Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ: Αποκατάσταση τεμένους Βαγιαζήτ και έργα στο οδικό δίκτυο τα θέματα του Έβρου

Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ: Αποκατάσταση τεμένους Βαγιαζήτ και έργα στο οδικό δίκτυο τα θέματα του Έβρου

Τέσσερα θέματα που αφορούν το νομό Έβρου θα συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα συνεδριάσει αύριο Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου στην Κομοτηνή.

Πρόκειται για επερώτηση που αφορά τη χρηματοδότηση αποκατάστασης του τεμένους Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο από τον Περιφερειακό Σύμβουλο Αναστάσιο  Ναθαναηλίδη. Δύο αφορούν το οδικό δίκτυο του νομού Έβρου και συγκεκριμένα την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ”. Το τέταρτο είναι “ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής  επιτροπής, έτους 2019, για θέματα σύμφωνα με τα οριζόμενα: «Ανέλκυσης, απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων», ευθύνης  του  Οργανισμού Λιμένα  Αλεξανδρούπολης.τα οποία θα εισηγηθεί ο Αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Πέτροβιτς.

Όλα  α θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

     Α.  Ανακοινώσεις Προέδρου

           Β.  Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

 

 

 

  1.

 

 

  EΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

Σχετικά με τη χρηματοδότηση αποκατάστασης του τεμένους Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο.

Eπερωτών: O  Περιφερειακός  Σύμβουλος κ. Αναστάσιος  Ναθαναηλίδης.

  2. Σχετικά με τη μη συμμετοχή της Περιφέρειας στην έκθεση BOOT.

Eπερωτών: O  Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ. Μιχαήλ Αμοιρίδης

 

 

  1.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Τροποποίησης Eτήσιου Πρόγραμματος Δράσης 2019.

Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης

2. Έγκριση για λύση της από 6-2-2009 σύμβασης χρησιδανείου που συνήφθη μεταξύ της ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε. και της πρ. Νομαρχίας Ροδόπης για την κατασκευή και λειτουργία του «Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Κομοτηνής» και τρόπος λειτουργίας του.

Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης  κα Ζωή  Κοσμίδου.

  3. Έγκριση πρόσληψης  έκτακτου προσωπικού έτους 2019.

Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  κα Ζωή  Κοσμίδου.

  4.

 

 

 

 

 

Έγκριση τροποποίησης της 89/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  με θέμα «Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.25416/1618/05-06-2015, στο πλαίσιο δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» – Απαιτούμενες άμεσες ενέργειες και λήψη σχετικών αποφάσεων για τη συμμετοχή στην Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε Δράμας για την υλοποίηση της Πράξης», ως προς τα αριθμ. 10 και 11 σκέλη του αποφασιστικού μέρους.

Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  και  Θράκης  κα Ζωή  Κοσμίδου

5. Έγκριση τροποποίησης της 150/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  με θέμα  «Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER Ν. Δράμας στα πλαίσια της υποβολής φακέλου υποψηφιότητας της Αναπτυξιακής Δράμας  ΑΕ στην πρόσκληση για το CLLD – LEADER του ΠΑΑ 2014-2020» ως προς την αντικατάσταση εκπροσώπων.

Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  κα Ζωή  Κοσμίδου.

6. Έγκριση τροποποίησης της 220/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  με θέμα «Ορισμός εκπροσώπου  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε».

Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης  κα Ζωή  Κοσμίδου.

7. Έγκριση τροποποίησης της 221/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  με θέμα «Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Π.Δ) Leader του Νομού Δράμας, στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος για τον Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER)».

Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης  κα Ζωή  Κοσμίδου.

8. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης  του έργου: «Ανακατασκευή του κόμβου Ξηροποτάμου και μετατροπή του σε κυκλικό», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης  2014-2020».

Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης.

9. Έγκριση θέσπισης παγίου κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας των Διευθύνσεων και Τμημάτων της  Π.Ε. Καβάλας και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Καβάλας.

Εισηγητής:  Ο Αντιπεριφερειάρχης  της Π.Ε Καβάλας  κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος.

10. Έγκριση έκδοσης απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  για εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ», υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017».

Εισηγητής:  Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε  Έβρου κ. Δημήτριος  Πέτροβιτς.

11. Έγκριση έκδοσης απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)»  υποέργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ».

Εισηγητής:  Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε  Έβρου κ. Δημήτριος  Πέτροβιτς.

12. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής  επιτροπής, έτους 2019, για θέματα σύμφωνα με τα οριζόμενα: «Ανέλκυσης, απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων», ευθύνης  του  Οργανισμού Λιμένα  Αλεξανδρούπολης.

Εισηγητής:  Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε  Έβρου κ. Δημήτριος  Πέτροβιτς.

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*