Οδηγοί Προσοχή: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία οδό λόγω έργων αποκατάστασης οδοστρώματος

Οδηγοί Προσοχή: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία οδό λόγω έργων αποκατάστασης οδοστρώματος

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι οδηγοί που κινούνται στην Εγνατία οδό, στο ρεύμα προς Κήπους, λόγω των εργασιών ανακατασκευής του οδοστρώματος που θα πραγματοποιούνται εκεί σε τμήμα κοντά στο Αρδάνιο.

Η απόφαση του Αναπληρωτή Αστυνομικού Διευθυντή Αλεξανδρούπολης Παναγιώτη Καρτάλη και θέμα: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Εγνατίας Οδού,(χ.θ. 650+000 έως χ.θ. 651+700), προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος» αναφέρει:

Ο Αναπλ. Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης

Έχοντας  υπόψη:

1)     Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4,9, 47, 52, 104 και 109 του Ν. 2696/99 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/07 & Ν.4313/2014 και ισχύει.

2)     Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.

3)     Το υπ’αρίθμ. 63940 από 18-10-2018 έγγραφο της  ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.

4)     Την υπ’αριθμ. 4359/18/2262741 από 06-11-2018 αναφορά του Τ.Τ. Αλεξανδρούπολης.

5)     Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και αποσκοπούντες στη λήψη μέτρων για την ομαλή – ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε  :

Άρθρο   1ο

-Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και τον αποκλεισμό της μιας λωρίδας κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας – Κήπων, από την χ.θ. 650+000 έως την χ.θ. 651+700 στο ρεύμα αυτής με κατεύθυνση προς Κήπους,(ύψος Α/Κ Αρδανίου), προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος.

-Για την πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών, στην πρώτη φάση να αποκλειστεί η αριστερή (γρήγορη λωρίδα κυκλοφορίας) και η κίνηση να διεξάγεται από τη δεξιά (αργή) λωρίδα κυκλοφορίας. Στην δεύτερη φάση να αποκλειστεί η δεξιά (αργή) λωρίδα κυκλοφορίας και η Λ.Ε.Α. και η κίνηση να διεξάγεται από την αριστερή (γρήγορη) λωρίδα κυκλοφορίας. Επίσης να αποκλειστεί η δυνατότητα εξόδου από την Εγνατία Οδό στον Α/Κ Αρδανίου, στον κλάδο με κατεύθυνση προς Σουφλί, Αρδάνιο και Φέρες και οι κινούμενοι προς τους προαναφερόμενους προορισμούς να μεταβαίνουν προς το Τελωνείο Κήπων, ακολουθώντας την εργοταξιακή σήμανση (πριν την είσοδο να πραγματοποιούν μέσω της προσωρινής διάταξης αναστροφή στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας).

-Η οριζόντια και κάθετη σήμανση που θα εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ΄αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613(Φ.Ε.Κ. 905Β΄/20-05-2011) Απόφαση Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ και την  Εγκεκριμένη Μελέτη Σήμανσης της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ανωτέρω -3- σχετ.).

-Η ανάδοχος του έργου ««ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ»» υποχρεούται, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να τοποθετεί και επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζει πλήρως τα οριζόμενα στην Μελέτη Σήμανσης. Μετά το πέρας των εργασιών η σήμανση να απομακρυνθεί και η οδός να παραδοθεί στην κυκλοφορία ασφαλής, απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες.

Σε καμιά περίπτωση να μην διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του αυτοκινητόδρομου.

-Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τ.Τ.Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα  στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων  ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ). Προς τούτο, για τα ανωτέρω και για κάθε άλλη έκτακτη κυκλοφοριακή ρύθμιση που τυχόν απαιτηθεί, εξουσιοδοτούμε τον Διοικητή του Τ.Τ. Αλεξ/πολης, να λάβει κάθε μέτρο κυκλοφοριακής τεχνικής, σε συνεργασία με υπεύθυνους εν λόγω έργου.

Άρθρο   2ο

α.     Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 109 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα  με το άρθ.4 του Ν.3861/2010, και θα διαρκέσουν από την 07.00΄ ώρα της 08-11-2018 μέχρι και την 27-11-2018 (διάρκεια 20 ημερών). Εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της Εταιρείας «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ», η οποία επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε..

β.     Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί, σύμφωνα το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

γ.     Η εφαρμογή της παρούσας Απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης.

δ.     Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 104 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2, 3 και 93 του Ν. 3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».-

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*