ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η σύζυγος του δημάρχου Β.Λαμπάκη, δικηγόρος σε υπόθεση δικαστικού συμβιβασμού που αποδέχθηκε ο δήμος Αλεξανδρούπολης!!!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η σύζυγος του δημάρχου Β.Λαμπάκη, δικηγόρος σε υπόθεση δικαστικού συμβιβασμού που αποδέχθηκε ο δήμος Αλεξανδρούπολης!!!

Με δικηγόρο την Βασιλική Μιχαλακάκου, σύζυγο του δημάρχου Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη, κατάφερε ένας επαγγελματίας με συνεργείο αυτοκινήτων να πετύχει δικαστικό συμβιβασμό και να εισπράξει το ποσό των 6.417,00 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%), με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Πρόκειται για μια υπόθεση η οποία προκαλεί πολλά και σοβαρά ερωτηματικά και μας φέρνει στο νου το γνωστό “ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό”.  Η συγκεκριμένη είχε αρκετά… προβληματικά στοιχεία και την εξέτασε στις 3ο Νοεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αλεξανδρούπολης. Με Πρόεδρο τον δήμαρχο Βαγγέλη Λαμπάκη και μέλη τους συμβούλους της πλειοψηφίας Χρήστο Γερακόπουλο, Γιώργο Παντελίδη, Γιώργο Ουζουνίδη, Ελισάβετ Τσονίδου-Σκεύα και τον Βαγγέλη Γουμενίδη από την αντιπολίτευση. Αφορούσε αίτηση για: «Δικαστικό συμβιβασμό και καταβολή του εξ αυτού ποσού 6.417,00 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%), στον αιτούντα Φίλιππο Τασόπουλο του Βασιλείου (Συνεργείο επισκευών συντηρήσεων αυτοκινήτων παντός τύπου).

Ξέρετε ποιόν είχε δικηγόρο ο συγκεκριμένος επαγγελματίας; Την σύζυγο του δημάρχου κυρία Βασιλική Μιχαλακάκου, η οποία ως νομικός έχει φυσικά κάθε δικαίωμα να αναλαμβάνει την υπεράσπιση και εκπροσώπηση οποιουδήποτε πολίτη. Ακόμα και αν αυτός στρέφεται κατά του δήμου Αλεξανδρούπολης, στον οποίο δήμαρχος είναι ο σύζυγος της Βαγγέλης Λαμπάκης. Η επιλογή του άλλωστε αποδείχθηκε πολύ… σοφή και πετυχημένη, αφού κέρδισε την υπόθεση και εισέπραξε τα περίπου 6,5 χιλιάδες ευρώ. Εδώ όμως δεν μιλάμε για μια ποινική υπόθεση, που κρίνεται στις δικαστικές αίθουσες και θα μπορούσαμε να πούμε δεν υπάρχει θέμα, αλλά για μια αστική. Για την οποία καλούνται να αποφασίσουν τέσσερις στενοί συνεργάτες του δημάρχου έχοντας απέναντι την σύζυγο του και τους οποίους έχει διορίσει σε σημαντικές θέσεις. Τον κ.Παντελίδη Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κ.Γερακόπουλο Πρόεδρο στο Πολυκοινωνικό, τον κ.Ουζουνίδη Πρόεδρο στη ΔΕΥΑΑ.

Κι επειδή είναι προφανές πως συζήτηση της υπόθεσης στην Οικονομική Επιτροπή όπου είναι ο ίδιος Πρόεδρος, δεν μπορούσε να γίνει με αυτόν παρόντα επειδή είχε κώλυμα, όπως αναφέρει η απόφαση που αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ:  “Πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης : «Δικαστικός συμβιβασμός και καταβολή του εξ αυτού ποσού στον αιτούντα Φίλιππο Τασόπουλο του Βασιλείου (Συνεργείο επισκευών-συντηρήσεων αυτοκινήτων παντός τύπου), κατοίκου Αλεξ/πολης , 3ο χλμ Αλεξ/πολης-Άβαντα», ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λαμπάκης Ευάγγελος, αποσύρεται από το Γραφείο Δημάρχου και δε συμμετέχει στη συζήτηση του θέματος λόγω κωλύματος συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010”.

Οπότε οι υπόλοιποι εξέτασαν την υπόθεση, για την οποία ενημερώθηκαν από το νομικό σύμβουλο του δήμου ότι: “Με την από 19.11.2018 αίτησή του προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξ/πολης, ο ως άνω, δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Βασιλική Μιχαλακάκου, αιτείται τον δικαστικό συμβιβασμό επί της ήδη ασκηθείσας αγωγής του”. Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας, ζήτησε να πληρωθεί τα δυο Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από το συνεργείο αυτοκινήτων του σε οχήματα του δήμου Αλεξανδρούπολης, αν και όπως παραδέχθηκε στην αίτηση του: “Με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας-περιβάλλοντος-πρασίνου, αρμόδιο για την κίνηση των μηχανημάτων έργων και αυτοκινήτων του Δήμου Αλεξ/πολης, συνήψαμε στην Αλεξ/πολη άτυπη συμφωνία για επισκευές και αποκαταστάσεις βλαβών σε μηχανήματα και αυτοκίνητα του Δήμου, προκειμένου να καλυφτούν άμεσες ανάγκες του Δήμου Αλεξ/πολης”.

Προφορικές συμφωνίες που είναι άκυρες

Συμφώνησε δηλαδή προφορικά με τον Αντιδήμαρχο Χρήστο Ζιώγα, για κάποιες εργασίες επισκευής οχημάτων του δήμου. Κι όπως παραδέχεται στη συνέχεια, δεν υπήρχε κανένα έγγραφο που να επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο: “Οι
επίδικες συμφωνίες που συνήφθησαν μεταξύ της επιχείρησής μου και του εναγομένου δια των εντεταλμένων του, καταρτίστηκαν προφορικά ενώ δεν υπήρχε ειδικά αιτιολογημένη και εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ για επείγουσα περίπτωση την οποία καλύψαμε με την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στα αντίστοιχα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κατόπιν προφορικής συμφωνίας . Δεν καταρτίσθηκε ιδιαίτερο έγγραφο πρότασης και αποδοχής μεταξύ μας”. 

Όχι μόνο αυτό, αλλά ο ενάγων παραδέχεται ότι οι συγκεκριμένες προφορικές συμφωνίες που επικαλείται, είναι άκυρες. “Κατά συνέπεια, οι επίδικες συμφωνίες τυγχάνουν άκυρες με βάση τα προδιαληφθέντα, δεδομένου ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις περί τήρησης του εγγράφου τύπου που απαιτεί ο νόμος για την κατάρτισή τους, ούτε ειδική αιτιολογία διατυπώθηκε για το επείγον αυτών, ούτε υπήρξε και πίστωση στον Προϋπολογισμό του εναγομένου, στοιχεία που ευλόγως αγνοούσαμε . Επομένως, με βάση όσα προαναφέρθηκαν, εν όψει της ακυρότητας των επίδικων ανωτέρω συμβάσεων παροχής υπηρεσιών οι απαιτήσεις μας μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο υπό τις διατάξεις των άρ. 904 επ. ΑΚ. Δηλαδή Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού”.

Αφού λοιπόν τα άκουσαν όλα αυτά τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, την εισήγηση του νομικού συμβούλου δηλαδή και τις λεπτομέρειες και αφού συζήτησαν, δέχθηκαν να γίνει αποδεκτή η πρόταση δικαστικού συμβιβασμού, να καταργηθεί η μεταξύ δήμου και ιδιώτη δίκη με την καταβολή στην εταιρία αυτή του ποσού των 6.417,00 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%), χωρίς τόκους και άλλα έξοδα. Υπέρ ψήφισαν οι 4 της παράταξης Λαμπάκη ο ίδιος είπαμε ότι απουσίασε λόγω κωλύματος επειδή δικηγόρος του αντίδικου ήταν η σύζυγος του, ενώ λευκό ψήφισε ο Γουμενίδης Ευάγγελος.

Προκύπτουν όμως πολλά και σοβαρά ερωτήματα, που εκθέτουν τον δήμαρχο Βαγγέλη Λαμπάκη στην συγκεκριμένη υπόθεση, όπου η σύζυγος του Βασιλική Μιχαλακάκου ήταν συνήγορος επαγγελματία που ζήτησε και πέτυχε δικαστικό συμβιβασμό με τον δήμο Αλεξανδρούπολης και θα εισπράξει το ποσό των 6.417,00 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%). Αν και όπως επισημάναμε, παραδέχεται στην αίτηση του πως η συμφωνία που είχε κάνει με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Χρήστο Ζιώγα ήταν προφορική και δεν υπάρχει κανένα έγγραφο που να την επιβεβαιώνει.

  1. Ο κ.Λαμπάκης δεν παρέστη στην συζήτηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, επειδή δικηγόρος του αντίδικου ήταν η σύζυγος του. Η οποία αφού η Οικονομική Επιτροπή αποδέχθηκε τον δικαστικό συμβιβασμό και κέρδισε την υπόθεση ο πελάτης της, θα εισπράξει την αμοιβή για τις υπηρεσίες της.
  2. Με βάση το Πόθεν Έσχες του δημάρχου που έδωσε πριν έναν χρόνο, τον Δεκέμβριο του 2017 η Βουλή και αφορούσε το 2015, ο ίδιος είναι μέτοχος κατά 50% με την σύζυγο του Βασιλική Μιχαλακάκου στην Εταιρεία Δικηγόρων ΕΥ.ΛΑΜΠΑΚΗΣ-ΒΑΣ. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ-ΛΑΜΠΑΚΗ.

3. Ο κ.Λαμπάκης έχει δηλώσει επανειλημμένα, πως δεν ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου όσο είναι δήμαρχος. Για το 2015 όμως, στο Πόθεν Έσχες του δήλωσε εισοδήματα από την συμμετοχή του κατά 50% στην Δικηγορική Εταιρεία που έχει με την σύζυγο του, το ποσό των 5.9993,29 ευρώ. Το ίδιο ακριβώς ποσό δήλωσε και η σύζυγος του Βασιλική Μιχαλακάκου. Κάτι που σημαίνει πως μπορεί ο ίδιος να μην εξασκεί το επάγγελμα, αλλά εισπράττει χρήματα από υποθέσεις που χειρίζεται η σύζυγος του.

4. Η αυτονόητη σκέψη που κάνει λοιπόν οποιοσδήποτε, είναι πως από την συγκεκριμένη υπόθεση δικαστικού συμβιβασμού, την οποία με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αλεξανδρούπολης (χωρίς δική του συμμετοχή) κέρδισε η σύζυγος του, τα χρήματα της αμοιβής αν μπουν στην δικηγορική εταιρεία ένα μέρος τους θα το εισπράξει και ο ίδιος ο δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης.

5. Ένα άλλο ερώτημα είναι, αν οι τέσσερις σύμβουλοι της παράταξης του, δηλαδή οι Χρήστος Γερακόπουλος, Γιώργος Παντελίδης, Γιώργος Ουζουνίδης, Ελισάβετ Τσονίδου-Σκεύα, τους οποίους ο ίδιος έχει την ευχέρεια να διορίζει ή να παύει από θέσεις και αξιώματα, όταν έχουν να αποφασίσουν για μια υπόθεση όπου ο αντίδικος του δήμου έχει δικηγόρο την σύζυγο του δημάρχου, υπάρχει περίπτωση να πάρουν αρνητική απόφαση.

6. Στην συγκεκριμένη μάλιστα υπόθεση, ο επαγγελματίας που ζήτησε να υπάρξει δικαστικός συμβιβασμός για να μην προχωρήσει στην εκδίκαση της αγωγής στο Ειρηνοδικείο, παραδέχεται πως η συμφωνία που είχε κάνει με τον Αντιδήμαρχο κ.Ζιώγα είναι στον “αέρα” και θεωρείται άκυρη. “Κατά συνέπεια, οι επίδικες συμφωνίες τυγχάνουν άκυρες με βάση τα προδιαληφθέντα, δεδομένου ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις περί τήρησης του εγγράφου τύπου που απαιτεί ο νόμος για την κατάρτισή τους, ούτε ειδική αιτιολογία διατυπώθηκε για το επείγον αυτών, ούτε υπήρξε και πίστωση στον Προϋπολογισμό του εναγομένου”.

7. Με βάση τη νομική εμπειρία, σε υποθέσεις όπου ο αντίδικος επικαλείται τις διατάξεις των άρ. 904 επ. ΑΚ. Δηλαδή Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού”, οι υποθέσεις είναι χρονοβόρες και μπορεί να… τραβήξουν πολλά χρόνια στις δικαστικές αίθουσες. Κι όμως, παρ’ όλα αυτά τα 4 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποδέχθηκαν να υπάρξει δικαστικός συμβιβασμός και να του πληρώσει ο δήμος 6.417,00 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%). Ο συγκεκριμένος βρήκε όπως αποδείχθηκε… καλή δικηγόρο, την σύζυγο του δημάρχου Αλεξανδρούπολης και “καθάρισε” γρήγορα με δικαστικό συμβιβασμό που ενέκριναν οι τέσσερις στενοί συνεργάτες του δημάρχου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Έτσι πήρε τα 6,5 χιλιάρικα.

8. Οπότε, όταν κάποιος που έχει μια παρόμοια ή άλλη οικονομική απαίτηση από τον δήμο Αλεξανδρούπολης και μαθαίνει πως ο συγκεκριμένος δικαιώθηκε αν και δεν είχε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα των απαιτήσεων του, ενδεχομένως να σκεφθεί πως είχε… καλή ή την κατάλληλη δικηγόρο και κέρδισε την υπόθεση. Και να την προσλάβει και αυτός. Αυτονόητη σκέψη είναι.

9. Από όσα αναλύσαμε για αυτή την κατά την γνώμη μας ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ, προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα για τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη, που συχνά μιλάει για… γυάλινο δημαρχείο. Γιατί εδώ μπορεί κανείς να επικαλεστεί και αν τελικά το νόμιμο είναι και ηθικό ή το άλλο πως “η γυναίκα του Καίσαρος δεν αρκεί να είναι τίμια, αλλά πρέπει και να φαίνεται”.

1ο. Και κάτι τελευταίο. Προφανώς ένας δικηγόρος δεν μπορεί να αρνηθεί σε όποιον του ζητάει την επαγγελματική του βοήθεια, αλλά η κυρία Βασιλική Μιχαλακάκου δεν αντιλαμβάνεται πως αναλαμβάνοντας μια υπόθεση που στρέφεται κατά του δήμου Αλεξανδρούπολης και μάλιστα με αυτές τις παραμέτρους που προαναφέραμε, δημιουργείται θέμα και εκθέτει τον δήμαρχο σύζυγο της; Γιατί δεν απέφυγε να αναλάβει μια υπόθεση που είναι φυσικό να προκαλεί όλα αυτά που αναλύσαμε;

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με όλα τα στοιχεία

ΣΥΖΥΓΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δείτε και το Πόθεν Έσχες του δημάρχου Β.Λαμπάκη και της συζύγου του

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*