Επιστολές Πανελλήνιου Συλλόγου Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας για νομοθέτηση ορίου ηλικίας Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών

Επιστολές Πανελλήνιου Συλλόγου Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας για νομοθέτηση ορίου ηλικίας Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών

Επιστολές στο νέο υπουργό Εθνικής Άμυνας και πρώην Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Ευάγγελο Αποστολάκη και τον Αναπληρωτή υπουργό Παναγιώτη Ρήγα, απέστειλε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας για το θέμα της νομοθέτησης ορίου ηλικίας Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών.

Στις δυο επιστολές αναφέρουν τα εξής:

κ. Υπουργό Εθν. Άμυνας κ.Ευάγγελο Αποστολάκη
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστό ότι ο σύλλογός μας δέχεται καθημερινά ερωτήσεις από εν ενεργεία συναδέλφους μας, οι οποίοι δεν έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και οι στους οποίους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.Δ 445/1974 άρθρο 39 παρ.2.α.(αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας Ανθυπασπιστής στα 54 έτη και Υπαξιωματικός στα 50 έτη).
Οι παραπάνω ε.ε συνάδελφοι μας, λόγω έλλειψης του απαραίτητου χρόνου πραγματικής υπηρεσίας αγωνιούν για το μέλλον τους στις δύσκολες εποχές που περνάμε και πολλοί από αυτούς θα επιθυμούσαν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία πέραν του προβλεπόμενου από το Ν.Δ 445/1974 ορίου ηλικίας.


Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας, σας παρακαλεί όπως μας κάνετε γνωστό ,προς ενημέρωση των ε.ε συναδέλφων μας, πότε προτίθεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να νομοθετήσει σχετικά, όπως έχει ανακοινώσει, και να δώσει την δυνατότητα σε όσους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς το επιθυμούν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία μέχρι την συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους
Για την επίλυση του θέματος αυτού ,ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας προτείνει την παρακάτω νομοθετική ρύθμιση:
Στην παράγραφο 2β του άρθρου 39 του Ν.Δ 445/74 (Α΄160) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Οι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί με αίτησή τους δύνανται να παραμείνουν εφόσον το επιθυμούν έως την
συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου (58ού) έτους της ηλικίας τους».
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Με τιμή

Για το Δ.Σ
Παναγιώτου Δημήτριος                                            Καραγιάννης Χαράλαμπος
Πρόεδρος                                                                            Γραμματέας