Πρόστιμα 23.000 ευρώ στον δήμο Αλεξανδρούπολης για υποβάθμιση και ενδεχόμενη ρύπανση περιβάλλοντος επί δημαρχίας Λαμπάκη

Πρόστιμα 23.000 ευρώ στον δήμο Αλεξανδρούπολης για υποβάθμιση και ενδεχόμενη ρύπανση περιβάλλοντος επί δημαρχίας Λαμπάκη

Χρηματικά πρόστιμα συνολικά 23.000 ευρώ επιβλήθηκαν στον δήμο Αλεξανδρούπολης από την Αντιπεριφέρεια Έβρου, για υποβάθμιση και ενδεχόμενη ρύπανση περιβάλλοντος που διαπιστώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες επί της τέως δημοτικής αρχής του Βαγγέλη Λαμπάκη.

Συγκεκριμένα, με 3 αποφάσεις που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς στις 29 Νοεμβρίου, επιβάλλονται τα πρόστιμα αυτά για τι;ς εξής παραβάσεις:

  1. Το μεγαλύτερο ποσό των 20.000 ευρώ αφορά επιβολή προστίμου στον Δήμο Αλεξανδρούπολης για υποβάθμιση και πιθανή ρύπανση περιβάλλοντος από τη λειτουργία Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στον Μαυρότοπο κατά παράβαση του Ν. 1650/1986, της ΚΥΑ με αρ. Η.Π 50910/2727/2003, της ΚΥΑ με αριθμ. 36259/1757/Ε103/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, της υπ. αριθμ. 4895/2017 Απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης και της ΚΥΑ 61076/5267/2016. Η παράβαση διαπιστώθηκε στις πολλούς μήνες πριν και συγκεκριμένα από αυτοψίες των αρμόδιων υπηρεσιών της Αντιπεριφέρειας τον περασμένο Απρίλιο. Επισημαίνει μάλιστα το γεγονός ότι από το 2012 ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει παραπεμφθεί στο ΚΕΠΠΕ επτά (7) φορές για την ίδια παράβαση (λειτουργία ΧΑΔΑ).
  2. Ποσό 2.000 ευρώ επιβλήθηκε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για υποβάθμιση περιβάλλοντος και ενδεχόμενη ρύπανση περιβάλλοντος και υδάτινου σώματος από την μη σύννομη διάθεση στερεών απορριμμάτων οικιακής προέλευσης, Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές, Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.), Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και ελαστικών σε μη επιτρεπόμενο και αδειοδοτημένο χώρο. Η παράβαση εντοπίσθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο από εκθέσεις της Αστυνομίας και αυτοψία υπαλλήλων της Π.Ε. Έβρου.
  3. Πρόστιμο 1.000 ευρώ στον Δήμο Αλεξανδρούπολης για εργασίες συντήρησης και πλυσίματος αυτοκινήτων χωρίς της προβλεπόμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση και για υποβάθμιση περιβάλλοντος και ενδεχόμενη ρύπανση περιβάλλοντος και υπόγειου υδροφορέα από την μη σύννομη διάθεση ΟΤΚΖ και ελαστικών.

ΧΑΔΑ ΜΑΥΡΟΤΟΠΟΣ 20.000 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΔΗΜΟ 2.000 ευρώ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 1.000 ΓΙΑ ΠΕΤΑΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

 

Αφήστε το σχόλιό σας