Βάγια Καραφείζη: Άλλοι 3 Πυλώνες Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Διδυμοτείχου απ’ το πρόγραμμα της

Βάγια Καραφείζη: Άλλοι 3 Πυλώνες Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Διδυμοτείχου απ’ το πρόγραμμα της

Τους υπόλοιπους 3 βασικούς Πυλώνες Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Διδυμοτείχου που περιλαμβάνει το πρόγραμμα της υποψήφιας δημάρχου Βάγιας Καραφείζη σας παρουσιάζουμε σήμερα.

Ατοί αφορούν:

3) Τον Δημότη του Αύριο (ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ)

4) Ο Δημότης της Ανάπτυξης (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΚΥΝΗΓΙ, ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

5) ΝΕΡΟ

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της υποψήφιας δημάρχου Διδυμοτείχου Βάγιας Καραφείζη:

  1. ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

Το «μυστικό» δεν είναι η τεχνολογία ως αυτοσκοπός

– Η τεχνολογία είναι το μέσο που μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας για να την αλλάξουμε

– Η πιο απλή και πιο δύσκολη συνάμα εφαρμογή  είναι να φέρουμε τον πολίτη μέσα στην πόλη, να αποφασίζει για αυτή, να τη συνδιαμορφώνει, ξεκινώντας από τα απλά ζητήματα

– Στόχος είναι η συμμετοχή ενάντια στην απαξίωση και την αδιαφορία

 3.1      ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ

Η «κοινωνία της γνώσης» δημιουργεί νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την ευημερία και την ποιότητα ζωής. Οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τον τρόπο εργασίας, διασκέδασης, επικοινωνίας και συναλλαγής, μεταλλάσσοντας τις βάσεις του οικονομικού ανταγωνισμού. Αποτελούν εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, δημιουργούν νέες δεξιότητες και την ανάγκη συνεχούς μάθησης και μεταβολής του εκπαιδευτικού συστήματος. Παράλληλα, επιτρέπουν τη βελτίωση των υπηρεσιών στην υγεία, την πρόνοια, το περιβάλλον ,τις μεταφορές και συμβάλλουν στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.


Οι Δημοτικές αρχές έχουν την υποχρέωση να εξασκούν πολιτικές και οι πολίτες να διεκδικούν.
Η «Κοινωνία της γνώσης» που διαμορφώνεται ,πρέπει να είναι μια κοινωνία για όλους, χωρίς κινδύνους ανισοτήτων όπως η ψηφιακή διαίρεση , όπου διαφυλάσσονται τα δικαιώματα του πολίτη, καθώς και η ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης.

#Αξιοποίηση των υποδοµών της ψηφιακής πόλης, µε τρόπο που ακολουθείται σε άλλες αντίστοιχες ευρωπαϊκές -και όχι µόνο- περιπτώσεις .

#Λειτουργία ψηφιακών χαρτών πάνω στους οποίους θα απεικονίζονται βλάβες και ­προβλήµατα µε σκοπό την οµαδοποίησή τους και την όσο το δυνατό πιο άµεση επίλυσή τους

#Λειτουργική και ενημερωμένη  δηµοτική ιστοσελίδα , η οποία θα αποτελεί σηµείο­ µιας στάσης για την προσωποποιηµένη εξυπηρέτηση και πληροφόρηση του δηµότη.

#Ανάπτυξη ευρυζωνικών εφαρµογών εικόνας, ήχου και κινηµατογράφου πάνω από το δίκτυο οπτικών ινών.

#Ηλεκτρονική εποπτεία των κεντρικών σηµείων, των σηµείων φόρτου της πόλης και της τήρησης των ωραρίων τροφοδοσίας.

#Διαβάσεις πεζών. Παρακολούθηση κεντρικών οδών  µε ηλεκτρονικό τρόπο για την άµεση αποκατάσταση της προσβασιµότητας.

#Ανάπτυξη πολυεπίπεδης βάσης δεδοµένων γεωγραφικής πληροφορίας για την αποτύπωση της περιουσίας και των δικτύων του Δήµου.

#Ηλεκτρονικοί Οδηγοί για τον πολίτη και τον επισκέπτη σύµφωνα µε τη θέση του στην πόλη.

#Εγκατάσταση γρήγορων κωδικών πληροφόρησης (QR marks) στα αξιοθέατα.

#Δηµιουργία ψηφιακών συλλογών οµιλιών και εκδηλώσεων της πόλης, στα ανωτέρω κοινωνικά µέσα.

#Λειτουργία φωτογραφικών συλλογών «κακών πρακτικών» στην πόλη, όπου οι πολίτες υπό µορφή καταγγελιών θα ανεβάζουν τη φωτογραφία ή το βίντεό τους στα ανωτέρω κοινωνικά µέσα, όπου θα υποστηρίζεται από σύστηµα κανόνων δεοντολογίας (πχ. moderation).

#Συνεχής έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας του νερού του Δήµου. Καθηµερινή ενηµέρωση των πολιτών µέσω της ιστοσελίδας του Δήµου.

#Ανάπτυξη εφαρµογών σε smartphones για την πόλη, τα αξιοθέατα, τα προβλήµατα και την καταγραφή τους.

#Δημιουργία στον Δήμο ξεχωριστού γραφείου διαχείρισης  έργων  (Project Management Office) με αρμοδιότητα στην εξεύρεση – κατάλληλη προώθηση και αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών ευκαιριών (προγράμματα  συγχρηματοδοτούμενα  από  την EE, προγράμματα  της EE, εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κ.λπ.).

3.2 ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

#’Αμεση παραχώρηση της απαιτούμενης έκτασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ανέγερση σύγχρονου εκπαιδευτηρίου ΑΕΙ.

#Διεκδίκηση νέων τριτοβάθμιων σχολών .

#Δηµιουργία Κέντρου Ανάπτυξης Επαγγελµατικών Δεξιοτήτων είτε αυτοτελών είτε σε συνεργασία µε ΚΕΚ. Κύριος στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών δια βίου µάθησης και ανάπτυξης επαγγελµατικών δεξιοτήτων σε νέους και ανέργους της πόλης (πρωτογενής τοµέας, τυποποίηση, τουρισµός, πληροφορική κ.α.)

#Σεµινάρια επαγγελµατικού προσανατολισµού µε στόχευση στον πρωτογενή τοµέα, τις νέες τεχνολογίες και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σε συνεργασία µε τα ΚΕΚ της περιοχής. Διαφοροποίηση, τυποποίηση, επιτυχία, διάχυση των αποτελεσµάτων στο εξωτερικό.

#Σύµπραξη µε τα πανεπιστήµια της Θράκης για διασύνδεση µε την τοπική επιχειρηµατικότητα, την ανάδειξη των τοπικών αναγκών και την εξεύρεση βιώσιµων λύσεων.

#Έμφαση στην παιδεία, την ανάπτυξη της έννοιας της κοινωνικής ευθύνης και της συµµετοχής σε δράσεις περιβάλλοντος, πολιτισµού, αθλητισµού

#Έλεγχος και κατά προτεραιότητα προγραµµατισµός επισκευής ή ανακατασκευής όλων των χώρων υγιεινής των σχολείων.

#Ενίσχυση λειτουργίας Κοινωνικού Φροντιστηρίου για τους µαθητές µε οικονοµικά προβλήµατα .

#Σχολικές αυλές: ανάπλαση και επανασχεδιασµός.

#Δηµιουργία εξειδικευµένου τµήµατος τεχνικής υποστήριξης σχολικής µονάδας για την άµεση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων συντήρησης των σχολικών κτιρίων.

#Αναµόρφωση κανονισµού λειτουργίας σχολικών κυλικείων, µε στόχο τη δηµιουργία υγιεινής µεσογειακής διατροφικής, συνείδησης των µαθητών για την καταπολέµηση της παιδικής παχυσαρκίας και άλλων ασθενειών που συνδέονται µε τη διατροφή τους.

#Προγράµµατα ανακύκλωσης σε κάθε σχολείο.

Καθιέρωση εποχικών σχολικών φεστιβάλ μουσικής, χορού, θεάτρου, ομαδικών αθλημάτων, κ.ά, με συμμετοχή σχολικών μονάδων του Δήμου, Α’ θμιας και Β’ θμιας βαθμίδας, σε συνεργασία με τα γραφεία σχολικών δραστηριοτήτων των αντιστοίχων Διευθύνσεων.

#Προγράµµατα άθλησης για τους µαθητές και διαχείρισης των σχολικών αθλητικών χώρων. Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισµού σε κάθε σχολείο.

#Λειτουργία Υπηρεσίας (Δοµής του Δήµου) για την Ψυχολογική και Κοινωνική στήριξη παιδιών και γονέων.

#Οργάνωση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών σε κάθε σχολική µονάδα. Προληπτική ιατρική & οδοντιατρική µέριµνα σε συνεργασία µε νοσοκοµείο, δηµοτικό ιατρείο, ΕΚΑΒ, Φοιτητών Νοσηλευτών, Ιατρικού & Οδοντιατρικού Συλλόγου,Ερυθρού Σταυρού.

#Ουσιαστική λειτουργία της Δηµοτικής Επιτροπής Παιδείας.

#Αξιοποίηση των κλειστών σχολικών κτηρίων.

#Έκδοση κτηριακών αδειών σε όλα τα σχολικά κτήρια.

#Συνάντηση σε προκαθορισµένα τακτά διαστήµατα µε τους συλλόγους & ενώσεις των εκπαιδευτικών, των γονέων, των µαθητών του Δήμου και τα 15µελή τους.

#Κατάρτισης κοινής δηµοτικής ατζέντας προβληµάτων λειτουργίας των σχολικών μονάδων και συστράτευση των τοπικών φορέων για την επίλυσή τους (θέρµανση, συντήρηση κτιρίων, αναβάθμιση, κ.λ.π.).

#Καθιέρωση θεσµού «αειφόρων σχολείων» (eco-schools) πρωτοβάθµιας & δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σε εθελοντική βάση, για την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στους µαθητές. Συνεργασία του δήμου σε διάφορα προγράμματα που συμμετέχουν τα σχολεία του δήμου μας.

#Λειτουργία σχολείου αγωγής του Δηµότη, για δηµοτικά σχολεία και γυµνάσια: κάθε σχολείο θα προσέρχεται περιοδικά, και σε συνεργασία µε καθηγητές, δασκάλους , αιρετούς και υπαλλήλους του Δήµου θα διδάσκεται στους µαθητές και θα αναπτύσσονται projects σχετικά µε την αστική ευθύνη και τη συμμετοχικότητα (σύνθεση µαθητικής αγοράς στα πρότυπα της Αθηναϊκής Αγοράς).

#Προσέγγιση των απανταχού συμπολιτών μας , που διαπρέπουν σε διάφορους τοµείς, καθώς και των ακαδηµαϊκών δασκάλων, µε στόχο τη συνεργασία και την προσφορά τους στο Δήµο Διδυμοτείχου.

#Συνεργασία µε Πανεπιστήμια εντός και εκτός Ελλάδος σε εκπαιδευτικά προγράµµατα και στόχευση σε αρχαιολογικό προσανατολισμό.

#Δημιουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.

#Δηµιουργία Μικρού Πανεπιστηµίου σε συνεργασία µε τους φορείς εκπαίδευσης της πόλης (Νοσοκομείο ,Σχολή νοσηλευτικής, σχολεία, ΙΕΚ, φροντιστήρια), µε δράσεις άτυπης και µη τυπικής µάθησης, όπως σεµινάρια, διαλέξεις, συζητήσεις κ.α. για όλους τους κατοίκους του Δήµου µας

#Ενθάρρυνση της µετατροπής του Δήµου σε « Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης» σε θέµατα πρωτογενούς τοµέα, τουρισµού, νέων τεχνολογιών κ.λπ. σε συνεργασία µε τα ΙΕΚ, τα κέντρα δια βίου µάθησης και το  ΑΕΙ της περιοχής. Έκδοση σχετικού πιστοποιητικού κατάρτισης.

#Αναζήτηση συνεργασιών µε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας.

#Συστηµατοποίηση του θεσµού της πρακτικής άσκησης σε συνεργασία µε τα πανεπιστήµια της χώρας.

#Δημιουργία δημοτικής πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (π.χ. e-learning.didymoteichocity.gr) για την αξιοποίηση του μοντέλου της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης θα είναι βασισμένη σε ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα και θα προσφέρει τη δυνατότητα, μέσω μιας σειράς διαδραστικών μαθημάτων, να βελτιώνει ο χρήστης από τον χώρο του οποιαδήποτε στιγμή θελήσει και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, τις δεξιότητες π.χ. στη χρήση Η/Υ, γλώσσας των κωφών,  κ.λπ.

#Διεκδίκηση με ΚΕΔΕ ώστε οι λογαριασμοί δικτύων κοινής ωφέλειας των σχολικών μονάδων να μην χρεώνονται με ΦΠΑ.

#Βιβλίο μητρώου συντήρησης, επισκευών, υλικού για κάθε σχολείο.

#‘Ελεγχος και αποξήλωση των υπαρχόντων αλεξικέραυνων παλαιάς τεχνολογίας και αντικατάστασή τους με νέα μη ραδιενεργά, τοποθέτηση νέων αλεξικέραυνων.

#Δηµιουργία δηµοτικής βιβλιοθήκης και πολυχώρου που θα λειτουργεί ως κέντρο ενημέρωσης επισκεπτών ,αλλά και μικρό συνεδριακό κέντρο σε κεντρικό σημείο της πόλης .

 

4.  Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

4.1  Ανάπτυξη του δήμου

# Αναγκαιότητα μιας σύγχρονης συγκοινωνιακής μελέτης για το κέντρο της πόλης του Διδυμοτείχου.

#’Ενταξη του δήμου μας στο δίκτυο των πόλεων χρήσης φυσικού αερίου.

# Η Βενιζέλου αποτελεί την κεντρική αρτηρία σύνδεσης της εισόδου της πόλης με το εμπορικό κέντρο και την παλαιά πόλη άρα για να είναι λειτουργική  για τα καταστήματα και τους πολίτες πρέπει να λειτουργεί με  συγκεκριμένο ωράριο που θα μπορούν να ανεφοδιάζονται τα καταστήματα και να γίνεται η διέλευση των αυτοκινήτων και να γίνεται πεζόδρομος τις ώρες αιχμής των καταστημάτων.

#Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων μεταξύ των σημαντικότερων σημείων δημόσιου ενδιαφέροντος.# Δημιουργία δικτύου κυκλοφορίας ΑΜΕΑ .# Έμφαση στην αποκλειστική κυκλοφορία δημοτικών, συλλογικών και οικολογικών, μέσων μεταφοράς στο κέντρο του δήμου.# Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων μεταξύ των σημαντικότερων σημείων δημόσιου ενδιαφέροντος , αρχικά περιφερειακά της πόλης.# Σύνταξη ρυθμιστικού «έξυπνων» διαβάσεων διέλευσης πεζών.

#Εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – φωτοβολταϊκών, μικρο-ανεμογεννητριών  – σε όλο το περιουσιακό δυναμικό της τοπικής αυτοδιοίκησης.

# Αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων των σηματοδοτών και των σημείων δημόσιου φωτισμού της με λαμπτήρες που επιτρέπουν εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 80-88% – σε αυτή την περίπτωση παραγόμενης με χρήση φωτοβολταικών στοιχείων.

# Προοδευτική μετατροπή των οχημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης από βενζινοκίνητα σε κινούμενα με χρήση αερίου.

# Καταγραφή, θεσμική προστασία και ανάδειξη της ανθρωπογενούς και φυσικής κληρονομιάς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

4.2 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Είναι  ο παραγωγικός τομέας δραστηριοτήτων με αντικείμενο την απόκτηση ή απόσπαση αγαθών (πρώτων υλών) άμεσης ή έμμεσης κατανάλωσης, κατ’ ευθείαν από την φύση (γεωργία,πτηνοτροφία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, δασοκομία,  θήρα, εξόρυξη μεταλλευμάτων κλπ). Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής αποτελεί ως απασχόληση πηγή εισοδήματος για μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της περιοχής μας.

Η απόσπαση πραγματοποιείται είτε με τη συλλογή (συλλεκτικές επιχειρήσεις) , είτε με την εξόρυξη (εξορυκτικές επιχειρήσεις) από το έδαφος ή το υπέδαφος. Επομένως, στην πρώτη φάση της παραγωγικής διαδικασίας, τα προϊόντα (αγαθά) πρωτογενούς παραγωγής καταναλώνονται από τους ανθρώπους, όπως έχουν, χωρίς να υποστούν καμία επεξεργασία, ή μεταποίηση-μετασχηματισμό όπως π.χ. αυγάγάλαχόρταφρούταλαχανικάμέλι,καρποί, ψάρια, κ.λπ.

ΓΕΩΡΓΙΑ

#Αίτημα των αγροτών και προταιρεότητά μας είναι να προωθήσουμε τον αναδασμό των περιοχών που δεν έχουν.

 

#Μικροεπεμβάσεις σε περιοχές με ρέματα για την άρδευση των ξερικών χωραφιών.

#Ενημέρωση των αγροτών για νέες καλλιέργειες και για διάφορα προγράμματα από το οργανωμένο γραφείο του δήμου.

#Ενημέρωση και κατάρτηση των νέων αγροτών με ημερίδες και παρουσιάσεις σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Ορεστιάδος.

#Πραγματοποίηση αγροτικών προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιούνται με χρηματοδότηση του Δήμου , σε συνεργασία με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, θα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους καθηγητές και περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση.

#Αποκατάσταση και συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας.

#Μείωση των δημοτικών τελών σε νέους αγρότες και κτηνοτρόφους από ηλικία 18 έως 30

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

#Μικρά κτηνοτροφικά πάρκα σε περιοχές με αρκετά μεγάλο αριθμό σταυλισμένων ζώων με σύγχρονες εγκαταστάσεις σταυλισμού, εγκαταστάσεις νερού, ύδρευσης και πρόσβασης σε αυτούς.Με σκοπό την μείωση των εξόδων των κτηνοτρόφων.

#Ενημέρωση των κτηνοτρόφων για προγράμματα του ενδιαφέροντός τους από την δομή του δήμου (γραφείο ενημέρωσης προγραμμάτων πολιτών)

#Ενημέρωση και κατάρτιση των κτηνοτρόφων για θέματα ενδιαφέροντός τους και της μεταποίησης των προϊόντων τους.

#Στήριξη οικογενειακών  μονάδων  παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων σε συνδυασμό με τον αγροτοτουρισμό για να μπορέσει η κτηνοτροφική εκμετάλλευση να πάρει την οποιαδήποτε προστιθέμενη αξία.

Μελισσοκομία – πτηνοτροφία-θήρα

#Δημιουργία μελισσοκομικού πάρκου στο δάσος των Μεταξάδων και θεματικό εκπαιδευτικό πάρκο με το ίδιο θέμα με σκοπό την αύξηση της εκπαιδευτικής επισκεψιμότητας στην περιοχή των Μεταξάδων.

#Ενίσχυση των πτηνοτροφικών μονάδων .

#Ενημέρωση με ημερίδες για τον θησαυρό της περιοχής των Βρυσικών _ Μεταξάδων που είναι ο πανάκριβος μύκητας  η τρούφα γνωστή για την γαστρονομική και θρεπτική του αξία  και κάνουν αυτόν τον μύκητα ένα από τα πλέον περιζήτητα εδέσματα παγκοσμίως και τον τρόπο συλλογής της.

#Φεστιβάλ με εναλλακτικές δράσεις στην περιοχή των Βρυσικών συνδέοντας θρησκευτικό τουρισμό (παρεκκλήσιο των Αγίων Μυροφόρων),φυσιολατρικό τουρισμό (συλλογή μανιταριών και τρούφας)και αρχαιολογικό τουρισμό(ανάδειξη της αρχαιολογικής περιοχής Ζωντάνι και του νεολιθικού οικισμού).

#Φεστιβάλ κυνηγών στο δάσος της Τσίγγλας με την συμμετοχή του κυνηγητικού συλλόγου Διδυμοτείχου και Μεταξάδων με παράλληλες δράσεις.

4.3 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Η δευτερογενής παραγωγή αξιοποιεί την πρωτογενή παραγωγή, με την μεταποίηση των πρώτων υλών . Ανάλογα με τα μέσα και τον τρόπο που χρησιμοποιείται για την μεταποίηση των αγαθών, έχουμε τους κλάδους:

Xειροτεχνία

Bιοτεχνία

Βιομηχανία

Ο δευτερογενής τομέας περιλαμβάνει τις δραστηριότητες επεξεργασίας και μεταποίησης των προϊόντων.

#Ο δήμος οφείλει να παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις(δρόμους ,νερό κλπ) στον τομέα αυτό στο μέτρο που του αναλογεί διότι αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας της περιοχής και της μείωσης της ανεργίας.

#Βασική προϋπόθεση διασφάλισης και πιστοποίησης των προϊόντων είναι η απόκτηση της ονομασίας προέλευσης .Ενημέρωση των ενδιαφερόντων σε συνεργασία με τους αντίστοιχους εμπλεκόμενους φορείς(εμπορικό σύλλογο ,επιμελητήριο, πανεπιστήμιο)

4.4 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο Τριτογενής Τομέας συνίσταται κυρίως στο εμπόριο και στις υπηρεσίες. Είναι δηλαδή, ο τομέας που παρέχει υπηρεσίες και εξασφαλίζει το όλο σύστημα διακίνησης και ανταλλαγών των πρώτων υλών και των αγαθών.

#Σημαντική παρέμβαση στο εμπορικό κέντρο της πόλης (Βενιζέλου) αισθητική και λειτουργική.

#Συνεργασία του δήμου με τους αντίστοιχους φορείς του τριτογενούς τομέα (εμπορικός σύλλογος, σύλλογος βιοτεχνών ,επιμελητήριο κλπ) για ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα ,για ημερίδες ενημέρωσης , για εκπαίδευση επαγγελματιών σε τομείς ενδιαφέροντός τους .

# Σχεδιασμός” ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αστικών απορριμμάτων” έτσι ώστε μελλοντικά ο δήμος να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τεχνολογικά προηγμένες μεθόδους και να αξιοποιεί ενεργειακά τα “σκουπίδια”.

#Μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων με την χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

#Προβολή των επιχειρήσεων της πόλης μέσω του ηλεκτρονικού δικτύου του δήμου .

5. ΝΕΡΟ

Το Νερό είναι αναμφισβήτητα ο σημαντικότερος φυσικός πόρος του πλανήτη. Αυτό είναι κάτι τοις πάσι γνωστό. Εκείνο όμως που πολλοί ίσως δεν γνωρίζουν είναι ότι αποτελεί στην ουσία ανακυκλώσιμο πόρο και όχι ανανεώσιμο όπως πχ. είναι το ξύλο. Το ότι είναι ανακυκλώσιμο σημαίνει ότι στο κλειστό σύστημα πλανήτης γη- ατμόσφαιρα, η ποσότητα νερού και άρα και τα αποθέματά του παραμένουν ίδια αενάως.

Το Διδυμότειχο όμως διψάει……..ταλαιπωρείται……..υποβαθμίζεται..

Η πολιτική του νερού πρέπει να καταδικαστεί εκ των προτέρων.

Είναι αγαθό πρώτης ανάγκης .

Το master plan θα αναδείξει τις πραγματικές παθογένειες του προβλήματος .Προτείναμε από το 2014 οικονομοτεχνική μελέτη.

#Μεσοπρόθεσμη λύση δεξαμενή στην πρόκου ,η άλλη στον καλέ τοποθετήθηκε το προτείναμε το2014.

#’Αμεση αγορά ενός μηχανήματος που ανιχνεύει τις διαρροές του δικτύου και αποκατάσταση αυτών.

#Συντήρηση των αντλιοστασίων.

#Χαρτογράφηση του δικτύου της πόλης και των χωριών και άμεση αντικατάστασή του.

#Αντικατάσταση όλων των σωληνώσεων αμιάντου.

#Αξιοποίηση πόσιμων γεωτρήσεων κοντά στην πόλη του Διδυμοτείχου για ενίσχυση του δικτύου ύδρευσης.

#Εξοπλισμός της επιχείρησης με υλικοτεχνική υποδομή.

#Ένταξη της επιχείρησης σε ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής.

#Ρυθμίσεις των οφειλών προς την ΔΕΥΑΔ όπως ορίζει ο νόμος.

#Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών από την ηλεκτρονική σελίδα της ΔΕΥΑΔ για διακοπές, ποιότητα του νερού ,παράπονα και προτάσεις.

#Λειτουργία του βιολογικού

#Μακροπρόθεσμα σχεδιασμός κατασκευή και λειτουργία υδροταμιευτήρα στην περιοχή Ασπρονέρι Βρυσικά  για την ύδρευση και την άρδευση της περιοχής του Ερυθροποτάμου και της π

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*