Προκήρυξη θέσης εργασίας στην κινητή μονάδα παιδικής προστασίας της ΑΡΣΙΣ στην Ορεστιάδα

Προκήρυξη θέσης εργασίας στην κινητή μονάδα παιδικής προστασίας της ΑΡΣΙΣ στην Ορεστιάδα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας για τη στελέχωση κινητής μονάδας  παιδικής προστασίας στην περιοχή της Θράκης καιν συγκεκριμένα στην Ορεστιάδα.

Η θέση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites» τo οποίο χρηματοδοτείται από το ταμείο DG Home Asylum, Migration and Integration Fund – Emergency Assistance μέσω Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο admin_evros@arsis.gr  έως τις 25/04/2019 τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την στελέχωση κινητής μονάδας παιδικής προστασίας της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θράκης».

1.Βιογραφικό Σημείωμα

2.Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση  – θέση εργασίας ενδιαφέροντος

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι:

1.Φωτοαντίγραφο του των τίτλων σπουδών

2.Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

Προκηρυσσόμενες  θέσεις Εργασίας:

Διοικητικός Υπάλληλος (1)

Επιχειρησιακό κέντρο : Ορεστιάδα
Περιοχή: Θράκη, Ελλάδα Νομοί Παρέμβασης: Έβρος, Ροδόπη, Ξάνθη
Τύπος Σύμβασης: Ορισμένου χρόνου Εργασίας ή Έργου Διάρκεια Έργου: 01/02/2019 έως 31/12/2019
Η ΑΡΣΙΣ: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 σε εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Η ΑΡΣΙΣ δουλεύει κυρίως με νέους και νέες και κατά περίπτωση με μικρότερα παιδιά ή μεγαλύτερα πρόσωπα που βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβαση τους στα κοινωνικά αγαθά. Επιπλέον, η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων (αστέγων, μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο, απόρων, Ρομά κα) και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πλαίσιο έργου: Η ΑΡΣΙΣ σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) υλοποιεί από τον Φεβρουάριο του 2019 μια Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στην περιοχή της Θράκης. Σκοπός της μονάδας αυτής είναι η υποστήριξη και προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων και ανηλίκων διαχωρισμένων από τους γονείς τους από τον νεοαφιχθέντα προσφυγικό πληθυσμό στην περιοχή του Έβρου. Η ομάδα αυτή εστιάζει την παρέμβασής της στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Φυλάκιο Έβρου και επισκέπτεται τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης καθώς και τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης για τον εντοπισμό και υποστήριξη του προαναφερθέντα πληθυσμού.

Περιγραφή  θέσεων εργασίας
Θέση Εργασίας : Διοικητικός υπάλληλος

Αριθμός Θέσεων : 1

Σκοπός θέσης εργασίας: Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του επιχειρησιακού κέντρου της ΑΡΣΙΣ στην Ορεστιάδα Έβρου και η διασύνδεση του εν λόγω γραφείου με το υποκατάστημα της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή θέσης Εργασίας:

Κύριες Αρμοδιότητες:

•    Γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου της ΑΡΣΙΣ στην Ορεστιάδα.

•    Ενεργεί ως σημείο επαφής για όλους τους υπαλλήλους  του έργου, παρέχοντας διοικητική υποστήριξη .

•    Διατηρεί και ενημερώνει τη βάση δεδομένων, τη λίστα επαφών και στατιστικών στοιχείων του έργου

•    Οργανώνει σύστημα αρχειοθέτησης των εγγράφων που αφορούν στο έργο

•    Βοηθά στην προετοιμασία των αναφορών του προγράμματος  προς το χρηματοδότη όπως αυτό κρίνεται αναγκαίο από την διαχειριστική ομάδα του προγράμματος .

•    Απαντά σε καθημερινές ερωτήσεις που τίθενται από το προσωπικό ή τρίτους

•    Διαχειρίζεται την τηλεφωνική  γραμμή  επικοινωνίας

•    Οργανώνει και διατηρεί ημερολόγιο των συναντήσεων τόσο των εργαζομένων όσο και των εξυπηρετούμενων

•    Διανέμει, οργανώνει και αποθηκεύει την αλληλογραφία

•    Τηρεί το πρωτόκολλο

•    Προγραμματίζει και οργανώνει εσωτερικές και εξωτερικές δράσεις όποτε αυτό ζητηθεί από τον Συντονιστή Πεδίου του έργου

•    Διαχειρίζεται τα αναλώσιμα γραφείου

•    Καταγράφει της ανάγκες της δομής και ενημερώνει το τμήμα προμηθειών του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη.  Βοηθά στις διαδικασίες προμηθειών όποτε αυτό  κρίνεται αναγκαίο   από τον Συντονιστή Πεδίου του έργου

• Συμμετέχει σε συναντήσεις που πραγματοποιούνται και είναι αντίστοιχες της ειδικότητας, σε συνεννόηση με τον Συντονιστή Πεδίου και το Συντονιστή του Προγράμματος

Απαραίτητα προσόντα και εμπειρία:

·         Εντοπιότητα

·         Πτυχίο ΑΕΙ, κατά προτίμηση στις Διοικητικές, Οικονομικές ή Κοινωνικές Επιστήμες

·         Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε διοικητικές εργασίες

·         Γνώση οργάνωσης αρχείου και αλληλογραφίας

·         Ικανότητα σύνταξης επιστολών και συγγραφής εγγράφων

·         Οργανωτικές δεξιότητες και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων

·         Επικοινωνιακές  δεξιότητες

·         Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας και ανάληψης πρωτοβουλιών

·         Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

·         Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας στη γραπτή και τη λεκτική επικοινωνία.

Επιθυμητά Προσόντα:

·     Εργασία ή εμπειρία με μετανάστες στην Ελλάδα ή σε άλλα περιβάλλοντα μετανάστευσης.

·     Εθελοντισμός.

·     Άδεια Οδήγησης.

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*