Αλεξανδρούπολη: Μπαράζ καταγγελιών για τις παιδικές χαρές – Απέχουν όσο προβλέπει ο νόμος από κεραίες κινητής τηλεφωνίας;

Αλεξανδρούπολη: Μπαράζ καταγγελιών για τις παιδικές χαρές – Απέχουν όσο προβλέπει ο νόμος από κεραίες κινητής τηλεφωνίας;

Μπαράζ καταγγελιών προκάλεσε η αναφορά του δημάρχου Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη, στην εκδήλωση της δημοτικής του παράταξης “Πόλη και Πολίτες” για τις παιδικές χαρές και τα συγχαρητήρια που, όπως είπε, του δίνουν οι γονείς, λέγοντας πως τον εκτιμούν για έναν και μοναδικό λόγο. Γιατί έχει δημιουργήσει και αναπλάσει πολλές από αυτές.

Μετά τα όσα παρουσιάσαμε τις προηγούμενες ημέρες, έχουμε τώρα μια ακόμα πιο σοβαρή καταγγελία. Αυτή αφορά την απόσταση που προβλέπει ο νόμος ότι πρέπει να απέχει μια παιδική χαρά από κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας και η οποία θα πρέπει να μην είναι μικρότερη από τα 300 μέτρα.

Το ερώτημα λοιπόν είναι: Πόσες από τις υπάρχουσες παιδικές χαρές έχουν πρόβλημα με αυτό το θέμα;

Συγκεκριμένα, η παιδική χαρά που κατασκευάζεται σήμερα στην παραλία της Απολλωνιάδας, όπως έχει σχεδιασθεί, στην πλαίσια του έργου « Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη», έχει τις προδιαγραφές των αποστάσεων από τις κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας του Hoτεl Εgnatia; Απέχει δηλαδή πάνω από τα 300 μέτρα που προβλέπει ο νόμος;

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΕΣ

Αν δεν υπάρχει θέμα, περιμένουμε την απάντηση και θα την δημοσιεύουμε άμεσα ευχαρίστως.

Επίσης υπάρχουν τρεις παιδικές χαρές, που σύμφωνα με όσα μας έχουν καταγγείλει, υπάρχει θέμα απόστασης τους μικρότερης των 300 μέτρων από κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας και είναι:

  1. Λόγω των κεραιών του ΟΤΕ, η παιδική χαρά του πάρκου Εθνικής Ανεξαρτησίας
  2. Των κεραιών της Αγροτικής, η παιδική χαρά της Βενιζέλου
  3. Των κεραιών του Hoτεl Εgnatia, η παιδική χαρά του Πάρκου Προσκόπων

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ-ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Από τις υφιστάμενες παιδικές χαρές του κέντρου της Αλεξανδρούπολης, που είναι οι καλύτερες, πόσες έχουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές προκειμένου να υφίσταται νόμιμα;

Σε μια  παιδική χαρά πρέπει:

a)    η σχεδίαση του χώρου να αποσκοπεί στη βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών.

b)     να επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των περιοχών δραστηριοποίησης των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων χρηστών,

c)     να προβλέπεται σε κάθε παιδική χαρά μία θέση τουλάχιστον χρήστη ΑμεΑ ανά  10 τουλάχιστον θέσεις χρηστών, με τις κατάλληλες  προσβάσεις και  διατάξεις  ασφαλούς χρήσης κάθε οργάνου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις  ευρωπαϊκές  και διεθνείς προδιαγραφές (ASTM κ.λπ.). Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει οπωσδήποτε  να προβλέπονται θέσεις ΑμεΑ στο σύνολο των θέσεων  χρηστών όλων των παιδικών χαρών  της

περιφέρειας του Δήμου.

d)     Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.

e)     Τα όργανα, οι κατασκευές και τα υλικά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176).

f)      Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3.

Οργάνωση και λειτουργία παιδικών χαρών των ΟΤΑ

Και για την λειτουργία της παιδικής χαράς

1.  Η παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου ΟΤΑ, ο οποίος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της και γενικά για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας.

2. Ο ΟΤΑ οφείλει να ελέγχει την τήρηση του προγράμματος συντήρησης και γενικά τη σωστή λειτουργία της παιδικής χαράς.Ειδικότερα οφείλει να τηρεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-7. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να:

α) Τηρεί φάκελο κατασκευαστή, διαθέσιμο προς επιθεώρηση, ανά πάσα στιγμή, με τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των εξοπλισμών. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

i) Λεπτομερή περιγραφή του εξοπλισμού και της επιφάνειας πτώσης.

ii) Τη βεβαίωση ελέγχου ή/και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του άρθρου 4 της παρούσας.

iii) Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή εισαγωγέα και αναφορά της χώρας κατασκευής.

iv) Εγχειρίδιο οδηγιών για όλους τους εξοπλισμούς και τις επιφάνειες πτώσης με κατασκευαστικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στην τοποθέτηση, στη συναρμολόγηση και στη συντήρησή τους.

v) Οδηγίες λειτουργίας αν απαιτείται.

β) Καταρτίζει και εφαρμόζει πρόγραμμα τακτικής συντήρησης του εξοπλισμού και των επιφανειών πτώσης και εξασφαλίζει την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας σε μόνιμη βάση.

γ) Τηρεί βιβλίο συμβάντων, αριθμημένο και θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου ή της κοινότητας, στο οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά οι συνθήκες τυχόν ατυχημάτων, παρατηρήσεις ή παράπονα χρηστών.

δ) Μεριμνά για την τήρηση της καθαριότητας του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος χώρου της παιδικής χαράς.

3. Ο οικείος ΟΤΑ λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τη φύλαξη της παιδικής χαράς και καθορίζει το ωράριο λειτουργίας της».

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*