Ορεστιάδα: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο για νέα διοίκηση στην ΔΕΥΑΟ και Επιτροπές Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ορεστιάδα: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο για νέα διοίκηση στην ΔΕΥΑΟ και Επιτροπές Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τη νέα διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης, αλλά και τα διοικητικά συμβούλια των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα ορίσει το δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας κατά την  Τακτική του Συνεδρίαση  Τρίτη και ώρα 20:00.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δήμαρχος Βασίλης Μαυρίδης θα κρατήσει για τον ίδιο την θέση του προέδρου της ΔΕΥΑΟ, επειδή αναμένεται να υλοποιηθούν σημαντικά έργα στη Νέα Βύσσα και άλλες περιοχές του δήμου και θέλει ο ίδιος να ελέγχει και να επιβλέπει προσωπικά την εξέλιξη τους. Κάτι που σημαίνει ότι θα αποτελέσει παρελθόν ο μέχρι τώρα Πρόεδρος Δημήτρης Τσελεμπής, ο οποίος αν δεν ανανεωθεί η θητεία του προφανώς δεν θεωρείται πετυχημένος στο συγκεκριμένο πόστο και γι’ αυτό αντικαθίσταται. Ενδιαφέρον έχει ποιος θα αναλάβει Αντιπρόεδρος, μια και θα… τρέχει καθημερινά τα θέματα, ενώ θα είναι και αμειβόμενος από την στιγμή που την θέση του Προέδρου θα καταλάβει ο κ.Μαυρίδης. Αυτό να τονίσουμε ισχύει σε όλες τις ΔΕΥΑ της χώρας.

Τα θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ορεστιάδας, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών
Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μαυρίδης Βασίλειος
2. Εκλογή δύο Δημοτικών Συμβούλων και αναπληρωματικών αυτών της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή για θέματα που επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007, ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ευάγγελος Μαρασλής
3. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ο.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μαυρίδης Βασίλειος
4. Έγκριση διάθεσης ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού των ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΣΑΤΑ), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Ν.3831/2009)
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας
5. Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (Γ΄ δόση 2019).
Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης
6. Έγκριση τροποποίησης της παρ.3 της υπ΄αριθμ. 93/2011 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας μετά την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 8440/2011 Υπουργικής Απόφασης περί καθορισμού λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών (ΦΕΚ 3537/20-9-2019 ΤΕΥΧΟΣ Β΄)».
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης


7. Συγκρότηση διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
8. Συγκρότηση διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
9. Έγκριση παραχώρησης για χρήση του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ορεστιάδας «Νίκος Σαμαράς» σε αθλητικά σωματεία για τις προπονήσεις των τμημάτων τους περιόδου 2019-2020.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
10. Έγκριση παραχώρησης για χρήση του Νέου Κλειστού Γυμναστήριου Ορεστιάδας «Νίκος Σαμαράς» από τον Αθλητικό Όμιλο Ορεστιάδας για την πραγματοποίηση του Προγράμματος αγώνων Βόλεϊ αγωνιστικής περιόδου 2019-2020, όλων των τμημάτων του συλλόγου.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
11. Έγκριση παραχώρησης για χρήση του Κλειστού Γυμναστηρίου Ν. Βύσσας από τον Αθλητικό Σύλλογο «ΑΘΛΟΣ» Ορεστιάδας και τον Αθλητικό Όμιλο Ορεστιάδας (Α.Ο.Ο.) για τις προπονήσεις των τμημάτων τους περιόδου 2019-2020.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
12. Ορισμός δικαιούχων, προσδιορισμός και καταβολή αποζημίωσης στους Δημοτικούς Συμβούλους για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δημοτικών συμβουλίων»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας13. Έγκριση μετονομασίας του 1ου ΕΠΑΛ Ορεστιάδας σε 1ο ΕΠΑΛ Ορεστιάδας – Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή
Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης
14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στην Επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.2734/1999.Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας
15. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης Κλειστού Γυμναστηρίου Ορεστιάδας ¨ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ¨ για την πραγματοποίηση παράστασης από τα Κρατικά Μπαλέτα της Μόσχας ¨RUSSIAN STATE BALLET ¨με το έργο ¨ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ¨ του Π.Ι. ΤΣΑΙΚΟΦΣΚΙ.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας