Έρχονται προσλήψεις 83 ατόμων στους ΤΟΕΒ του βοείου Έβρου – ΔΕΙΤΕ λεπτομέρειες

Έρχονται προσλήψεις 83 ατόμων στους ΤΟΕΒ του βοείου Έβρου, ως προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που δημοσιεύθηκε σήμερα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Οι συγκεκριμένες προσλήψεις αφορούν διάφορες ειδικότητες και είναι για τους ΤΟΕΒ Ωοειδούς Νεοχωρίου, Βόρειας Περιοχής του Άρδα και Νότιας Περιοχής του ποταμού Άρδα. Αφορούν τον εκάστοτε Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων, είναι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για την εύρυθμη λειτουργία του ομώνυμου Οργανισμού και την επιτυχή διεκπεραίωση της αρδευτικής περιόδου έτους 2019.

ΔΕΙΤΕ ΘΕΣΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΕΒ ΒΙΣΣΑΣ, ΠΥΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΕΒ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΕΒ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΡΔΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΕΒ ΝΟΤΙΟΥ ΑΡΔΑ