Τα προβλήματα τους έθεσαν οι αστυνομικοί Ορεστιάδας στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ

Τα προβλήματα τους έθεσαν οι αστυνομικοί Ορεστιάδας στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ

Συνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Αριστείδη είχε στην Κομοτηνή χθες 06-05-2019 στην έδρα της Γενικής Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αντιπροσωπεία της Ένωσης Αστυνο,μικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστρατήγου κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ανδρέα, του μέλους της εκτελεστικής γραμματείας της Π.Ο.ΑΣ.Υ κα. ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα και του Προέδρου της επιτροπής διοικητικών θεμάτων της Π.Ο.ΑΣ.Υ κ. ΚΑΤΡΑΝΙΔΗ Ευσταθίου.

Στη συνάντηση η οποία διήρκησε μισή ώρα  περίπου συζητήθηκε το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν την Δ.Α Ορεστιάδας κυριότερα από τα οποία ήταν:

α) Η ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών που παρατηρείται  το τελευταίο χρονικό διάστημα και οι νέες μέθοδοι διακίνησης που εφευρίσκουν τα κυκλώματα διακίνησης, ενώ ζητήθηκε η αύξηση του αριθμού των αποσπασμένων Αστυνομικών τόσο με δαπάνες όσο και χωρίς δαπάνες για το δημόσιο ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Στο σημείο αυτό κατατέθηκε από τον κ. Αρχηγό πρόταση για επεξεργασία υπό μορφή διαβούλευσης αναφορικά με την δημιουργία-ίδρυση Διεύθυνσης Συνοριακής Φύλαξης Έβρου, πρόταση η οποία παρά τις πρώτες θετικές εντυπώσεις που προκάλεσε, αφού επεξεργαστεί-αξιολογηθεί από την πλευρά μας θα κατατεθεί σχετικό υπόμνημα

β) Η εφαρμογή του σχεδίου εμφανούς αστυνόμευσης με την κωδική ονομασία ΠΕΡΣΕΑΣ και τα προβλήματα που αυτός  δημιουργεί, ενώ ζητήθηκε από την Ένωσή μας η άμεση ενίσχυση των τριών Αστυνομικών Τμημάτων της Δ.Α Ορεστιάδας με νέα οχήματα  καθώς το ένα και μοναδικό περιπολικό όχημα που διαθέτουν το καθένα από αυτά, είναι αδύνατο να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας

γ) Ζητήθηκε η  αύξηση των οργανικών θέσεων, οι οποίες αφαιρέθηκαν στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης και η κάλυψη των πολλών κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν στην Δ.Α Ορεστιάδας με τις τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις

δ) Επίσης ζητήθηκε η ρύθμιση του κανονισμού λειτουργείας του Κ.Υ.Τ Ορεστιάδας και η αλλαγή της νομοθεσίας αναφορικά με τη διαχείριση και  φύλαξη των εγκαταστάσεων και να ανατεθεί η φύλαξή του σε εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ώστε να εκλείψουν τα φαινόμενα όπου συνάδελφοί μας πηγαίνουν κατηγορούμενοι εξαιτίας του ασαφούς νομικού πλαισίου που διέπει την συγκεκριμένη υπηρεσία.

ε)  Έγινε αναφορά  για το κοινό κέντρο επαφής στο Καπετάν Αντρέεβο Βουλγαρίας, όπου μετά από τρία χρόνια λειτουργίας οι συνάδελφοι δεν έχουν λάβει τα χρήματα που τους οφείλονται ενώ ζητήθηκε από την Ένωσή μας να δοθεί μια μόνιμη λύση με την ένταξη της συγκεκριμένης υπηρεσίας στη Δ.Δ.Α.Σ ώστε να εφαρμοστούν όλες οι διατάξεις που προβλέπονται για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εξωτερικό.

στ) Επίσης ειδική αναφορά έγινε για το μείζων θέμα που έχει ανακύψει με την αναδρομική αφαίρεση μορίων λόγω απόστασης σε συναδέλφους που ο τόπος συμφερόντων τους ήταν πέραν των 600χλμ, ενώ με τις νέες χιλιομετρικές αποστάσεις που προκύπτουν από το Υπουργείο Υποδομών η απόσταση αυτή μειώθηκε κάτω από 600χλμ από το 2018, με αποτέλεσμα την αναδρομική αφαίρεση των μορίων στο σύνολο των ετών υπηρεσίας.

Στον κ. Αρχηγό δόθηκε σχετικό υπόμνημα με την πλήρη ανάλυση των προβλημάτων της Δ.Α Ορεστιάδας ενώ προτάθηκαν και σχετικές λύσεις για τα εκτεθέντα προβλήματα.

Ο κ. Αρχηγός έδειξε κατανόηση στα προβλήματα που κατατέθηκαν από την Ένωσή μας και δεσμεύτηκε ότι μετά την μελέτη των προτάσεων μας , θα αξιολογήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν  για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας.

Η Ένωσή μας ευχαριστεί τον κ. Αρχηγό για την εποικοδομητική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε και αναμένει σύντομα θετικές εξελίξεις στα ζητήματα που κατατέθηκαν.