Έβρος: Μικρή αύξηση πυρκαγιών φέτος, αλλά μεγάλη αποτελεσματικότητα απ’ την Πυροσβεστική στις κατασβέσεις τους

Έβρος: Μικρή αύξηση πυρκαγιών φέτος, αλλά μεγάλη αποτελεσματικότητα απ’ την Πυροσβεστική στις κατασβέσεις τους

Η φετινή Αντιπυρική Περίοδος στον Νομό Έβρου ήταν όπως πάντα  ιδιαίτερα απαιτητική, υπήρξε μικρή αύξηση των πυρκαγιών (215 φέτος έναντι 205 πέρυσι) αλλά εξίσου επιτυχημένη όσον αφορά τις κατασβέσεις, με τις προηγούμενες χρονιές.

Η φετινή αντιπυρική περίοδος, έφτασε στο τέλος της και η Πυρ/κή Υπηρεσία Αλεξ/πολης, (που εκπροσωπεί και τις υπόλοιπες Πυρ/κές Υπηρεσίες του Νομού Έβρου ως Διοίκηση Νομού) θεωρεί υποχρέωσή της να ευχαριστήσει δημόσια, κατ΄αρχήν όλους τους Πυροσβέστες και πυροσβέστριες τους ΠΠΥ και τους εποχικούς Δασοπυροσβέστες των Υπηρεσιών του Νομού Έβρου, τους Εθελοντές πυροσβέστες και πυροσβέστριες των Π.Υ και του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Φερών, τους πολίτες και αγρότες του Νομού για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών μας καθ΄όλη της διάρκεια της περιόδου και την αποφυγή απερίσκεπτων ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιές.

Τους υπόλοιπους φορείς – αρχές και υπηρεσίες που συνεργάστηκαν μαζί μας(Τμήματα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και των Δήμων- τα Δασαρχεία του Νομού την ΕΛΑΣ και τις Ε.Δ), καθώς επίσης και τους εθελοντικούς συλλόγους ,κυρίως στην πρόληψη αλλά και στην καταστολή όπου αυτό απαιτήθηκε κατάσβεσης πυρκαγιών καθώς και όλα τα ΜΜΕ του Νομού μας (Ηλεκτρονικά-έντυπα-τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά) για την μέγιστη συμβολή τους στην καμπάνια για την πρόληψη κατά των πυρκαγιών με την αναμετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων αλλά και για την προβολή του έργου μας.

Η φετινή αντιπυρική περίοδος, ήταν μια απαιτητική περίοδος κατά την οποία το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων του Νομού, ήταν συνεχώς σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων που σχεδόν πάντα πνέουν τους θερινούς μήνες και ιδιαίτερα για φέτος τους μήνες (Αύγουστο & Σεπτέμβριο) στον Νομό Έβρου, γι΄αυτό και τον καθιστούν έναν από τους πλέον επικίνδυνους νομούς  στην χώρα για εκδήλωση πυρκαγιών. Κατά την διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου εκδηλώθηκε μεγάλος αριθμός δασικών πυρκαγιών κυρίως στην Νότια Χώρα, λόγω παρατεταμένης ανομβρίας, που επικράτησε εκεί ,κάτι που αύξησε τον βαθμό ετοιμότητας & των Υπηρεσιών του Νομού μας.

Χαρακτηριστικό της φετινής αντιπυρικής περιόδου ήταν η σχετικά μικρότερη περίοδος των μελτεμιών και η έντασή αυτών, τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο και η μεγάλη αύξηση, τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο που σε συνδυασμό με την έλλειψη βροχοπτώσεων τους μήνες αυτούς, αύξησαν κατακόρυφα την επικινδυνότητα. (Συνολικά κατά την διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου οι ημέρες υψηλής επικινδυνότητας στον Νομό Έβρου και την Σαμοθράκη, με βάση τον δείκτη ήταν ( 25 ημέρες με δείκτη 3 & 8 ημέρες δείκτης 4 ενώ πέρυσι ήταν 31 ημέρες με δείκτη 3 και 4 ημέρες με δείκτη 4).
Παρατηρούμε ότι και φέτος όπως και πέρυσι η υψηλή επικινδυνότητα στο Νομό και κυρίως στον Νότιο Έβρο και την Ν. Σαμοθράκη ξεκινά τον μήνα Αύγουστο και συνεχίζεται τον Σεπτέμβριο λόγω των ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) που έλαβαν χώρα τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.

Συγκριτικά παρατηρούμε ότι φέτος όπως και  πέρυσι είχαμε μεγαλύτερη επικινδυνότητα τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο (8 ημέρες με δείκτη 4) ενώ τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο οι συνθήκες ήταν ιδανικές (Συχνές βροχοπτώσεις ανυπαρξία παρατεταμένων μελτεμιών και όχι πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή).

Παρά τις ευνοϊκότερες καιρικές και κλιματολογικές συνθήκες, είχαμε εκδήλωση μεγάλου αριθμού πυρκαγιών, καθημερινά και καθ΄όλη την διάρκεια της περιόδου (οι αγροτικές και δασικές πυρκαγιές ξεκίνησαν στον Νομό στις αρχές Ιουλίου και περιορίσθηκαν στα μέσα Σεπτεμβρίου).Οι Υπηρεσίες μας ανταπεξήλθαν αποτελεσματικά και κατάφεραν να τις περιορίσουν γρήγορα σε πρώτο χρόνο στο σύνολό τους, χάρη στην αυξημένη ετοιμότητα και επαγγελματισμό που επέδειξε το προσωπικό τους. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι να έχουμε αναλογικά με τον αριθμό των πυρκαγιών μικρό αριθμό καιομένων εκτάσεων.

Αναλυτικά σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

ΣΥΝΟΛΙΚΑ στον Νομό Έβρου και την Ν.Σαμοθράκη εκδηλώθηκαν φέτος κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (από 1/5/2019 έως 31/10/2019), διακόσιες δέκα πέντε πυρκαγιές (215 έναντι 205 πέρυσι) και κάηκαν συνολικά δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα εννέα (2.579 έναντι 1.303 πέρυσι) στρέμματα μικτής έκτασης. Από τις καιόμενες αυτές εκτάσεις μόνο τα τριακόσια σαράντα οκτώ(348)στρέμματα αφορούσαν δάση και δασικές εκτάσεις η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ανήκουν στην περιοχή ευθύνης της Π.Υ Αλεξανδρούπολης στην οποία είχαμε και τον μεγαλύτερο αριθμό εκδηλωθεισών δασικών πυρκαγιών(οι 2 μεγαλύτερες εκδηλώθηκαν στην δασική περιοχή Καβησού-Φερών 110 & 60 στρέμματα αντίστοιχα). Δηλαδή είχαμε φέτος τον ίδιο περίπου αριθμό πυρκαγιών με πέρυσι με μια αύξηση των καιγομένων εκτάσεων που οφείλεται στο γεγονός ότι εκδηλώθηκαν 4πυρκαγιές (Καβησός,Φέρες,Σαμοθράκη,Δέλτα Έβρου) σε ημέρες με πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας(4) με ότι αυτό συνεπάγεται για την ταχύτητα εξάπλωσής τους(Από τις τέσσερις αυτές πυρκαγιές οι οποίες στην πλειοψηφία τους οφείλονται σε εμπρησμούς από πρόθεση, κάηκαν συνολικά 1.400 στρέμματα δασικής και χορτολιβαδικής έκτασης από το σύνολο των 2.579 στρεμμάτων της φετινής αντιπυρικής περιόδου).

Ο μεγαλύτερος αριθμός πυρκαγιών εκδηλώθηκε στην περιοχή ευθύνης της Π.Υ Ορεστιάδας(104) και ο μεγαλύτερος αριθμός καιομένων στρεμμάτων στην περιοχή ευθύνης της Π.Υ Αλεξανδρούπολης(1.935) λόγω των προαναφερομένων λόγων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Α) Στην περιοχή ευθύνης της Π.Υ Αλεξανδρούπολης και του Πυρ/κού Κλιμακίου Σαμοθράκης εκδηλώθηκαν συνολικά (72) Αγροτικές και δασικές πυρκαγιές και κάηκαν (1935) στρέμματα εκ των οποίων τα (1.400) στις πυρκαγιές που προαναφέρθησαν.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι φέτος είχαμε περίπου τον ίδιο αριθμό πυρκαγιών, σε σχέση με πέρυσι (72 έναντι 69), αλλά είχαμε αύξηση των καιόμενων εκτάσεων (1935 έναντι 578 στρεμμάτων πέρυσι).Αυτό όμως είναι κυρίως συμπτωματικό λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς(εκδηλώθηκε νυκτερινές ώρες) της Ν.Σαμοθράκης(660 στρ χορτολιβαδική) και του Δέλτα Έβρου (500 χορτολιβαδική και καλάμια) στην οποία δεν υπήρχε άμεση πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων & έγινε επιχείρηση με πλωτά μέσα και φορητές αντλίες. Επίσης τις ημέρες εκδήλωσης των πυρκαγιών αυτών ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν πολύ υψηλός(4).

Στην περιοχή ευθύνης της Π.Υ Αλεξανδρούπολης εκδηλώθηκαν και οι σημαντικότερες πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις(Καβησός-Κόμαρος),οι οποίες οφείλονταν σε εμπρησμούς αλλά αντιμετωπίσθηκαν άμεσα παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω αντίξοων κλιματολογικών συνθηκών (δείκτης 4)

Β)Στην περιοχή ευθύνης της Π.Υ Διδυμοτείχου και του Π/Κ Σουφλίου εκδηλώθηκαν συνολικά τριάντα εννέα(39) κυρίως αγροτικές πυρκαγιές και κάηκαν (66)στρέμματα.

 Aπό τα παραπάνω προκύπτει ότι φέτος είχαμε μεγάλη μείωση συνολικά των πυρκαγιών(39 έναντι 71 πέρυσι) καθώς και μεγάλη μείωση των καιόμενων στρεμμάτων (66 έναντι 294 πέρυσι) .

Γ) Στην περιοχή ευθύνης της Π.Υ Ορεστιάδας και του Π/Κ Δικαίων εκδηλώθηκαν συνολικά εκατόν τέσσερις (104) κυρίως αγροτικές πυρκαγιές και κάηκαν (578) στρέμματα.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι φέτος είχαμε αύξηση του αριθμού πυρκαγιών(104 έναντι 65 πέρυσι) με αντίστοιχη αύξηση των καιόμενων στρεμμάτων( 578 έναντι 430 πέρυσι) .

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι φέτος συνολικά είχαμε περίπου τον ίδιο αριθμό πυρκαγιών συνολικά στον Ν.’Εβρου αλλά και στην περιοχή ευθύνης της Π.Υ Αλεξανδρούπολης, μείωση των πυρκαγιών στον τομέα ευθύνης της Π.Υ Διδυμοτείχου και αύξηση στον τομέα ευθύνης της Π.Υ Ορεστιάδας.

Χαρακτηριστικό της φετινής αντιπυρικής περιόδου είναι οι σχετικά ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τους μήνες Ιούνιο & Ιούλιο(βροχοπτώσεις-υψηλή υγρασία κ.λ.π) που σε συνδυασμό με την σύνεση & συμμόρφωση των αγροτών του Νομού προς τις οδηγίες μας, βοήθησαν ώστε έως το μέσο της αντιπυρικής περίοδου να έχουμε εκδήλωση μικρού αριθμού πυρκαγιών χαμηλής επικινδυνότητας. Τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο οι συνθήκες άλλαξαν λόγω υψηλών θερμοκρασιών έλλειψη βροχοπτώσεων μείωση σχετικής υγρασίας και ραγδαία και παρατεταμένη αύξηση των ανέμων(μελτέμια) με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των ημερών με πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας(4) σε σχέση με πέρυσι (8 έναντι 4) ενώ επίσης καταγράφηκαν δεκαεννιά ημέρες(19) με υψηλό δείκτη (3) με αποτέλεσμα ο Νομός Έβρου να έχει τις περισσότερες ημέρες υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου σε ολόκληρη την Β.Ελλάδα ξεπερνώντας κατά πολύ την Ν.Θάσο και τον Ν.Χαλκιδικής.

Οι επικινδυνότερες δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην περιοχή ευθύνης της Π.Υ Αλεξανδρούπολης (Καβησός-Κόμαρος).Όλες αντιμετωπίσθηκαν στο αρχικό τους στάδιο (οριοθετήθηκαν εντός της ημέρας εκδήλωσής τους).

 ΑΙΤΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ:Oι αιτίες των πυρκαγιών ποικίλουν. Η περισσότερες πυρκαγιές την φετινή περίοδο οφείλονται  σε εμπρησμό από πρόθεση με κυριότερες αυτές στην Δασική περιοχή της Καβησού των Φερών και του Κομάρου).Μεγάλος βέβαια είναι και ο αριθμός των πυρκαγιών από αμέλεια. Επίσης μειώθηκε ο αριθμός πυρκαγιών που οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα(κεραυνοί) σε σχέση με πέρυσι .

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Η επιτυχής αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών της φετινής αντιπυρικής περιόδου αλλά και των προηγουμένων ετών, δεν είναι ασφαλώς τυχαία και οφείλεται κατά κύριο λόγο στον επαγγελματισμό και στην αυξημένη ετοιμότητα που επέδειξαν τα στελέχη των υπηρεσιών του Νομού και του Π/Κ Σαμοθράκης αλλά και στην αξιοπιστία των Οχημάτων και μηχανημάτων που διαθέτουμε , στην άριστη και άμεση συνεργασία που είχαμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες όπως το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, τα αντίστοιχα τμήματα των Δήμων, την Δασική Υπηρεσία, τις ένοπλες δυνάμεις, την ΕΛΑΣ,

τους Εθελοντές οι οποίοι συνέβαλαν και αυτοί ιδιαίτερα στον τομέα της πρόληψης και τα τοπικά Μ.Μ.Ε για την αναμετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων για την πρόληψη των πυρκαγιών και τέλος στην σωστή συμπεριφορά των πολιτών και των αγροτών του νομού μας ,οι οποίοι γνωρίζοντας τους κινδύνους, απέφυγαν να προβούν σε ενέργειες απερίσκεπτες όπως το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιονδήποτε λόγο, όπως κάνουν με συνέπεια τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας πιστά τις συμβουλές μας και γι’ αυτό τους «ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ » θερμά.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Παρά το γεγονός ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος έφτασε αισίως στο τέλος της, θεωρούμε καθήκον , να πούμε στους πολίτες και αγρότες του Ν.Έβρου, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικoi στην συνέχεια, λόγω της ανομβρίας που επικρατεί και να μην ανάβουν για οποιονδήποτε λόγο φωτιά πλησίον δασικών εκτάσεων και σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων από αυτές όπως προβλέπεται από το άρθρο 2 της υπ΄αριθ. 9/2000  Πυροσβεστικής Διάταξης.

Επίσης συνιστούμε να μην ανάβουν φωτιά στην ύπαιθρο για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, χόρτων, κλαδιών κ.λ.π όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες(ισχυροί άνεμοι) και  να  λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας (Ζώνες ικανού πλάτους με άρωση της καιόμενης έκτασης περιμετρικά, ύπαρξη γεωργικών ελκυστήρων, ύπαρξη νερού καθώς και προσωπική παρουσία μέχρι το τέλος της καύσης ), προκειμένου να μην έχουμε εκδήλωση πυρκαγιών, τους επόμενους μήνες

                            Αλεξανδρούπολη 04 Νοεμβρίου 2019

                                                  Ο Διοικητής

                                         Κων/νος Β.Κούκουρας

                                                   Πύραρχος

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*