Δήμος Σαμοθράκης: Αριστερό ηθικό πλεονέκτημα με προσλήψεις συγγενών και απ’ ευθείας αναθέσεις σε “κολλητούς”

Δήμος Σαμοθράκης: Αριστερό ηθικό πλεονέκτημα με προσλήψεις συγγενών και απ’ ευθείας αναθέσεις σε “κολλητούς”

Θαυμαστές του δόγματος Γιώργου Βουλγαράκη “ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό”, φαίνεται πως είναι στην αριστερή δημοτική αρχή Σαμοθράκης, που διορίζει συγγενείς δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας και δίνει με απ’ ευθείας ανάθεση έργα αρκετών χιλιάδων ευρώ σε “κολλητούς” της.

Όπως και από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς έχει πάει…περίπατο εδώ και πολύ καιρό. Απλά ο δήμαρχος Σαμοθράκης Θανάσης Βίτσας φροντίζει και ο ίδιος. μαζί με τους συνεργάτες του στην παράταξη που διοικεί τον δήμο του νησιού από το 2014, να το επιβεβαιώνουν. Γιατί μπορεί συγκεκριμένες αποφάσεις τους να είναι νόμιμες, αλλά το ερώτημα που προκύπτει είναι και ηθικές.

Συγκεκριμένα:

 1. Η πρόσληψη του κυρίου Κωνσταντίνου Παππά, αδερφού του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτη Παππά ως Τεχνικού Ασφαλείας, όταν μάλιστα μένει μόνιμα στην… Θεσσαλονίκη και πρέπει να επιθεωρεί συχνά αυτό που του έχει ανατεθεί, πόσο ηθική μπορεί να είναι;
 2. Οι ΔΥΟ απ’ ευθείας αναθέσεις συνολικού ποσού 58.860,60 ευρώ στον κύριο Νικόλαο Λαζανδρέα, “κολλητό” του δημάρχου αλλά και των υπολοίπων της δημοτικής του παράταξης “Δημοτική Ενωτική Συνεργασία Σαμοθράκης”, με την οποία ήταν υποψήφιος το 2014 και δεν εκλέχθηκε, αλλά παραμένει κορυφαίο στέλεχος της, πόσο ηθική είναι;

Η πρόσληψη του αδερφού του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

και μόνιμου κατοίκου Θεσσαλονίκης, ως Τεχνικού Ασφαλείας

Πάμε να δούμε τις δυο περιπτώσεις. Στις 4/8/2017, ο δήμαρχος Θανάσης Βίτσας υπέγραψε μαζί με τον αδερφό του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Παπαγιώτη Παππά, τον κύριο Κωνσταντίνο Παππά, Μηχανολόγο Μηχανικό μέλος του Τ.Ε.Ε. που μένει στην Θεσσαλονίκη, σύμβαση με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση της εργασίας “παροχή υπηρεσιών συμβούλου – τεχνικού ασφαλείας στον Δήμο Σαμοθράκης και στο σύνολο των εργαζομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1568/85 και του π.δ. 17/96 και του Ν. 3850/2010, διότι ο Δήμος Σαμοθράκης δεν δύναται να ασκήσει ο ίδιος ως  εργοδότης καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3144/2003.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε ότι άρχισε από την υπογραφή και ίσχυσε για ένα (1) έτος  και
ως αμοιβή ορίστηκε το ποσό των 3.896,80 € ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (17%) το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των 662,46. Συνολικά δηλαδή 4.559,26 ευρώ. 

Το επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρον, είναι στις υποχρεώσεις που ανέλαβε ο κ.Παππάς ως Τεχνικός Ασφαλείας του δήμου Σαμοθράκης και μεταξύ άλλων αναφέρεται:

β) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
γ) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Πως μπορεί όχι μόνο ο κ.Παππάς, αλλά οποιοσδήποτε που δεν μένει στην Σαμοθράκη και κυρίως βρίσκεται 400 χιλιόμετρα μακριά (συν τις ώρες του καραβιού), να τα ελέγχει όλα αυτά; Από την Κάτω Τούμπα που είναι μόνιμος κάτοικος ο κ.Παππάς, μπορεί να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων;

Κι ακόμα: Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΠΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΔΕΡΦΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κι επειδή το συγκεκριμένο θέμα έχει αναδειχθεί από κάποιους Σαμοθρακίτες, η δικαιολογία που ψέλλισαν τόσο ο ίδιος ο προσληφθείς αδερφός του Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, αλλά και κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι του… αριστερού ηθικού πλεονεκτήματος, είναι πως δεν προσελήφθη μόνο τώρα που έχει την συγκεκριμένη θέση ο αδερφός του. Το ίδιο έγινε και επί δημαρχίας Γιώργου Χανού, ο οποίος να θυμίσουμε θέλει να εκλεγεί ξανά θέτοντας υποψηφιότητα, αφού πλέον έχει…απαρνηθεί τα “πνευματικά παιδιά” του, τον δήμαρχο Θανάση Βίτσα και τους άλλους που ο ίδιος ανέδειξε και “φόρτωσε” στο νησί.

Τι θέλουν να μας πουν; Ότι τότε ήταν ηθικό; Μα ο αδερφός του Παναγιώτης Παππάς ήταν και επί της προηγούμενης δημοτικής αρχής (2010-2014) δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας και προφανώς ήταν λάθος και η πρόσληψη του από την δημαρχία Χανού. Τότε μάλιστα, το 2011, είχε εισπράξει πολύ μεγαλύτερο ποσό για το ίδιοο αντικείμενο ως Τεχνικός Ασφαλείας στο δήμο Σαμοθράκης και συγκεκριμένα 14.616 ευρώ

Η σχετική απόφαση στις 30 Αυγούστου του 2011 με υπογραφή Χανού αναφέρει:

“Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εργασίας «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας στο Δήμο Σαμοθράκης»
στον Παπά Κωνσταντίνο του Χρήστου ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού (αριθμ Μητρώου ΤΕΕ 94050) με έδρα την Θεσσαλονίκη έναντι αμοιβής 14.616,00€ (δεκατεσσάρων χιλιάδων και εξακοσίων δέκα έξι ευρω με Φ. Π. Α. 16%).

ΙΔΟΥ ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΔΕΡΦΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΠΑ ΑΠΟ Γ.ΧΑΝΟ

Αυτά λοιπόν με τις δυο συμβάσεις συνεργασίας του κυρίου Κωνσταντίνου Παππά με τον δήμο Σαμοθράκης ως Τεχνικός Ασφαλείας, αν και μόνιμος κάτοικος στην Κάτω Τούμπα της Θεσσαλονίκης. Για τον αδερφό του νυν Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μιλάμε, ο οποίος από εκεί ελέγχει και επιβλέπει αν οι εργαζόμενοι του δήμου τηρούν καθημερινά τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.

Συνολικά 58.860 ευρώ με απ’ ευθείας ανάθεση στο κορυφαίο

στέλεχος της δημοτικής παράταξης Βίτσα, το Νίκο Λαζανδρέα

Οι νόμιμες διαδικασίες τηρήθηκαν και στην περίπτωση του Νίκου Λαζανδρέα, κορυφαίου στελέχους της δημοτικής παράταξης “Δημοτική Ενωτική Συνεργασία Σαμοθράκης” του δημάρχου Θανάση Βίτσα, ο οποίος μπορεί να μην εκλέχθηκε το 2014, αλλά παραμένει αυτός που τους συντονίζει, μια και είναι “κολλητός” του δημάρχου και όλων των “συντρόφων” του. Αριστερός και αυτός, όπως ο Θανάσης Βίτσας, ο Παναγιώτης Παππάς και ο αδερφός του Κωνσταντίνος.

Τα περισσότερα χρήματα και συγκεκριμένα  44.937,60 με ΦΠΑ, δόθηκαν με απ’ ευθείας ανάθεση και την σύμβαση που υπογράφηκε πέρυσι τον Απρίλιο στις 12-4-2018, ανάμεσα στον δήμαρχο Θανάση Βίτσα και τον Λαζανδρέα Κωνσταντίνο για το έργο: “Εκτέλεση των εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΥΤΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΩΤΕΣ”.

Αν μάλιστα σας προξενεί εντύπωση ότι το ποσό είναι μεγαλύτερο των 25.000 ευρώ που επιτρέπεται να δίνεται με απ’ ευθείας ανάθεση, υπάρχει εξήγηση. Μπορούσε να το κάνει ο δήμαρχος Σαμοθράκης, επειδή το νησί έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την θεομηνία του Σεπτεμβρίου 2017 και έχει εκ του νόμου δικαίωμα ο ίδιος να κάνει απ’ ευθείας αναθέσεις όπου θέλει, ακόμα και για έργα ή μελέτες δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

ΙΔΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΑΖΑΝΔΡΕΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

Η δεύτερη απ’ ευθείας ανάθεση έγινε το 2016 και μάλιστα 30 Δεκεμβρίου, δυο ημέρες πριν την Πρωτοχρονιά δηλαδή. Τότε δεν υπήρχε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βέβαια στο νησί και γι’ αυτό τα χρήματα είναι κάτω 20.000. Συγκεκριμένα αφορούσε: “Εργασία εντοπισμού, καταγραφής και ηλεκτρονικής απεικόνισης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου” και είχε συνολική αξία 13.923 ευρώ. 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΛΑΖΑΝΔΡΕΑ

ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΙΚΟΥ ΛΑΖΑΝΔΡΕΑ

Πως το έλεγε ο… δεξιός Γιώργος Βουλγαράκης, υπουργός της Κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή; “Ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό”; Φαίνεται ότι μεγαλύτεροι θαυμαστές της συγκεκριμένης φράσης του από τους… αριστερούς του δήμου Σαμοθράκης, δεν υπάρχουν. Διορίζουν τον αδερφό του Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου που εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του από 400 χιλιόμετρα μακριά και δίνουν απ’ ευθείας αναθέσεις σε “σύντροφο” τους, συναγωνιστή για την εκλογή τους στον δήμο Σαμοθράκης και “κολλητό” τους.

Να τους χαίρονται όλους αυτούς οι Σαμοθρακίτες. Όχι μόνο επειδή έχουν καταφέρει να πάνε το νησί χρόνια πίσω με τις ιδεοληψίες τους, αλλά και για όσα αναφέραμε. Να τους ξαναψηφίσουν λοιπόν τον δήμαρχο Θανάση Βίτσα και την παρέα του και τον ερχόμενο Μάιο. Για να υπογράψει νέα σύμβαση πρόσληψης ο Κωνσταντίνος Παππάς ως τεχνικός ασφαλείας και να παίρνει με απ’ ευθείας αναθέσεις έργα ο Νικόλαος Λαζανδρέας.

2 Σχόλια

 1. ΛΑΖΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Η νομιμότητα φαίνεται να είναι αποδεκτή!!!
  Η Ηθική διάσταση είναι τόση όση η δική σου πληρωμένη ‘’δημοσιογραφία’’.
  Ο δε επίλογος σου, αποκαλυπτικός του χρηματοδότη σου.

  ΛΑΖΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Ένας ακόμη φακελωμένος

  • Χαιρόμαστε πολύ που θεωρείτε ηθικό να σας κάνουν απ’ ευθείας αναθέσεις πολλών χιλιάδων ευρώ, οι “σύντροφοι” και συνυποψήφιοι σας στην δημοτική παράταξη που διοικεί τον δήμο. Είναι η ηθική διάσταση της αριστεράς που αναφέραμε. ‘Όσο για τα περί πληρωμένης δημοσιογραφίας και για χρηματοδότες, προφανώς και κρίνετε εξ ιδίων τα αλλότρια. Γιατί το σίγουρο είναι και με τα ντοκουμέντα από την ΔΙΑΥΓΕΙΑ, πως εσείς είστε αυτός που παίρνετε χρήμα και μάλιστα δημόσιο, από τους φίλους και “κολλητούς” σας του δήμου Σαμοθράκης.
   Καταλαβαίνω την ενόχληση σας που βρέθηκε ένα ΜΜΕ και ανέδειξε την συγκεκριμένη υπόθεση και την ηθική της διάσταση, ώστε να μάθουν και οι Σαμοθρακίτες στους οποίους εσείς και οι “σύντροφοι” σας παριστάνετε τους άτεγκτους αριστερούς, που υποτίθεται δεν έχουν καμιά σχέση με το φαύλο και διεφθαρμένο κατεστημένο των κομμάτων ή των δημοτικών αρχών που κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια και κάνουν τα ίδια και χειρότερα.
   Όσο για το φακελωμένος, έχετε μείνει δεκαετίες πίσω, όπως και ο επικεφαλής της δημοτικής σας παράταξης δήμαρχος Θανάσης Βίτσας που πανηγυρίζει γιατί με τους απαράδεκτους χειρισμούς του γύρισε το νησί στις δεκαετίες του ’60 και του ΄70 να μεταφέρονται οι επιβάτες με σκάφη του λιμενικού. Κανένας φάκελος δεν υπάρχει. Όλα είναι στην δημοσιότητα λόγω της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και εκεί βρίσκει όποιος ψάχνει τα πάντα.
   Υ.Γ.: Επί της ουσίας τώρα. Υπάρχει κάτι που δεν ισχύει από όσα γράψαμε κύριε Λαζανδρέα μου; Και σε καλή μεριά τα πολλά χιλιάρικα με τις απ’ευθείας (ΝΟΜΙΜΕΣ το ξεκαθαρίζω και πάλι) αναθέσεις από τον “σύντροφο” και συναγωνιστή δήμαρχο.

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*