: 6.40, 13.00.
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ – ΡΙΖΙΑ: 6.40, 8.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.00.
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΣΑΚΟ – ΚΑΒΥΛΗ – ΣΤΕΡΝΑ: 7.40, 11.00, 13.10, 16.40, 19.45.
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΣΑΚΟ – ΚΑΒΥΛΗ – ΒΥΣΣΑ: 7.00, 7.50, 9.50, 12.30, 14.30, 16.40, 19.45.
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ταχέα δρομολόγια 5.45, 9.00, 14.30. ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.00 EXPRESS

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΑΘΗΝΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ: 17.00 ταχύ δρομολόγιο ( μόνο Σάββατο)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ: Ταχέα δρομολόγια : 8.00, 13.00,15.00,16.30,19.00, 23.59
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ: Υπερταχέα δρομολόγια : 10.30.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: Ταχέα δρομολόγια :13.00 ,15.00,16.30, 19.00, 23.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: Υπερταχέα δρομολόγια : 16.00 (εκτός Σαββάτου).
ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΡΟΔΙΤΗΣ – ΘΡΥΛΛΟΡΙΟ – ΑΝΘΟΧΩΡΙ – ΑΡΑΤΟΣ – ΑΡΙΣΒΗ – ΠΡΩΤΑΤΟ –ΛΟΦΑΡΙΟ – ΠΙΣΤΟ – ΣΑΠΠΕΣ – ΑΡΣΑΚΙΟ – ΒΕΛΚΙΟ – ΜΕΣΤΗ – ΠΕΡΑΜΟΣ – ΚΟΜΑΡΟΣ
– ΑΥΡΑ – ΑΤΑΡΝΗ – ΔΙΚΕΛΑ – ΠΛΑΚΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ: 8.45, 11.30, 12.30, 20.10.
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΕΡΓ. ΖΑΧΑΡΗΣ – ΧΕΙΜΩΝΙΟ – ΘΟΥΡΙΟ – ΔΙΔ/ΧΟ – ΨΑΘΑΔΕΣ – ΑΜΟΡΙΟ -ΚΙΣΣΑΡΙΟ – ΛΑΒΑΡΑ – ΜΑΝΔΡΑ – ΣΟΥΦΛΙ – ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ – ΛΥΚΟΦΗ – ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ– ΘΥΜΑΡΙΑ – ΤΑΥΡΗ – ΑΡΔΑΝΙΟ – ΦΕΡΕΣ – ΣΤ. ΔΟΡΙΣΚΟ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΛΟΥΤΡΑ– ΑΝΘΕΙΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΑΠΑΛΟΣ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ: 5.45, 7.00, 7.45, 8.45, 10.30, 11.30,
12.30, 13.30, 14.40, 15.40, 16.30, 18.00, 19.45.
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΧΕΙΜΩΝΙΟ – ΘΟΥΡΙΟ – ΣΟΦΙΚΟ – ΡΗΓΙΟ – ΠΥΘΙΟ – ΠΕΤΡΑΔΕΣ –ΠΡΑΓΓΙ – ΙΣΑΑΚΙΟ – ΔΙΔ/ΧΟ: 14.30.
ΔΙΚΑΙΑ – ΣΠΗΛΑΙΟ – ΠΛΑΤΗ – ΕΛΙΑ – ΚΟΜΑΡΑ – ΚΥΠΡΙΝΟ – ΑΜΜΟΒΟΥΝΟ –ΦΥΛΑΚΙΟ – ΒΑΛΤΟ – ΝΕΟΧΩΡΙ – ΛΕΠΤΗ – ΠΥΡΓΟ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: 6.45 (ΑΡΖΟ-ΚΑΝΑΔΑ):8.15, 10.15, 14.45.
ΔΙΚΑΙΑ – ΠΑΛΛΗ – ΠΤΕΛΕΑ – ΟΡΜΕΝΙΟ – ΠΕΤΡΩΤΑ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ – ΕΛΙΑ – ΚΟΜΑΡΑ –ΚΥΠΡΙΝΟ – ΑΜΜΟΒΟΥΝΟ – ΦΥΛΑΚΙΟ – ΒΑΛΤΟ – ΝΟΕΧΩΡΙ – ΛΕΠΤΗ – ΠΥΡΓΟ –
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ:6.45, 14.30.
ΠΟΙΜΕΝΙΚΟ – ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ – ΝΕΟΧΩΡΙ – ΛΕΠΤΗ – ΠΥΡΓΟ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: 8.10, (11.50μόνο Τρίτη), 14.50.
ΖΩΝΗ – ΧΕΛΙΔΩΝΑ – ΜΙΚΡΗ ΔΟΞΙΠΑΤΑ – ΜΕΓ. ΔΟΞΙΠΑΡΑ – ΧΑΝΔΡΑ – ΒΑΛΤΟΣ –ΝΕΟΧΩΡΙ – ΛΕΠΤΗ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: 6.50, 13.45.
ΚΟΜΑΡΑ – ΚΥΠΡΙΝΟΣ – ΑΜΜΟΒΟΥΝΟ – ΦΥΛΑΚΙΟ – ΒΑΛΤΟΣ – ΝΕΟΧΩΡΙ – ΛΕΠΤΗ –ΠΥΡΓΟΣ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: 7.20, 8.35, 10.35, 15.15, 18.00.
ΚΕΡΑΜΟ – ΡΙΖΙΑ – ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: 7.00, 13.30.
ΡΙΖΙΑ – ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: 7.10 , 8.50, 10.50, 13.40, 15.50, 19.20.
ΣΤΕΡΝΑ – ΚΑΒΥΛΗ – ΣΑΚΟ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: 7.55, 11.15, 13.25, 20.10,
ΒΥΣΣΑ – ΚΑΒΥΛΗ – ΣΑΚΟ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: 7.15, 8.05, 10.05, 12.45, 14.45, 16.55, 20.00.
ΔΙΔ/ΧΟ – ΨΑΘΑΔΕΣ – ΑΜΟΡΙΟ – ΚΙΣΣΑΡΙΟ – ΛΑΒΑΡΑ – ΜΑΝΔΡΑ – ΣΟΥΦΛΙ –ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ –ΛΥΚΟΦΗ – ΛΥΡΑ – ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ – ΘΥΜΑΡΙΑ – ΤΑΥΡΗ – ΑΡΔΑΝΙΟ –
ΦΕΡΕΣ – ΣΤ. ΔΟΡΙΣΚΟ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΛΟΥΤΡΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΑΠΑΛΟΣ -ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ: 6.05, 7.20, 8.10, 9.10, 10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 15.00, 16.00, 16.50, 18.20, 20.05.
ΔΙΔ/ΧΟ – ΣΟΦΙΚΟ – ΘΟΥΡΙΟ – ΧΕΙΜΩΝΙΟ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: 6.40 , 10.30, 12.50.
ΔΙΔ/ΧΟ – ΙΣΑΑΚΙΟ – ΠΡΑΓΓΙ – ΠΕΤΡΑΔΕΣ – ΠΥΘΙΟ – ΡΗΓΙΟ – ΣΟΦΙΚΟ – ΘΟΥΡΙΟ –ΧΕΙΜΩΝΙΟ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: 10.30.
ΡΗΓΙΟ – ΠΥΘΙΟ – ΠΕΤΡΑΔΕΣ – ΠΡΑΓΓΙ – ΙΣΑΑΚΙΟ – ΔΙΔ/ΧΟ: 7.45, 11.45, 13.30, 15.00.
ΣΟΦΙΚΟ – ΑΣΗΜΕΝΙΟ – ΔΙΔ/ΧΟ: 8.00, 11.45, 14.45.
ΛΑΓΟΣ – ΘΥΡΕΑ – ΔΙΔ/ΧΟ: 7.30, 14.35.
ΣΙΤΟΧΩΡΙ – ΠΟΙΜΕΝΙΚΟ – ΣΙΤΑΡΙΑ – ΜΑΝΗ – ΚΑΡΩΤΗ – ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ – ΔΙΔ/ΧΟ: 7.25, 12.00,15.00.
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ – ΠΟΛΙΑ – ΛΑΔΗ – ΔΟΞΑ – ΕΛΑΦΟΧΩΡΙ – ΕΥΓΕΝΙΚΟ – ΜΑΝΗ – ΚΑΡΩΤΗ –ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ – ΔΙΔ/ΧΟ: 6.50, 11.20, 13.40, 15.15, 19.00.
ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ – ΠΑΛΙΟΥΡΙ – ΙΑΤΡΑΔΕΣ – ΣΑΥΡΑ – ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ – ΒΡΥΣΙΚΑ – ΚΥΑΝΗ –ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ – ΔΙΔ/ΧΟ: 7.20, 8.30 (Μόνο Τρίτη), 11.20, 13.40, 15.15.
ΑΣΒΕΣΤΑΔΕΣ – ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ – ΔΙΔ/ΧΟ: 7.50, 11.50 (μόνο Τρίτη) , 14.50.

ΣΟΥΦΛΙ – ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ – ΛΥΚΟΦΗ – ΛΥΡΑ – ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ – ΘΥΜΑΡΙΑ – ΤΑΥΡΗ –ΑΡΔΑΝΙΟ – ΦΕΡΕΣ – ΣΤ. ΔΟΡΙΣΚΟ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΛΟΥΤΡΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ –ΑΠΑΛΟ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ: 6.35, 8.35, 12.20, 13.20, 15.30, 17.20, 20.30.
ΣΟΥΦΛΙ – ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ – ΛΥΚΟΦΗ – ΛΑΓΥΝΑ – ΦΥΛΑΚΤΟ – ΤΥΧΕΡΟ – ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ– ΘΥΜΑΡΙΑ – ΤΑΥΡΗ – ΑΡΔΑΝΙΟ – ΦΕΡΕΣ – ΣΤ. ΔΟΡΙΣΚΟ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΛΟΥΤΡΑ– ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΑΠΑΛΟ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ: 7.50, 9.35, 11.20, 14.20, 16.30, 18.50.
ΚΟΡΥΜΒΟ – ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ – ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ – ΑΓΡΙΑΝΗ – ΜΑΝΔΡΑ – ΣΟΥΦΛΙ: 6.45.
ΜΕΓ. ΔΕΡΕΙΟ– ΚΥΡΙΑΚΗ – ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ – ΑΓΡΙΑΝΗ – ΜΑΝΔΡΑ – ΣΟΥΦΛΙ: 6.30, 12.45(μόνο Παρασκευή).
ΜΙΚΡ. ΔΕΡΕΙΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ – ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ – ΑΓΡΙΑΝΗ – ΜΑΝΔΡΑ – ΣΟΥΦΛΙ: 6.45,12.15.
ΔΑΔΙΑ – ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ -ΣΟΥΦΛΙ: 7.45, 11.45, 14.10.ΛΕΥΚΙΜΗ – ΣΟΥΦΛΙ: 6.55 .
ΤΥΧΕΡΟ – ΣΟΥΦΛΙ: 7.20, 7.50, 9.35, 19.50.
ΦΕΡΕΣ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ: 6.10, 7.00, 8.10, 8.30, 9.10, 10.20, 12.10, 12.50, 14.00,14.50, 15.50, 17.10, 17.45, 19.30, 20.20, 21.05.
ΓΕΜΙΣΤΗ – ΚΗΠΟΙ – ΠΕΠΛΟΣ – ΒΡΥΣΟΥΛΑ – ΦΕΡΕΣ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ:7.30, 12.20, ( με ανταπόκ. Φερες ), 14.20, 19.50.
ΚΑΒΥΣΟΣ – ΦΕΡΕΣ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ: (Δευτέρα) 8.00, 13.00.
ΜΕΛΙΑ – ΠΥΛΑΙΑ – ΦΕΡΕΣ: (Δευτέρα) 7.45, 13.00.
ΤΥΧΕΡΟ – ΦΕΡΕΣ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ: 6.55 (αντ. Φέρες), 8.10, 10.05, 11.40, 14.40, 16.40, 19.00.
ΛΕΥΚΙΜΗ – ΦΕΡΕΣ: 14.40 .
ΙΤΕΑ – ΤΡΙΦΥΛΛΙ – ΦΕΡΕΣ: 7.05, 13.35 (με ανταπόκριση Στ. Τριφυλλίου).
ΠΟΡΟΣ – ΦΕΡΕΣ: 7.10, 8.40, 12.10 (Δευτέρα).
ΔΟΡΙΣΚΟΣ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ: 7.10, 9.10.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τις Κυριακές και Αργίες δεν πραγματοποιούνται:
1. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ το δρομολόγιο των 7.45, 10.00.
2. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ – ΛΈΥΚΙΜΗ – ΤΥΧΕΡΟ το δρομολόγιο των 6.10, 11.30.
3. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ – ΙΤΕΑ – ΤΡΙΦΥΛΛΙ – ΤΥΧΕΡΟ το δρομολόγιο των 13.30.
4. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ – ΓΕΜΙΣΤΗ τα δρομολόγια των 6.40, 8.00, 13.30.
5. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ το δρομολόγιο των 6.30 & 9.45 .
6. Της περιφέρειας ΦΕΡΩΝ τα δρομολόγια ΜΕΛΙΑΣ – ΠΟΡΟΥ – ΚΑΒΥΣΣΟΥ – ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ.
7. ΣΑΒΒΑΤΟ και ΚΥΡΙΑΚΗ τα δρομολόγια του ΚΟΡΥΜΒΟΥ – ΣΙΔΗΡΟΥ – ΔΑΔΙΑΣ – ΔΕΡΕΙΟΥ -ΡΟΥΣΣΑΣ – ΓΟΝΙΚΟΥ.
8. Της περιφέρειας ΔΙΔ/ΧΟΥ εκτός των δρομολογίων ΚΥΠΡΙΝΟΥ 8.30, 14.00, ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ 7.15,13.00, 18.00, και ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ 12.00.
9. ΔΙΔ/ΧΟ – ΘΟΥΡΙΟ – ΧΕΙΜΩΝΙΟ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: 6.40 , 8.40, 9.20.
10. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ το δρομολόγιο των 8.45.
11. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΒΥΣΣΑ 12.30, 17.30.
12. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΣΤΕΡΝΑ 17.30.
13. Της περιφέρειας ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ – ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ – ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ – ΖΩΝΗΣ –ΠΥΘΙΟΥ – ΣΤΕΡΝΑΣ – ΠΕΤΡΩΤΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΝ και ΚΕΡΑΜΟΥ εκτός των δρομολογίων ΡΙΖΙΑ –ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ – ΣΑΚΚΟΣ – ΚΕΡΑΜΟΣ των 12.30, 17.30.
Kατά τις παρακάτω ημέρες εκτελούνται τα δρομολόγια
Κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ – ΠΕΡΑΜΑ – ΜΕΣΤΗ – ΣΑΠΠΕΣ 8.10.
Κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ από ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ – ΦΕΡΕΣ – ΓΕΜΙΣΤΗ 11.30, 19.00.
Κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ από ΦΕΡΕΣ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 7.00, 9.00, 10.10, 12.50, 13.50, 15.50,17.10, 17.45, 19.30, 20.15, 21.05.
Κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ από ΦΕΡΕΣ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 7.00, 8.15 (μόνο Σάββατο) , 9.15, 12.00,13.00, 15.00, 16.00, 17.30, 19.30, 21.10.
Καθημερινά ΔΙΔ/ΧΟ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 20.30
Κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ των 6.30 γίνεται 7.30
Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗ – ΑΡΓΙΕΣ από ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ 6.30 γίνεται 7.45.
Κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ – ΑΡΓΙΕΣ από ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ προς ΤΥΧΕΡΟ των 13.30 γίνετε 15.30.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΚΤΕΛ ΕΒΡΟΥ

 

 

 

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*