ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου: Πλήρωσε 7.765,61 ευρώ σε ιδιώτη που  δικαιώθηκε με αγωγή στα δικαστήρια

ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου: Πλήρωσε 7.765,61 ευρώ σε ιδιώτη που δικαιώθηκε με αγωγή στα δικαστήρια

Το ποσό των  7.765,61 ευρώ υποχρεώθηκε να πληρώσει η πολύπαθη και πολυσυζητημένη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Διδυμοτείχου σε ιδιώτη, ο οποίος δικαιώθηκε από δυο δικαστήρια στην αγωγή που υπέβαλλε εναντίον της. 

Με απόφαση που έλαβε το Διοικητικό της Συμβούλιο, με Πρόεδρο τον δήμαρχο Παρασκευά Πατσουρίδη: “Στις 23-7-2018 το Μονοµελές Πρωτοδικείο Ορεστιάδας εξέδωσε την 35/367/2018 απόφασή του (η οποία κοινοποιήθηκε στη ∆ΕΥΑ∆ στις 17-9-2018 (ΑΠ 1567/2018), µε την οποία υποχρέωνε τη ∆ΕΥΑ∆ να καταβάλλει το ποσό των 5.791,80 € νοµιµότοκα από την επίδοση της αγωγής, πλέον δικαστικών εξόδων τα οποία όρισε στο ποσό των 250,00 €, στην κα Ζ.Α.Α.

Αποφασίζει Οµόφωνα
Α. Την παραίτηση της ∆ΕΥΑ∆ από περαιτέρω ένδικα µέσα επί της υπ΄ αριθµ. 35/367/25/2018 απόφασης Πρωτοδικείου Ορεστιάδας
Β. Την καταβολή του ποσού που επιδικάστηκε µε τις αποφάσεις που αναφέρθηκαν στην εισήγηση του κ. Προέδρου, στην κα Ζ.Α.Α..

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΔΙΩΤΗ ΑΠΟ ΔΕΥΑΔ