Απονομή πτυχίων από τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Έβρου

Σας ενηµερώνουµε ότι την Κυριακή 20 Οκτωβρίου και ώρα 11.00, στην αίθουσα της ΔΗΚΕΠΑΟ (Πολιτιστικό Πολύκεντρο), ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών N. Έβρου θα πραγµατοποιήσει την απονοµή των πτυχίων LAAS και NOCN στους επιτυχόντες µαθητές των Κέντρων Ξένων Γλωσσών που είναι µέλη του Συλλόγου µας.

Θα προηγηθεί οµιλία της καθηγήτριας Αγγλικής Γλώσσας Κας Δέσποινας Τσακιροπούλου – Κασαµπαλή µε τίτλο “Σωµατική, πνευµατική δραστηριότητα και εκµάθηση ξένων γλωσσών στη σύγχρονη κοινωνία.” Με το πέρας
της απονοµής, θα πραγµατοποιηθεί κλήρωση πλούσιων δώρων από εκδοτικούς οίκους για τους παρευρισκόµενους µαθητές των Κέντρων Ξένων Γλωσσών που είναι µέλη του Συλλόγου µας.