Δήμος Διδυμοτείχου: Παραιτήθηκε από Αντιδήμαρχος Οικονομικών ο Α.Κελεσίδης. Στη θέση του η Μαρία Πετρίδου

Δήμος Διδυμοτείχου: Παραιτήθηκε από Αντιδήμαρχος Οικονομικών ο Α.Κελεσίδης. Στη θέση του η Μαρία Πετρίδου

Αλλαγή στην θέση του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου Διδυμοτείχου είχαμε εδώ και τρεις ημέρες, αφού ο Αναστάσιος Κελεσίδης που ασκούσε τα συγκεκριμένα καθήκοντα μέχρι πρότινος υπέβαλλε την παραίτηση του και στην θέση του ορίστηκε η δημοτική σύμβουλος Μαρία Πετρίδου.

Ο κ.Κελεσίδης υπέβαλλε την παραίτηση του από την θέση του στις 30 Νοεμβρίου επικαλούμενος προσωπικούς λόγους και αυτή έγινε αποδεκτή από τον δήμαρχο Παρασκευά Πατσουρίδη. Την ίδια ημέρα όρισε στην θέση του ως νέα Αντιδήαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών την δημοτική σύμβουλο Μαρία Πετρίδου, η οποία να τονίσουμε ότι διετέλεσε και παλαιότερα στην συγκεκριμένη θέση. Επίσης, η κ.Πετρίδου θα είναι αυτή που όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο κ.Πατσουρίδης, θα ασκεί τα καθήκοντά του.

Στην απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ την περασμένη Παρασκευή και υπογράφει ο δήμαρχος Παρασκευάς Πατσουρίδης, αναφέρεται ότι:

Α. Αποδέχεται την από 30-11-2018 αίτηση παραίτησης του κ. Αναστασίου Κελεσίδη από το αξίωμα της Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών και τον απαλλάσσει από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως Αντιδημάρχου.
Β. Ορίζει με θητεία από την υπογραφή της παρούσας και έως 31-8-2019 Αντιδήμαρχο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Διδυμοτείχου την Δημοτική Σύμβουλο Πετρίδου Μαρία .

Γ. Μεταβιβάζει στην ορισθέντα Αντιδήμαρχο τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Την οργάνωση & εποπτεία των οργανικών μονάδων που ανήκουν στη Δ/νση Δ/κών & Οικ/κών υπηρεσιών του Δήμου.

1. Την τήρηση του δημοτολογίου και του μητρώου αρρένων, η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών που απορρέουν από αυτό, καθώς και η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου.


2. Την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας και αλλοδαπών και μετανάστευσης.
3. Την χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και την τέλεση των γάμων αυτών.
4. Την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη πατρώνυμου και μητρώνυμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
5. Τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστούντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
6. Την τήρηση της διαδικασίας πολιτογράφησης υπηκόων τρίτων χωρών.
7. Tην υπογραφή των πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Δήμου Διδυμοτείχου.

8. Τις αποφάσεις μεταβολών στα Δημοτολόγια.

9. Την παρακολούθηση – εποπτεία και υπογραφή των εγγράφων που αφορούν γεωργικές επιδοτήσεις και συντάξεις του ΟΓΑ.

10. Το ακριβές απόσπασμα των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με αναπληρωτή τον κ. Τοπαλούδη Ιωάννη Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης.
11. Συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων .

12. Υπογραφή αποφάσεων – Βεβαιώσεων των υπερωριών και εντολών μετακίνησης των εργαζομένων όλου του προσωπικού του Δήμου.

13. Υπογραφή διατακτικών.

14. Υπογραφή διαβιβαστικών εγγράφων σε διάφορες υπηρεσίες σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την παρούσα Απόφασή μας.

15. Την επικύρωση εγγράφων ως σωστό φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου ή εκ του αρχείου μας και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

16. Την υπογραφή εγγράφων που αφορούν τις παραπάνω αρμοδιότητες που δεν περιέχουν γνώμη, πρόταση και απόφαση.

17. Την υπογραφή παντός τύπου αδειών που χορηγείται σε μόνιμο & έκτακτο προσωπικό.

18. Την υπογραφή Δελτίων κίνησης – διαταγών πορείας

19. Την υπογραφή βεβαιώσεων Εργοδοτών (έντυπα ΙΚΑ) & λήψης οικογενειακών επιδομάτων από ΟΑΕΔ.

20. Την υπογραφή εξώδικων απαντήσεων για υποθέσεις των τμημάτων της αρμοδιότητας της.
21.Μεταβιβάζουμε την υπογραφή εγγράφων διαταγών Δημάρχου για την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 22 του Β.Δ. 17.5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/Α΄).

22.Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα της προσυπογραφής των Πράξεων Ανάληψης Υποχρεώσεων του Δήμου Διδυμοτείχου. Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Πετρίδου Μαρία .

Ε. Στην κα Πετρίδου Μαρία θα καταβάλλεται αντιμισθία.

ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα ή σε μία εβδομαδιαία της Πρωτεύουσας του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΕΛΕΣΙΔΗ-ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*