Ορεστιάδα: Εκλέγει διοικήσεις σε ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Ο, Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο και εκπροσώπους στην ΠΕΔ το δημοτικό συμβούλιο

Ορεστιάδα: Εκλέγει διοικήσεις σε ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Ο, Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο και εκπροσώπους στην ΠΕΔ το δημοτικό συμβούλιο

Στην εκλογή διοικήσεων στα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα του δήμου Ορεστιάδας, όπως για παράδειγμα σε  ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Ο, Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο, Διαδημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης & Ανάδειξης του Ποταμού Άρδα» και εκπροσώπους στην ΠΕΔ, θα προχωρήσει το δημοτικό συμβούλιο την ερχόμενη Τετάρτη.

Οι  μέχρι τώρα πληροφορίες θέλουν τον Χρήστο Ορμανλίδη υποψήφιο για την ΔΗΚΕΠΑΟ η οποία χρηματοδοτεί και όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις με κορυφαία αυτή της Συνάντησης Νέων Άρδα όπου κάθε χρόνο ξοδεύονται δεκάδες χιλιάδες ευρώ για “αρπαχτές” Αθηναίων καλλιτεχνών, ενώ για το Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο υποψήφιος είναι ο Δημήτρης Βαρσαμακίδης. Ακούγεται και το όνομα του Γιάννη Περιστεράκη, αλλά ο πρώτος φαίνεται να έχει το προβάδισμα.

Όπως αναφέρει η πρόσκληση που υπογράφει ο Αντιπρόεδρος Γιώργος Καλφόπουλος:

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 23.10.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Π.Ε.Δ. Α.Μ.-Θ.) για τη Δημοτική Περίοδο 2019-2023. 

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Εκλογή του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2019.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Ο

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο..

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης & Ανάδειξης του Ποταμού Άρδα».

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ορεστιάδας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε..

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης Αμπελακίων – Ποιμενικού.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος για το ΚΕΘΕΑ.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Ανάθεση υπηρεσίας: «Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας για τα έτη 2020-2021».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας Γεώργιος Καραγιάννης

Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας (Δ.Ε.Υ.Α.Ο.) για τη χρηματοδότηση του έργου: «Αξιοποίηση Ιλύος Βιολογικού Καθαρισμού για Γεωργικούς Σκοπούς στο Δήμο Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 34/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την κατασκευή διάβασης πεζών στην συμβολή των οδών Βασ. Κων/νου & Κυρίλλου (Νέα Ελβετία). 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Πληροφορίες παρέχονται από Δευτέρα 21.10.2019 έως Τετάρτη 23.10.2019 και ώρες 08:00-15:00, από το γραφείο 13 του Δήμου Ορεστιάδας (Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων) Αρμόδιοι: Χαρίλαος Παλλίδης και Σουλτάνα Χριστοδουλή, Διεύθυνση Βασ. Κων/νου 9-11, Τηλέφωνο 2552350335-336

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ορεστιάδας.