ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης: Προσφυγή εταιρείας εναντίον της, αφού έδωσε χαμηλότερη προσφορά 40.000 ευρώ αλλά απορρίφθηκε!!!

ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης: Προσφυγή εταιρείας εναντίον της, αφού έδωσε χαμηλότερη προσφορά 40.000 ευρώ αλλά απορρίφθηκε!!!

Την στιγμή που ο απερχόμενος δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης… κουνάει το δάχτυλο στο νέο δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη που εξέλεγε ο λαός και προαναγγέλει συνεχή έλεγχο των οικονομικών, συμβαίνουν… πράγματα και θάματα.

Μετά το θέμα με τις αποστολές ειδοποιητηρίων στους πολίτες από υπηρεσίες του δήμου Αλεξανδρούπολης, για πληρωμές κλήσεων οι οποίες όμως έχουν ήδη εξοφληθεί, έχουμε μια περίπτωση που αφορά την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Αλεξανδρούπολης, η οποία σίγουρα προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά. Πρόκειται για την προσφυγή εταιρείας στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 2019», για το οποίο έγινε ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός προϋπολογισθείσας δαπάνης  120.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το κριτήριο κατακύρωσης ήταν όπως αναφέρεται στον διαγωνισμό, η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά.

Η εταιρεία  «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αν και όπως αναφέρει στην προσφυγή της,οι τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν  πλήρη και σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού όπως ενημερώθηκε και η οικονομική της προσφορά ήταν 75.100,00€ έναντι της προσφοράς της «ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΓΚΙΟΡΚΙ» του ποσού των 115.200,00€ χωρίς ΦΠΑ, τελικά προτιμήθηκε η δεύτερη προσφορά που είναι 40.000 ευρώ μεγαλύτερη.

Ως δικαιολογία για την συγκεκριμένη εξέλιξη, η ΔΕΥΑΑ επικαλείται σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 142/22-5-2019 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ, ότι κατά την αξιολόγησή της η τεχνική προσφορά εξετάσθηκε και δεν κρίθηκε αποδεκτή. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με την ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ, όπου αναφέρεται ότι εξετάσθηκε και βρέθηκε ορθή και προσήκουσα σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προδιαγραφών.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ κατά ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης 

Τί συμβαίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση και λήφθηκε αυτή η απόφαση, λίγο πριν τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαίου; Αν όσα ισχυρίζεται η προσφγεύγουσα εταιρεία ισχύουν, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ Γιώργος Ουζουνίδης θα πρέπει να εξηγήσει γιατί προτιμήθηκε η άλλη εταιρεία, αν και η οικονομική της προσφορά ήταν 40.000 ευρώ ακριβότερη από αυτή της προσφεύγουσας. Άλλωστε όπως αναφέρεται στον σχετικό διαγωνισμό, βασικό κριτήριο της απόφασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά.

Πως γίνεται λοιπόν η μια εταιρεία να δίνει 75.100,00€  και η άλλη 115.200,00€  και να κερδίζει τον διαγωνισμό η δεύτερη εταιρεία, όταν όπως αναφέρεται στην προσφυγή, από την στιγμή που προχώρησε η διαδικασία και κρίθηκε ορθή και σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, θα έπρεπε να κριθούν οι οικονομικές προσφορές. Επίσης τονίζεται στην προσφυγή πως η ΔΕΥΑΑ αποσφράγισε και αξιολόγησε την οικονομική προσφορά της Ελένης Πετρίδου Γκιόργκι, παρότι η τεχνική της προσφορά ήταν ανεπαρκής.

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*